Geen categorie

Ongerust !

Alhoewel mijn mail van 14/9 aan het schepencollege zo goed als onbeantwoord bleef (enkel schepen Stijnen nam die moeite) durfde ik het aan om het college opnieuw te appelleren.
Ik doe dat omdat ik erg ongerust ben over de komst, straks, van 377 asielzoekers in mijn buurt, in mijn tuin als het ware. Ik vrees voor een ernstig gebrek aan goed nabuurschap.
Enkele gebeurtenissen van ‘wangedrag’ van enkele asielzoekers -in binnen- en buitenland- scherpt mijn ongerustheid enkel maar aan !
Ondertussen ben ik uitgenodigd door Burgemeester Vos, voor een gesprek over deze bekommernissen en vragen
Ik laat jullie meelezen in mijn mail
Geachte Burgemeester, Geachte Schepenen,
Ruim twee weken geleden stuurde ik jullie al een mail over mijn bekommernissen inzake asielzoekers in Turnhout.
Bij deze bedank ik alvast schepen Stijnen die mijn mail beantwoordde.
Van hem heb ik begrepen dat “mijn bekommernissen ook die van jullie zijn”.
Waar mijn vorige mail voornamelijk aandacht had voor de ‘beleidsmatige aanpak’ wil ik nu de focus richten op goed nabuurschap.
U zal zich herinneren dat wij enkele jaren geleden wel wat problemen hebben gekend van overlast (buurt Loechtenberg)
Niet in het minst omwille van de voetbalkooi waar mensen van vreemde origine zich bij nacht en ontij kwamen uitleven.
Gelukkig is deze voetbalkooi verwijderd.
Er was ook wel wat commotie i.v.m. het speelplein.
Terzake heb ik persoonlijk bij buren en op bijeenkomsten van buren met het beleid, altijd gepleit om kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen.
Goede afspraken maken nog steeds goeie vrienden. Zo ook wat betreft dit speelplein. Behalve in juli/augustus is dit plein ‘gesloten’ om 20.00 uur
Tegelijk werd ook overeengekomen dat het grasplein tussen de appartementsgebouwen NIET zou worden uitgebouwd als speelplein.
Ondertussen heeft zowat ‘iedereen’ zich verzoend met het speelplein en wordt eveneens de ‘ongeschreven regel’ om niet te spelen, voetballen enz. … TUSSEN de appartementsgebouwen, goed opgevolgd.
Wat vooraf gaat is bedoeld als ‘remindertje’ om nu wat meer ‘ter zake’ te komen.
Straks gaan we te maken krijgen met 377 nieuwe, maar vreemde buren. Wie, wat, hoe enz. …daarover hebben wij als buurtbewoners nog niets vernomen, behalve uit de pers.
Alhoewel het een (lucratief) privé-initiatief betreft, zullen jullie als beleid ‘gedwongen’ worden om de regie te voeren over één en ander.
Het staat buiten kijf dat deze plotse en grote aangroei van een (vreemde) bevolking in onze wijk, tot (ondermeer) lawaaioverlast zal leiden. Zeker temeer omdat deze hotel-appartementen altijd al een zeer lage bezettingsgraad hadden. Ik neem aan dat de situatie ‘ter plekke’ u voldoende bekend is, zodat jullie weten dat –bvb- onze slaapkamers palen aan de terrassen van de corsendonk appartementen.
Vorige week hebben wij via GVA kunnen vernemen dat er gemiddeld zowat –5- personen zullen worden ondergebracht in één ‘relatief klein’ studio/vakantiehotel-appartementje…
De afgelopen dagen waren er ook enkele berichten over ‘wangedrag’ van asielzoekers die het vertikken van hun eigen woonst proper te maken of niet akkoord zijn over het aangeboden eten. Uiteraard wil en zal ik niet veralgemenen. Maar, als een kleine minderheid van deze 377 mensen (10 à 15%) regelmatig stennis zou veroorzaken over ‘van alles en nog wat’, dan zal er van goed nabuurschap nog nauwelijks sprake zijn. Integendeel, dan zal het eerder een ‘hel’ worden voor de buurtbewoners en de asielzoekers zelf…
Kortom, ik wil het u niet verhelen, ik ben erg ongerust. En nee, ik ga het niet hebben over “criminaliteit die zal stijgen” of over “appartementen die flink wat van hun verkoopwaarde zullen verliezen” of nog andere van die veralgemeningen die niet altijd blijken te kloppen.
Ik wil vooral de nadruk leggen op het ‘goed nabuurschap’ en op spelregels die op één of andere wijze ook moeten worden duidelijk gemaakt aan deze nieuwkomers !
Ik wil vooral weten hoe één en ander zal worden aangekaart en doorgevoerd met de privé-partner…
Ik wil ook weten of en welke rol de peters- en meters in dat verband zullen hebben …
Ik wil ook graag weten weke afspraken er inzake toezicht zullen zijn met politie
Ik wil ook graag weten waar en hoe de buurtbewoners bij calamiteiten terecht kunnen…
Kortom heel veel vragen en tot op heden weinig of geen antwoorden…
Oh ja, ook nog dit. Mijn mail is in de ik-vorm opgesteld. Ik heb dit dan ook (nog) niet doorgenomen met andere buurtbewoners. Maar tegelijk is het mijn overtuiging dat ook zij dezelfde vragen en bekommernissen zullen hebben.
In mijn vorige mail stelde ik al bereid te zijn om de dialoog aan te gaan, wat ik  bij deze graag herhaal!
In afwachting van uw antwoord,

Standaard

Een gedachte over “Ongerust !

 1. raymond schenkels zegt:

  Beste Dré,
  Ik deel ten zeerste al je bekommernissen, voor jezelf en alle andere bewoners in de buurt.
  Voor jullie ligt alles op je soepbord, voor mij, voor heel Turnhout nog een kleine boogscheut verder.
  Laat ons wel wezen, vluchtelingen, minder bedeelden van waar ook ter wereld hebben recht op hulp. Ik en gij zullen deze hulp mee aanreiken, maar dit is niet onvoorwaardelijk.
  Vluchtelingen hebben rechten, maar ook plichten.
  In de Turnhoutse situatie zijn er dan nog vier partijen, de stad, de vluchtelingen, deburen en een privé ondernemer.
  Er zullen paraplu’s opengaan, dit opengaan zal niet ten goede van de vluchtelingen zijn, zal niet ten goede van de buren zijn, zal niet ten goede van de stad zijn…

  Toch, het is ons met de moedermelk ingegeven, zullen we hujp bieden, we zullen geven, delen, en er zullen er zijn die ontvangen, hopelijk zei die er het meeste nood aan hebben.

  Raymond
  Ik hoop dat ik me vergis

  Like

Reacties zijn gesloten.