Geen categorie

Verkeer(d) fietsen ?

eenrichting

Omdat het niet altijd over vluchtelingen zou gaan, maak ik deze blog over verkeerd fietsen in Turnhout.

Enkele weken geleden schreef ik al enkele bekommernissen neer over fietsvriendelijk Turnhout. In deze blog wil ik ingaan op de specifieke situatie in de Gasthuisstraat  .https://wolput.com/2015/08/11/fietsvriendelijk-turnhout/

Zowel ter hoogte van de Markt als ter hoogte van de Korte Gasthuisstraat is een verkeersbord C1 aangebracht. Met andere woorden ‘verboden richting voor iedere bestuurder’…ook voor fietsers dus!

Deze twee verbodsborden zijn ongetwijfeld en met ruime voorsprong, de meest genegeerde verbodsborden in onze stad. Dagelijks zijn er talrijke fietsers (soms met tientallen tegelijk) die toch deze verboden richting in fietsen.

Daarbij wil ik toch enkele vragen stellen en bedenkingen maken

  1. is er effectief controle op het negeren van dit verbod ?
  2. worden er PV’s uitgeschreven (of gasboetes opgelegd) of blijft het enkel bij een (gedoog) vermaning ?
  3. is het misschien op vraag van De Lijn dat deze borden er staan. Met fietsers in twee richtingen, waarvan ook één verboden richting, is het niet altijd makkelijk, laat staan veilig, om met de bus de straat te passeren
  4. Is het de bedoeling om in het ‘plan fietsvriendelijk Turnhout’ iets te wijzigen en eventueel toch fietsers in beide richtingen toe te laten ?
  5. of is het de bedoeling dit verbod ook effectief te gaan afdwingen ? Zodanig dat het ook wat veiliger kan worden voor de talrijke voetgangers in deze straat
  6. Maar, misschien is geen enkele van deze vragen relevant en staan deze verbodsborden daar enkel en alleen voor de ‘frim’ ?  http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/frim,+voor+de+~

Een beleid is maar fietsvriendelijk, als het ook fietsveilig is !!

Standaard