Geen categorie

Fietsvriendelijk Turnhout

herentalsstraat

Met het aanbrengen van pictogrammen, zoals witte pijlen en witte fietsen, wil Turnhout de fietsers een veiliger gevoel geven.

Echte fietspaden zijn het niet, of komen er ook niet wegens gebrek aan ruimte. Het is een goede zaak dat men daar waar het verkeer gemengd verloopt, ook een ‘virtuele ruimte’ voor de fietsers voorziet.

Verder wil men ook zoveel als mogelijk de zone 30 invoeren. In dit geval is het belangrijk dat men, naast de haalbaarheid ook nagaat of er sprake is/kan zijn van (politionele) ‘afdwingbaarheid’.

Fietsvriendelijk (her)aanleggen van straten en pleinen een noodzaak !!

Waar ik nog niets over heb gehoord, in het kader van dit fietsactieplan is het fietsvriendelijker (her)aanleggen van onze Turnhoutse wegen en pleinen. Meer bepaald ook over het gebruik van fietsvriendelijke materialen.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken
-de blauwe steen in het midden van de Herentalsstraat heeft -en niet enkel bij nat weer-, al ‘meerdere fietsers’ ten val gebracht.
-de eveneens blauwe steen langs de westkant van de Markt vertoont dan weer een ernstig niveauverschil (van enkele centimeters) tussen de kasseien en deze blauwe steen. Zeer val- gevaarlijk als je met je fiets(wiel) op een ‘evenwijdige’ wijze langs deze steen terecht komt. Nat of glad weer maakt  dit allemaal nog gevaarlijker…

Oh ja, het fietsactieplan is zeker nog niet af. Maar ik wil bij deze aan de mobiliteitsschepen toch vragen mijn bedenkingen/vaststellingen van hierboven ernstig te nemen. Meer dan dat zelfs. Hij moet ook In overleg gaan, met zijn collega’s uit het college om na te gaan hoe deze/dergelijke euvels (snel) kunnen worden verholpen. De stad Turnhout ècht fietsvriendelijker maken met andere woorden!

Ikzelf en met mij ongetwijfeld vele fietsers zullen hem daar dankbaar voor zijn!
Dré Wolput
11 augustus 2015.

Standaard