Geen categorie

377 nieuwe maar vreemde buren

asiel
Aan het College van Burgemeester en schepenen,
Beste,
Op de gemeenteraad van maandag 7/9 ll, werd er nog niet over gerept.
Vandaag vernemen we via de pers dat ingevolge een privé-initiatief, in Turnhout snel –377- asielzoekers zullen worden ondergebracht.
Dat dit niks te zien heeft met een humanitaire (re)actie van de groep Corsendonk-hotels, maar alles met een louter zakelijke beredenering is voor mij overduidelijk.
Ondertussen heb ik ook in de gazet gelezen, dat Turnhout al op zoek is naar ‘peters en meters’ voor deze asielzoekers.
Toch stellen zich in deze ongetwijfeld enkele belangrijke vragen, waar jullie ook mee worden geconfronteerd.
-Zo ondermeer de vraag : wie zal de ‘begeleiding’ van deze mensen op zich nemen ?  Zijn daarvoor middelen en mensen voorzien binnen de groep Corsendonk en zo ja, welke ?
-De appartementen naast onze deur (65 in totaal) zouden allemaal worden ingenomen door asielzoekers.
Overwegen jullie om de onmiddellijke buurtbewoners terzake snel in te lichten. Ondermeer over wie en van waar deze mensen zullen komen ?.
-In onze wijk (Loechtenberg) wonen en leven nu al heel wat mensen van vreemde origine.
Kan de wijk deze bijkomende, maatschappelijk niet te onderschatten, druk wel aan ?
-Zal of kan de stad, dan wel de privé-persoon, mensen inzetten om concreet stappen te zetten naar het ‘hoe goed samenleven’ met elkaar ? Kan en zal dat dan ook in overleg zijn met de buurt ?
-Kan/zal er worden voorzien in het opzetten van ‘ontspannende’; ‘informatieve’; ‘educatieve’ en ‘culturele’ activiteiten voor en met deze mensen en met welke partners ?
Vragen op langere termijn…
-Volgens de huidige inschatting zouden zowat 80% van deze asielzoekers een erkenning krijgen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat velen van hen dan op zoek zullen gaan naar huisvesting in onze stad. Terwijl er al een zeer grote wachtlijst is voor de sociale huisvesting (zowat 1400 aanvragers) Bovendien is er nu al een grote instroom van erkende vluchtelingen van –vooral- fedasiel Arendonk…
-Gelijkaardige vraag wat tewerkstelling betreft. Turnhout kampt al met een gigantisch grote werkloosheid…
-Kan onze stad de financiële gevolgen zoals leefloon dragen
 Dialoog met alle betrokkenen is uiterst belangrijk
Ik hoop snel iets te mogen vernemen en wil alvast de dialoog mee aangaan !
Standaard