Geen categorie

Op de vlucht (bis)

Op de Turnhoutse gemeenteraad van maandag 7 september komt ook de vluchtelingenproblematiek ter sprake. Niet omdat deze -4-partijencoalitie dat zo wil. Wel omdat er enkele vragen worden opgeworpen door de oppositie.

Je kan trouwens geen TV meer aanzetten, geen radio beluisteren of geen krant lezen…telkens weer is ‘vluchtelingen’ hèt onderwerp.

In mijn vorige blog schreef ik reeds dat de echte lakmoesproef van dit beleid nog moet komen.https://wolput.com/2015/08/23/op-de-vlucht/

Vandaag wil ik vooral oproepen voor 2 zaken en dat zijn 1) behandel vluchtelingen op een degelijke en eerlijke manier. en 2) behandel ‘onze mensen’ niet als racistisch, verzuurd en/of ‘dommekloten’

Ik verklaar mij nader : verklaringen dat deze vluchtelingen wel, dan niet, een probleem vormen voor onze sociale zekerheid, volgen mekaar op. Pleidooien voor een apart statuut, al dan niet tijdelijk, krijgen afhankelijk van uit welke hoek ze komen ‘licht applaus’ tot ‘radicale afwijzing’

Maar wat die sociale zekerheid betreft stelt er zich volgens mij wel een probleem. Alleen blijkt niemand de exacte omvang ervan te kennen, te weten of te willen weten. Wat de kinderbijslag betreft weten we dat het aandeel in de uitgaven hiervan tav vluchtelingen slechts 1 (één) procent bedraagt. (of 6 miljoen euro) Maar…niemand schijnt het antwoord te kennen op de vraag wat het aandeel is van asielzoekers -tijdens de procedure- of erkende vluchtelingen, in de gezondheidszorg (in al zijn aspecten)

En niet onbelangrijke indicatie vind ik terug in een artikel van Knack van 7 juli ll.

In deze bijdrage vernemen we dat in België, 3.827 euro per inwoner, wordt uitgegeven aan gezondheidszorg. Als we dit jaar bvb zouden uitkomen op 25.000 bijkomende erkende vluchtelingen zou dat een extra uitgave betekenen van ruim 95 miljoen euro/jaar. Heel wat meer dus dan het aandeel in de kinderbijslag. En dan kan ik in deze berekening nog geen rekening houden met het aantal reeds erkende vluchtelingen in dit land.

Vormt dat een bedreiging voor onze sociale zekerheid ? Nee, volgens ondermeer ACV-voorzitter Marc Leemans. Volgens hem is ‘de politiek’ de grootste bedreiging. Slechts deels ben ik het met hem eens. Deze extra uitgaven zouden minstens moeten worden gecompenseerd door een echte taxshift. Eentje waarbij ook kapitaalkrachtigen ècht bijdragen in de solidariteit.

Maar bovenal vind ik het belangrijk dat er op een eerlijke en open wijze wordt omgegaan met wat wij in ons land uitgeven aan asielzoekers en vluchtelingen. Iedereen heeft recht de concrete cijfers te kennen en iedereen zal gebaat zijn met een open en eerlijke benadering hiervan.

Standaard