Geen categorie

Taxschift en migratie

bankier

Een meerderheid van onze landgenoten is van mening dat er te veel migranten zijn. Dit verklaren op basis van een bevraging bij -500- Belgen mag dan al een boude bewering zijn… het geeft wellicht een tendens weer.

Dit onderzoeksresultaat komt er op een ogenblik dat miljoenen mensen wereldwijd op zoek zijn naar ‘een beter leven’ Meer dan ooit! Ondertussen worden we ‘bij ons’ geconfronteerd met langere rijen asielzoekers en tracht het beleid een antwoord te bieden op de bijkomende vragen naar opvangplaatsen.

Wat volgens mij mee aan de basis ligt van deze negatieve houding

-De zeer penibele economische en financiële situatie waarmee we sinds de bankencrisis in 2008 hebben af te rekenen
-de voortdurende besparingen bij werknemers en sociaal verzekerden,
-onze goed uitgebouwde sociale zekerheid die permanent onder druk staat. Meer mensen die omwille van werkloosheid en ziekte van een uitkering moeten leven.

-De sociale dumping vanuit de Oost-Europese landen

-de groeiende migratie heeft ook als gevolg dat een steeds groter wordende groep van mensen/gezinnen, beroep doen op die sociale zekerheid. Dit zonder dat ze hebben (kunnen) bijgedragen aan de financiering ervan (-voornamelijk- de gezondheidszorg.)
-solidariteit komt eenvoudig gezegd door al deze zaken, zwaar onder druk te staan.

Taxschift ver(s)moord solidariteit !

Net daarom was/is het zo belangrijk dat er een taxschift zou komen die ervoor zorgt dat deze broodnodige solidariteit ook mee(r) gedragen wordt door ‘vermogenden’. Minder lasten op arbeid betekent ook minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Dat moet dan worden opgevuld en gecorrigeerd door meer lasten op kapitaal/vermogens.
Maar…dit rechtse beleid kiest net voor het omgekeerde. Geen taxschift op vermogens. Wel meer lasten, kosten en besparingen voor -nog maar eens- werknemers en sociaal verzekerden.
De afgelopen jaren horen wij tot in den treure : je zal het met minder, minder, minder moeten doen en je zal langer, langer, langer moeten werken (voor een pensioen dat maar amper leefbaar is)
Dat is niet het goede klimaat om solidariteit te laten gedijen…
Het is niet omdat PS en SP.a NIET in de regering zitten dat de begrippen eerlijk en sociaal moe(s)ten worden geschrapt!

Met de huidige taxschift heeft deze regering in de feiten de solidariteit nog verder ver(s)moord!

En dit is geen boude bewering dames en heren beleidsmakers! Misschien dat cd&v het ook eens vanuit deze zijde zou kunnen bekijken?? !!

Dré Wolput
9/8/2015

Standaard