Geen categorie

11 juli

vlaamsevlag_xl_0

Sinds enkele jaren ga ik, als Vlaamse Belg of als Belgische Vlaming naar de 11-juli viering in mijn stad Turnhout.
Ik doe dat heel bewust omdat ik van mening ben dat er niets mis is met autonomie en verantwoordelijkheid voor een deelstaat. In dit geval Vlaanderen. En nee, ik ben geen Vlaams nationalist.

Maar ik doe dat ook heel bewust omdat ik van mening ben dat -onder impuls van links-, zowel in Vlaanderen als in België wij 11 juli al veel te lang ‘verkwanselen’ aan (extreem)rechts in Vlaanderen. Alsof, zoals Wouter Van Bellingen wel eens wil beweren, alle Vlamingen racisten zijn. Integendeel, elke rechtgeaarde en dus solidaire Vlaming zou prominent op deze 11 juli-vieringen aanwezig moeten zijn!! Net zoals hij ook op de Belgische 21-juli viering zijn/haar plaats heeft!

In zijn gelegenheidstoespraak verwees Burgemeester Vos naar wat Vlaanderen allemaal al aan bevoegdheden heeft. Op sociaal-economisch vlak. Inzake onderwijs en zorg ook. Vos (Tim) verwees ook naar wat Vlaanderen -in het kader van zijn bevoegdheden- zou moeten betekenen inzake betere en duurzamere ondersteuning van Turnhout en andere centrumsteden. Ondermeer op het vlak van armoedebestrijding.

Nee, Vlaanderen heeft geen nood aan een volgende (7e) staatshervorming. Vlaanderen heeft vooral nood aan een beleid wat de huidige en reeds uitgebreide bevoegdheden op een (financieel) correcte wijze uitvoert. Zij die er anders over denken, dwalen!
Maar ook zij die de 11-juli viering afbeelden mèt een hakenkruis (Swastika) -zoals in een blog op De Wereld Morgen- dwalen eveneens! Zij beledigen daardoor enkel die solidaire Vlamingen!

Kortom, wie de toespraak van Eric Vos goed heeft beluisterd, komt wellicht tot dezelde conclusie(s) : Vlaanderen, gebruik uw bevoegdheden op de juiste wijze mèt de nodige financiële middelen en iedereen zal er beter van worden!

Dré Wolput
12 juli 2015

Standaard