Geen categorie

Ik mis een/het middenveld

voetbalveld

De resultaten van zowel de stadsmonitor als de GVA enquête wijzen op een vrij sterke ontevredenheid bij de Turnhoutenaren. Of dit allemaal terecht is of dan wel eerder toe te schrijven aan ‘de altijd klagende en zagende Turnhoutenaren” ? Heel wat van de geuite bekommernissen zijn zeker gebaseerd op terecht bestaande wrevels.

Maar, anderzijds, mis ik toch ook wel een/het middenveld in mijn stad. Turnhout verandert, letterlijk en figuurlijk, zienderogen van uitzicht. Tegelijk en/of daarmee samenhangend gaat ook de verarming van deze stad er met rasse schreden op vooruit. Er zijn wat dat betreft de reeds gekende indicatoren zoals –bvb- het snel groeiende aantal geboortes in (kans)arme gezinnen, het snel toenemende aantal leefloners, zeer grote werkloosheid, enz. Een andere, minder gekende armoede-indicator is het aantal Turnhoutse rechthebbenden op  de vookeurregeling in de ziekteverzekering.  Sinds 2009 is er wat dat betreft een stijging van meer dan 21% te noteren!

Het verwondert mij dan ook dat ik over deze problematieken niks hoor van het middenveld van syndicalisten en mutualisten! Zo lijkt het wel of het vroegere ACW in Turnhout–vandaag moeten we eigenlijk spreken over beweging.net- helemaal van de kaart is geveegd. Ongetwijfeld heeft de slagkracht van deze beweging meer dan een ferme tik gekregen met het Arcopar-débacle. Financieel vooral, maar ook zeker en vast moreel.

Maar er is toch meer aan de hand. Zo koos het ACW in Turnhout er in 2012 voor, mee te gaan in de “personencultus” bij de lijstvorming van CD&V. Nog voor er ook maar één woord gesproken was over inhoud liet het ACW zich meezuigen in een afsplitsing van CD&V door de nieuwe groep TIM. Het is opvallend hoe –bvb- het ACV voor de verkiezing nog bijzonder actief meewerkte in de actiegroep(en) rond mobiliteit in Turnhout terwijl van die kant alles nu is stilgevallen….net zoals het verkeer zelf! Waar blijft –bvb- hun protest tegen het non-investeringsbeleid van de NMBS in Turnhout.

Zijn er nog (voldoende) lokaal verankerde kwb’ers;  femma’sters, ACV’ers of CM’ers om eenzijdige beslissingen zoals de sluiting van kleuterschool “de paddenstoel” (mee) te contesteren, terwijl een prestigeproject als Turnova/academies ongemoeid wordt gelaten ? Ik vrees dat het antwoord op het eerste deel van mijn vraag sterk negatief is. Hoe verklaar je anders dat de recente Rerum-Novarumviering amper een 20-tal mensen wist te ‘trekken’ ?!

Een beweging zoals het ACW met al zijn deelwerkingen was in vroegere tijden voor heel wat ongenoegen wat bij mensen opborrelde een uitstekend klankbord. Zij slaagden er meestal ook in om veel van die klachten te kanaliseren, te analyseren en, waar nodig, in politieke voorstellen te vertalen. Vandaag lijkt het of die belangrijke lokale verankering, werd opgeslorpt door “sociale ??” media  als facebook, twitter, internetfora’s en blogs.

Turnhout wordt bestuurd door een -4-partijencoalitie. Van politieke oppositie is er- behalve goed onderbouwde en degelijk geargumenteerde tussenkomsten van het VB- amper sprake. Dat, samen met een sterk verschraald middenveld, zou wel eens mede oorzaak kunnen zijn van de negatieve perceptie die bij veel van onze inwoners leeft.

(Deze blog is uiteraard geschreven in de  ik-vorm. Het geeft mijn mening weer. Maar dat betekent niet dat ik elke uitgestoken hand om er samen over na te denken, na te gaan wat er kan worden veranderd enz. …zou afwijzen. Er is werk aan de winkel)

Dré Wolput     12 juni 2015

Standaard

Een gedachte over “Ik mis een/het middenveld

Reacties zijn gesloten.