Gemeenteraad

Vergissing !!

Toen ik in 2011 met brugpensioen ben gegaan, kreeg ik van heel wat collega’s volgende raad mee : “zorg dat je uit de politiek blijft”

Zoals wel eens meer, sloeg ik deze (goede) raad in de wind. In 2012 vatte ik zelfs het plan op om met een eigen partij op te komen. Dra bleek echter, dat dit  –om heel wat redenen- niet haalbaar was. In afspraak met de groep van v-kracht sloten wij ons aan bij CD&V. Ik lukte er niet in om voldoende kiezers achter mij te scharen en werd dan ook niet verkozen op de CD&V lijst. Aanvankelijk was ik daarover best wel wat ontgoocheld. Vandaag echter, mede ook door de alles behalve fraaie schertsvertoning binnen de meerderheid, tijdens de gemeenteraad van 1/6/15, ben ik echter ‘content’ geen deel uit te maken van de coalitie in Turnhout. Wèl in de politiek willen gaan was een vergissing voor en van mezelf!

Meerderheid vergist zich zeer zwaar

En nog veel grotere vergissing heeft de meerderheid begaan door onverbiddelijk voor de sluiting van de Paddenstoel te kiezen. (kleuterschool in de Jozef Simonslaan)

En wel hierom :

  • Er werd zelfs geen begin van antwoord gegeven op de talrijke en goed onderbouwde argumenten van de actiegroep
  • Het is ook niet fraai om eerst het woord te geven aan deze actiegroep om meteen daarna over te gaan tot de stemming. Uitstel van beslissing was aangewezen. Dat zou alvast meer ‘politiek fatsoenlijk’ zijn geweest –https://wolput.com/2015/05/30/politiek-fatsoen/-
  • Waar het eerst zeer lang wachten was op het bestuursakkoord van de huidige meerderheid, is ditzelfde bestuursakkoord bij de ‘eerste echte confrontatie’ in al zijn vezels ‘verkracht’
  • Er is wel degelijk een alternatief. Door (slechts) 1O% te willen besparen op de peperdure academies was er voldoende financiële ademruimte (zowat 1,5 à 1,7 miljoen euro) om de Paddenstoel te laten voortbestaan (en zelfs meer dan dat…)
  • Hoe leg je in godsnaam uit dat partijen zoals groen en sp.a, die dagelijks op de loer liggen om zowel de Vlaamse als de federale regering een te hard en eenzijdig besparingsbeleid te verwijten, -ook en vooral in het onderwijs- toch voor deze sluiting kiezen. Zij zijn toch aanhangers van de actie HarT boven HarD
  • Het ‘excuus’ wat cd&v aanvoert, (bij monde van de fractieleidster in het RTV journaal) dat je omwille van het behoud van deze meerderheid ook wel eens tegen je hart moet stemmen, slaat me al helemaal met verstomming.

Wat maandag gebeurde op de gemeenteraad zal, naar 2018 toe, aan deze meerderheid wellicht zwaar worden aangerekend. In zetels uitgedrukt misschien wel een verlies van 3 à 4 mandaten!

Dré Wolput

3 juni 2015

Standaard