Geen categorie

Versoberen is ook besparen !

einde bebouwde kom.

Nog voor de (eerste) coalitie in Turnhout zou aantreden per 1/1/2013 was het al duidelijk. Er zou flink moeten worden gesnoeid in de Turnhoutse begroting. Zo zouden tegen 2018,  de uitgaven moeten verminderen met ruim 50 miljoen euro.

Bij het aantreden van de tweede en deze keer zelfs 4-partijencoalitie  was het rekenwerk nog niet helemaal af, maar werd het besparingsdoel ‘zonder morren’ wel overgenomen. Alle diensten en uitgaveposten werden door een fijne besparingskam gehaald. Tegelijk werd ook gezocht naar bijkomende inkomsten waardoor ondermeer de ophaling van het afval meer kostendekkend moest worden.

Een erg duur project wat echter wel aan de besparingskam ontsnapte zijn de nieuw te bouwen academies. (op Turnova) Ik ben ontgoocheld dat geen enkele van de 4 partijen heeft durven pleiten voor het (financieel) versoberen van deze academies.
Want, laat ons duidelijk zijn : dit project loopt al heel wat jaren mee en ‘stamt’ dus ook nog uit financieel betere tijden. Bij aanvang van de vorige legislatuur (2007) sprak men over een investering van ruim -10- miljoen. Doordat het ganse Turnovaproject zo lang aansleepte werd dit bedrag al met ruim 50% verhoogd tot -15- miljoen. En recent hoorde ik zelfs al praten over een bedrag van -17-miljoen. Ik maak me sterk dat, indien heel dit project eveneens met een fijnmazige kam was bekeken, enkele miljoenen  hadden kunnen worden bespaard

En, laat ons duidelijk zijn, alhoewel heel wat leerlingen (50% ?) v/d academies uit onze buurdorpen afkomstig zijn, dragen die gemeenten niet bij tot de kosten… Ook de inschrijvingsgelden voor deze leerlingen bedragen ‘maar’ evenveel als voor de Turnhoutenaren.

Diftar ruimer toepassen

Misschien moet Turnhout toch eens overwegen om het diftarsysteem niet enkel toe te passen inzake afval. Diftar staat in dit geval voor  geDIFferentieerd TARief. Zo ‘erger’ ik me ook al een tijdje aan het feit dat iedereen, ongeacht van welke gemeente of land hij/zij komt aan dezelfde prijs mag komen eten in het OCMW-restaurant. En, wees ervan overtuigd, onze noorderburen maken ook regelmatig gebruik van dit voordelige tarief van 6,5 euro/maaltijd. Op vele plaatsen betaal je een inkomensgerelateerde prijs voor dergelijke maaltijden. Zo bvb in Oostende. Een toevallige bezoeker van buiten de stad betaalt er flink wat euro’s meer.

Ook op cultureel vlak zou men diftar kunnen toepassen. Recent waren we op bezoek in het museum voor volkskunde te Brugge. Gratis voor de Bruggeling en 4 euro voor de niet-Bruggeling.

Om nog even terug te komen op de academies volgende boodschap aan het Turnhoutse beleid : versoberen is niet enkel in kruiswoordpuzzels een synoniem van besparen !

Dré Wolput

19 mei 2015

Standaard