Opinie

Politiek fatsoen

stadhuis

GVA pakt dezer dagen uit met de globale resultaten van een enquête over  hoe ondermeer de Turnhoutenaar zijn stad beleeft. En het is duidelijk is dat Turnhout er niet goed uitkomt.

Enkele maanden geleden bleek dat ook reeds uit de resultaten van de stadsmonitor. Die resultaten werden toen nog afgedaan als een ’accident de parcours’ omwille van de kweddelen met NVA en de coalitiewissel.

Maar…blijkbaar is er toch wel wat meer aan de hand met onze stad. Zo typeert ruim 50% van de bevraagden Turnhout  als ‘arm’ en wil 25% van de inwoners weg uit deze stad.

Natuurlijk kan noch mag je alles zo maar afschuiven op ‘het Turnhoutse beleid’ van vandaag en/of het voorbije decennium.  Niet dit beleid is verantwoordelijk voor de banken- en economische crisis. Het is ook niet te verwijten aan dit beleid dat er een steeds grotere instroom is gekomen in onze stad van (kans)arme mensen, bovendien zonder dat Vlaanderen voldoende middelen voorziet om dit mee op te vangen.  Waar je dit beleid wèl kan op aanspreken is bvb het gebrek aan (positieve) uitstraling van onze stad Turnhout. Niet aanwezig zijn in het directiecomité van IOK en niet het voorzitterschap hebben van de brandweerzone Taxandria zijn daar mijn inziens enkele voorbeelden van. Anderzijds wil ik toch even herhalen dat Turnhout in een aantal projecten echt wel boven zijn stand leeft  https://wolput.com/2015/05/19/versoberen-is-ook-besparen/

Politiek fatsoen

Waar je de huidige coalitie  ook kan op aanspreken is soms een gebrek aan ‘politiek fatsoen’. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken

Wie de dagorde bekijkt van de gemeenteraad van maandag 1 juni kan niet om volgende vaststelling heen :

  1. a) Als eerste punt op de agenda staat een voorstel van burgers ingediend over de intentie van het stadsbestuur om de kleuterschool De Paddenstoel te sluiten. Zij verzamelden hiervoor voldoende handtekeningen en worden dus uitgenodigd om dit te komen toelichten op de gemeenteraad.
  2. b) als laatste punt van de meerderheid staat … De locatie Paddenstoel in de Jozef Simonslaan toch te sluiten na het schooljaar 2015-2016, teneinde er een ‘projectgrond’ van te maken (en eventueel te verkopen).

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de intentie tot herstructurering van deze locatie.

Het getuigt mijn inziens van weinig politiek fatsoen om eerst ‘ruimte te geven’ aan niet-raadsleden in een pleidooi om deze school NIET te sluiten en meteen daarna over te gaan tot een beslissing om de Paddenstoel WEL te sluiten…

Dré Wolput  30/05/2015

Standaard