Geen categorie

Grenzen aan diversiteit ?

school

Een recent artikel in HLN maakt melding van het feit dat bijna de helft van de gezinnen met een kind tot 5 jaar, van buitenlandse origine is. De taalbarrière van hun ouders veroorzaakt moeilijkheden in de kleuter en lagere school. Meestal is in deze gezinnen het Nederlands ook niet de thuistaal.

Dit gegeven verontrust mij. Het is ook een probleem waarbij ik een déja-vu gevoel heb. In het verleden reeds stelde dit probleem zich en werden projecten uitgewerkt om in de basisscholen de thuistaal te benuttigen. Maar, door de steeds toenemende diversiteit is dit probleem al lang niet meer beperkt tot Turkse en/of kinderen van Marokkaanse afkomst. Meer en meer heeft dit ook te maken met o.m. de talrijke Slavische talen en de (west)Afrikaanse talen.

De manier waarop kinderen op school presteren heeft niet alleen met de moedertaal van de ouders te maken. Ook omwille van de cultuur in een gezin hebben kinderen het moeilijker op school, aldus nog HLN. Bovendien gaat het dikwijls over gezinnen waarin één of beide ouders analfabeet zijn in hun eigen taal.

Kan ons onderwijs, onze samenleving tout court, dit alles nog wel op een ordentelijke wijze behappen? Is de afstand tussen de ouders, hun kinderen en de school niet stelselmatig te groot aan het worden?

Wat mij het meest zorgen baart is dit :  de kans dat we (alweer) een generatie aan het onderwijzen zijn, die omwille van allerlei taal- en cultuurbarrières, het moeilijk tot zeer moeilijk hebben op school, lijkt me zeer groot. De betrokkenheid van de ouders bij  het schoolse proces van hun kinderen is niet altijd wat het moet zijn. En als die kinderen over enkele jaren in het middelbaar onderwijs terecht komen, is de taalachterstand misschien zo (te) groot, de motivatie erg laag, zo dat velen van hen vroegtijdig afhaken, geen getuigschrift secundair onderwijs behalen enz. …

Dat dit niet bevorderlijk zal zijn voor hun latere kansen op de arbeidsmarkt, daar hoeft ook al geen tekening bij…

Eigenlijk vrees ik dat wij nu een generatie aan het opleiden zijn die, zodra ze op de arbeidsmarkt terecht komen, ons zullen verwijten ‘niet genoeg kansen te hebben gekregen of krijgen om aan de slag te gaan’. En zo dreigen we steeds meer ‘te verdrinken in de vijver van diversiteit’.

Ik had hierover een interview met Radio Tos, wat je hier kan beluisteren  http://www.tos.be/index.php/98-podcast/nieuws-2015-002/1261-evolutie-van-de-schoolbevolking-in-turnhout

Standaard