Geen categorie

Brusselse alarmbellen werken NIET

Wat een laffe terroristische daad alweer…mijn oprechte deelneming aan de familie, vrienden en collega’s van de vermoorde en zwaar gewonde agent.

Maar nu er steeds meer informatie doorsijpelt, kan ik niet anders dan vaststellen dat deze moord had kunnen worden voorkomen.

Om 10.00 komt de moordenaar bedreigingen uiten naar de politie in een Brussels politiekantoor.

HLN : “Politie Evere. M. biedt zich aan in het politiekantoor. Hij stamelt dat hij de politie haat, naast een resem andere onsamenhangende opmerkingen. Uiteindelijk vraagt hij om psychologische hulp. De politiediensten contacteren de dienstdoende magistraat van het parket van Brussel om een gedwongen psychiatrische opname te starten. Hij voldoet echter niet aan de wettelijke voorwaarden, net omdat hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan.De dienstdoende magistraat besluit dat de politie de man naar de psychiatrische eenheid van het Cliniques Universitaires Saint-Luc moet brengen.”

Dat hij geradicaliseerd is èn bovendien op de Ocadlijst staat…is voor de magistraat van dienst bij het parket, géén reden om de man te laten colloqueren, laat staan aan te houden…want hij volgt liever het boekje…van vrijwillige opname

HLN : Zo stond hij al sinds 2015 op de CELEX-lijst, de lijst van van de Cel Extremisme van de gevangenissen. De man staat ook op de OCAD-lijst, de lijst met personen die een extremistische of terroristische dreiging kunnen vormen voor België. Hoe de man gisteren het psychiatrisch ziekenhuis kon verlaten, is voorlopig onduidelijk.

Zodra de politie wist dat deze moordenaar het ziekenhuis had verlaten, hadden ALLE alarmbellen moeten afgaan.

Zo had er een onmiddellijke waarschuwing moeten gaan naar ALLE agenten in het Brusselse gewest, om hen in een verhoogde staat van paraatheid te brengen èn had wellicht ook een terreuralarm moeten worden afgekondigd. Minstens het dreigingsniveau te verhogen !!

Standaard
Geen categorie

Turnhout een zilveren stad

25 jaar geleden, in 1997, werd Turnhout, samen met 12 andere steden in Vlaanderen erkend als centrumstad.

Tot op vandaag zijn dit nog steeds dezelfde 13 centrumsteden. (Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Gent, Genk, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout)

Hardnekkige misverstanden

Bij zo een jubileum past het om bepaalde misverstanden –die hardnekkig worden gecultiveerd (aangekweekt)– even recht te zetten.

Zo is de erkenning als centrumstad, niet gebaseerd op het aantal inwoners, maar eerder op het uitrustingsniveau. Zo heeft Beveren meer inwoners dan Turnhout, maar is van deze twee toch Turnhout de centrumstad, omdat Beveren zich tussen de grotere centrumsteden Sint-Niklaas en Antwerpen situeert. 

Mislukte fusie

Turnhout daarentegen, heeft een centrumfunctie in de Kempen. De reden dat Turnhout als stad, op 1/1/1997 maar 38.406 inwoners telde (waarvan 3.803 van vreemde herkomst)  ligt  bij een mislukte fusie in 1977. Op een gelijkaardige manier heeft ook Kortrijk en in mindere mate Leuven een grotere invloed op het omliggende gebied dan hun inwonersaantallen doen vermoeden.

Stad kan noch mag nieuwkomers kiezen

Nog zo een mythe die al langer de ronde doet is deze : Turnhout wil zo snel mogelijk 50.000 inwoners, want dan gaat de Burgemeester meer verdienen.

  1. Onze huidige burgemeester Paul Van Miert is ook Vlaams parlementslid. Daardoor is zijn burgemeesterswedde NU al afgetopt
  2. Sinds 2011 groeide de Turnhoutse bevolking aan met ‘maar’ 4.900 inwoners. Sinds 1/1/1997 tot nu -de laatste 25 jaar dus- kwamen er 7.874- inwoners bij in onze stad.

Maar…het belangrijkste gegeven is wel, dat geen enkele stad of gemeente -dus ook Turnhout niet- mag of kan kiezen wie er in de stad komt wonen ! Die keuze is het exclusieve voorrecht van de mensen zelf en de stad mag NIEMAND weigeren in te schrijven. En gelukkig maar !

Dat onze zilveren centrumstad een aantal nijpende problemen kent heb ik in het verleden al vaak aangetoond in mijn blogs.

Dat onze stad de afgelopen jaren collectief armer werd, is, ook een vaststaand feit.

Er lopen op dit ogenblik heel wat grote bouwprojecten in Turnhout. Zoals op Heizijde en in de stationsomgeving. Hopelijk trekt dit ook veel mensen aan die inzake kadastraal inkomen en aanvullende personenbelasting een flinke duw kunnen geven aan de stedelijke inkomsten.

Maar, ook dat heeft de stad zelf dus NIET in de hand !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrumstad

Standaard
Geen categorie

Extreem politiek pamflet

Er roert entwat in onze stad in verband met de begraafplaats Kwakkelstraat. De plannen die daarover werden bekend gemaakt in september ll, schieten bij een aantal burgers in het verkeerde keelgat. https://antwerpspersbureau.be/kerkhof-kwakkelstraat-in-turnhout-wordt-onderdeel-van-modern-natuurpark/

Zelfs zodanig dat enkelen een petitie zijn opgestart. Op zich géén enkel probleem, ware het niet dat de aangevoerde argumentatie/motivatie een louter extreem politiek pamflet is geworden.

Een pamflet waarbij het gehele stedelijke èn politionele beleid zwaar onderuit wordt gehaald.

Wat de initiatiefneemster(s) hier neerschrijven zou zelfs de meest extreme politieke tegenstander in Turnhout nog doen blozen ! Of juist niet ?!

Zij gebruiken/misbruiken de begrijpelijke emotionele reacties van sommige mensen, om af te rekenen met politiek Turnhout. Het gevolg is dat hun aangevoerde argumentatie/motivatie het doel van deze petitie dan ook helemaal voorbij gaat.

Dit dient hun zaak dan ook helemaal NIET !!

Slechts één voorbeeld uit de tekst -die je integraal hieronder kan lezen- maakt extreem duidelijk wat hun extreme doelstellingen zijn, want anders dan dat, kan ik het door hen gebruikte begrip ‘Turnhout wil een rattencentrumstad worden met 50.000 inwoners Er zijn er nog een 4000 die ze moeten lokken

Noemen zij nu de (toekomstige) inwoners van onze stad ratten … ??

Ik ben een absoluut voorstander van de vrije meningsuiting…maar dit politiek pamflet (schimp- of smaadschrift) tart elke (fatsoens)norm !

Tekst petitie (integraal overgenomen, taalfouten inbegrepen)

Onlangs werd bekend gemaakt dat van het prachtig 200 jarig “GEKLASSEERD KERHOF”, een “Open wandelpark” wordt gemaakt. Van de ongeveer +/-3800 graven, mogen er maar een 500 overblijven. Dus 3/4 wordt gewoon afgebroken. Oorspronkelijk is er Vlaamse subsidie toegekend voor “Onderhoud en Opfleuring”. Was een prachtig idee!Maar blijkbaar dient nu de subsidie gebruikt te worden om weer BULLDOZERS te huren. Nadien hebben ze nog eens 150.000 euro extra gekregen. En NU recent, hebben ze weer subsidie bij gevraagd!! Duur bomen!!??Wat wil vooral de GROENE gemeente ? Bomen planten, zodat de “stadsmens” ook in het groen kan gaan wandelen en joggen. Het kerkhof is ongeveer 800m/2 meter !! Het zal een heel grote long van de stad worden!! Moet je weten dat 500m verder het STADSPARK van enkele ha groot is, waar iedereen die wil wandelen, joggen, treintje rijden, vissen, zwemmen, grote speeltuin, cafetaria, … naartoe kan gaan. En er is gratis parkeerplaats zat !!Trouwens, al de andere centrumparkjes zijn allemaal storten, gebruikte drugnaalden en met kapotte speeltuigen. Nochtans staan daar overal het politiereglement op een paal. Heel bangelijk blijkbaar in de praktijk!!De buurtbewoners zijn tegen, omwille van nu al het huidig en vermeerderen van vandalisme en ideale plaats voor brave hangjongeren.Eigenaars van familiegraven kunnen NIET meer in alle sereniteit naar hun overleden familieleden gaan, … Plus de schrik, dat alles wat erop de zerken gezet worden, zal worden vernield en de waardevolle spullen gestolen.Graven worden nu ook al door gebroken of afgebroken, zonder familie in te lichten, … Zelfs graven met eeuwige concessies!Buiten ze 3/4 gaan afbreken, gaan ze gaten maken in de muren rondom, zodat het dag en nacht toegankelijk is. Iedereen die Turnhout kent, de buurt is bekend voor vandalisme, diefstal. Dan komt er nog bij dat sluikstorten, in de stad totaal niet onder controle is. Gevolg, binnen de kortste tijd is het kerkhof een stort en lopen er, zoals al drie jaar in heel de stad ratten en ongedierte rond. Zo erg dat de stad aan de burgers al rattenvergif gratis uitdeelde. Stel u voor als kinderen en dieren in aanraking komen met dat gif. Onverantwoord.Een ander probleem is dat, het vooraf geweten is dat het “wandelpark”, snel een plaats bij uitstek gaat worden voor snelle steps en e-bikers parours. Politiecontrole in Turnhout, beperkt zich enkel bij parkeerboetes geven en blaastesten laten doen . M.a.w. geen constante controle en het kerkhof wordt een tweede Gasthuisstraat ( of andere centrumstraat)..Zij die het Turnhouts beleid kennen, weten dat er binnen 5/10 jaar er van het kerkhof niks overblijft en er weer een plaats is voor een nieuw bouwproject. Turnhout wil een rattencentrumstad worden met 50.000 inwoners. Er zijn er nog een 4000 die ze moeten lokken. Er is nu al een groot tekort aan woningen, … dus de projectontwikkelaars liggen al om de hoek te loeren!!De mensen die 200 jaar geleden Turnhout op de kaart hebben gezet, op alle vlak, mogen zomaar niet onder de bulldozers geraken, omwille van politici die weer een stempeltje willen nalaten!! OPFLEUREN EN ONDERHOUDEN EN ‘S AVONDS HET SLOT OP DE POORT. NET ZOAL BIJ HET NIEUWE KERKHOF NAZARETH.       STEM TEGEN A.U.B. !!! om het behoud ons eigen erfgoed!!STEM TEGEN A.U.B.

Standaard
Geen categorie

meten-weten-analyseren

Ik weet echt niet of in Turnhout  iemand wel eens de moeite neemt om de werkloosheidscijfers wat uit te diepen.

Eigenlijk weet ik überhaupt niet of er binnen het streekoverleg, IOK, vakbonden en andere nog wel aandacht is voor deze -penibele- Turnhoutse problematiek.

In de wetenschap dat Turnhout met 10,1%, na Antwerpen (12,1%) de HOOGSTE  werkloosheid heeft van gans Vlaanderen… En inzake leefloon staat Turnhout, na Gent (25,95 lln per duizend inwoners) Oostende (25,39/1000), met 22,63/1000 op de derde plaats in Vlaanderen…

Doe ikzelf -nogmaals- een poging om  één en ander te meten en te analyseren. En daartoe vergelijk ik cijfers van oktober dit jaar met die van oktober vorig jaar. Vooral wat de origine van de werklozen betreft.

Minder dan één jaar werkloos

Met 920 zijn ze, de werklozen die minder dan één jaar werkloos zijn.  330 van hen (35,8%) zijn Belgen en 590 van vreemde origine.

Een jaar eerder bestond deze groep uit 858 werklozen, met evenveel Belgen (330 of 38,5%) en 528 van vreemde origine.

Een beperkt aantal, niet-Europese nationaliteiten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze aangroei. Zo nam de groep Surinaamse werklozen (16) toe met 10 wl. Eenzelfde aangroei bij de Afghanen (47) ; De Irakezen namen toe met 14 tot 35; Met 12 Turkse werklozen kwamen er 7 bij. Waar er vorig jaar géén enkele werkloze was uit Togo, zijn er nu 5…maar de grootste aangroei, +20, tellen we bij de Somaliërs die nu met 37 zijn

Het loont de moeite om na te gaan of deze aangroei enkel te maken heeft met nieuw ingestroomde leefloners, die ook moeten ingeschreven zijn bij VDAB, dan wel of het over werklozen gaat, die effectief al een periode -en hoelang- aan de slag waren in ons land al dan niet nadat ze vanuit leefloon werden toegeleid naar werk.

Deze oefening kan ikzelf niet maken maar dat kan wel door de diensten van het OCMW en/of de schepen van werk en economie in samenspraak met VDAB.

Plus 1 maar minder dan twee jaar werkloos

In deze groep telt Arvastat 370 werklozen, waarvan 146 Belgen (39,5%) en 224 van vreemde origine. Vorig jaar waren er nog 387 werklozen, waarvan 179 Belgen (of 46%)  en 208 van vreemde herkomst.

Langer dan twee jaar werkloos

Van de 834 in deze groep zijn er 459 Belgen (55%) en 375 van andere origine. Vorig jaar waren 888 mensen +2 jaar werkloos. 503 Belgen (57%) en 385 van vreemde origine.

Enkele detailcijfers in deze groep +2 j zijn :

61 Nederlanders, waar zij in Nederland recht hebben op maximaal 24 maanden WW uitkering, lastens de overheid.

21 Afghaanse werklozen; 28 Irakezen; 20 Roemenen; 25 Syriërs en 47 Marokkanen.

Duidelijker dan met deze cijfers, kan ik de knelpunten in de Turnhoutse werkloosheid niet weergeven.

Nu is het kwestie van alle instrumenten en projecten zoals in mijn vorige blog* vernoemd ook doelgericht èn vooral effectiever in te zetten !!

In Turnhout tellen we maar liefst 70 nationaliteiten in de werkloosheid, waarbij de ‘Belgen’ nog maar 45% uitmaken.

ACTUEEL

Vandaag lezen we in De Tijd, 21 procent van de werkzoekenden komt niet opdagen op een afspraak met een VDAB-bemiddelaar. Een derde van de werkzoekenden die de afspraak mist, blijkt geen geldige reden te hebben, zoals ziekte, omdat ze al een job hebben gevonden of een opleiding volgen. ‘Na een aangetekende herinnering komt 60 procent niet opdagen, in grote mate zonder geldige reden https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/1-op-5-werkzoekenden-daagt-niet-op-bij-afspraak-met-vdab/10426259

Dré Wolput

8 november 2022

Standaard
Geen categorie

Emo dossiers in Turnhout

Het was me wat, toen via de facebookpagina van Dierenartsencentrum De Blauwe Ark (uit Oud-Turnhout) op 20 oktober ll. de beelden online werden gezet van een onverlaat die zijn hond zwaar mishandelde.

Plaats van het gebeuren was de Turnhoutse Herentalsstraat.

Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een lokaal voorval als dit, de sociale media deed ontploffen.

Enkel al op de betreffende FB-pagina kwamen er ruim 1.100 afkeurende emoticons terecht, ruim 1.400 opmerkingen en meer dan 4.400 keer werd dit bericht gedeeld.

Ontzetting en afgrijzen

De ontzetting, het afgrijzen was, net zoals bij mezelf, dan ook ontzettend groot.

En dat ging duidelijk in twee richtingen. Zo waren er nogal wat oproepen om samen met anderen, die man eens een lesje te gaan leren. Dergelijke reacties riepen bij mij zo mogelijk nog meer afgrijzen op.

De vele andere pijlen werden dan weer richting politie en burgemeester Paul Van Miert gestuurd omdat deze mishandelde hond niet stante pede bij de man werd weggehaald.

Wetten en regels bestonden niet meer

Je kon dan ook niet anders dan vaststellen dat de emoties zodanig hoog oplaaiden -en her en der ook wel serieus werden aangewakkerd- dat terechte èn correcte overwegingen van er zijn wetten en regels die in de weg staan van een onmiddellijke inbeslagname massaal werden weggehoond.

Uiteindelijk kwam de hond nog erg snel, met akkoord van de eigenaar, in Veeweyde terecht. Oef !!

Foto : Jef Van Nooten HLN

Begraafpark

De voorbije dagen kreeg ik, bij het volgen van sociale media, het gevoel dat er in onze stad een nieuw emo-dossier in de maak is. Meer bepaald rond de idee om van de begraafplaats in de Kwakkelstraat een toegankelijk begraafpark te maken.

Nu sluimert het ongenoegen hierover, zowel in de buurt als bij mensen die nog een -al dan niet ver- familielid begraven weten in de Kwakkelstraat al een tijdje. En de emotionele reacties hebben in de Allerheiligendagen sommigen zelfs aangezet om een petitie te starten om van deze begraafplaats géén begraafpark te maken.

Of dit gegeven dezelfde orde van grootte zal aannemen als inzake de zwaar mishandelde hond, lijkt me onwaarschijnlijk.

Maar als er nu ornamenten verdwijnen of beschadigd worden op één of ander graf, of er zijn graven waarop de steen kapot geslagen is en dit laten uitschijnen (op sociale media)   alsof de stad -i.c. Schepen Adriaensens- dit opzettelijk (laat) doet…dergelijke zware beschuldigingen gaan alle fatsoen te buiten.

Hoe dan ook, het zou misschien nuttig zijn dat schepen Stijn Adriaensens zowel de buurt als de betrokken familieleden zou informeren en voor wie het wil, uitnodigen op een gesprek om de juiste toedracht van de plannen toe te lichten. Maar vooral ook om na te gaan hoe de bekommernissen die leven, van toenemend vandalisme, onteren van graven die blijven liggen, hangjongeren enz. … kunnen worden ondervangen en zoveel als mogelijk weggewerkt.

Vermits de plannen nog niet voor morgen zijn, kan er zeker nog voldoende ruimte voor overleg worden voorzien.

Want als enkel emoties een plaats krijgen, kan er niet of nooit rationeel worden beslist in dergelijk dossier.

Standaard
Geen categorie

Dat is niet uit te leggen

Als we afgelopen jaar belijken, van oktober vorig jaar tot oktober dit jaar, dan kan je stellen dat het een absoluut boerenjaar was voor de arbeidsmarkt.

Massaal veel vacatures waarvan een heel pak moeilijk tot zeer moeilijk in te vullen, zeer goeie bedrijfsresultaten en minder werklozen.

Maar, als we naar de werkloosheidscijfers van de stad Turnhout kijken, is er allerminst sprake van een boerenjaar…

En dat ondanks…

*een investering van meer dan 1 miljoen euro om van het Veldekenshof een opleidingscentrum Horeca te maken

*de oprichting van het provinciaal innovatiecentrum werk, waaraan ook Turnhout participeert. Al in november vorig jaar werd de oprichting ervan aangekondigd. Het Innovatiecentrum zal zich in het bijzonder richten op wie al langer dan twee jaar op zoek is naar een job. 

*De  lancering van het onafhankelijk projectenfonds ‘Werk’, -begin mei 2022- om kwaliteitsvolle Turnhoutse tewerkstellingsprojecten te ondersteunen. We maken hiervoor 686.000 euro vrij.”

*Het regionale bedrijventerrein Veedijk  helemaal  is uitverkocht en op deze 44 hectare grote zone  tweeduizend nieuwe jobs worden gecreëerd. “Business boomt in Turnhout”, zegt schepen van Werk Luc Op de Beeck (CD&V).

*de hoeraberichten van schepen Op de Beeck, dat de werkloosheid in Turnhout historisch laag is en zelfs onder de 10% -van de totale beroepsbevolking- is gezakt…

*4.586 Turnhoutse vacatures, rechtstreeks aan VDAB gemeld in de periode 10/21-9/22, of 36% meer dan het voorgaande jaar en waar einde september 22, nog 666 vacatures van openstaan…

Zonder enig effect in Turnhout

Dit alles heeft duidelijk géén enkel effect op de werkloosheid in de stad Turnhout. Werkloosheid die sinds oktober vorig jaar, volgens de cijferwebsite VDAB (Arvastat) met slechts -9- (negen) werklozen is gedaald…

Het aantal Belgische werklozen, 1.012 in oktober 21, of 47,4% van het totaal daalde in oktober 22, tot 935 of 44% van het totaal.

Het aantal werklozen van vreemde herkomst daarentegen steeg van 1.121 in oktober 21 tot 1.189 dit jaar oktober

Die historisch lage werkloosheid van minder dan 10% beperkt zich dit jaar eveneens tot de maanden mei, juni en september…de overige 7 maanden scoort Turnhout opnieuw boven de 10%.

En waar het innovatiecentrum werk zich zou toeleggen op langdurig werklozen, nam dat aantal in Turnhout sinds september 22,  alweer toe met 18 werkzoekenden

Dames en heren politici, verantwoordelijken OCMW voor begeleiding leefloners, verantwoordelijken VDAB…

Dit krijg ik niet langer uitgelegd aan mijn vele lezers !!

Dames en heren politici in Vlaanderen…hoever staan jullie met het invoeren van een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, waartoe open VLD al in februari 2018 een wetsvoorstel indiende…

Standaard
Geen categorie

Ne franken teut !

Sommigen zullen mij ne franken teut noemen…maar zelf vind ik de term parler-vrai -zeggen waar het op staat- veel beter en het klinkt ook voornamer.

En dat zeggen waar het op staat wil ik af en toe zelfs doen, wanneer een politieker één of ander niet meer krijgt uitgelegd.

Zo bijvoorbeeld de reactie van Hannes Anaf (Vlaams parlementslid Vooruit) die in een reactie op de verhoging van de factuur voor kinderopvang liet optekenen dit is niet uit te leggen. https://www.hln.be/binnenland/vlaamse-regering-verhoogt-factuur-van-100-000-gezinnen-met-babys-en-peuters-dit-is-niet-uit-te-leggen~a01821dc/

Maar Hannes toch…er zijn in Vlaanderen 2.890.000 gezinnen. Slechts 100.000 hiervan maken gebruik van de kinderopvang. Dat is dus minder dan 3,5 %. Bovendien zijn de kosten inkomensgerelateerd…inkomens die eveneens aan de index werden/worden aangepast !!

Blijkbaar wil deze Vlaamse socialist, net als zijn PS-collega Magnette in Wallonië, dat we alles maar in de al zwaar overbelaste solidariteitskruik blijven duwen… tot deze kruik eens zal barsten !

Klankbordgroep AZ Turnhout

Zeggen waar het op staat deed ik ook al enkele keren in verband met het AZ-ziekenhuis in onze stad.

Zo bijvoorbeeld toen dit ziekenhuis vorig jaar besliste om de ereloon-supplementen te verhogen van 100 naar 135%. Onder het mom van gelijkschakeling met de andere ziekenhuizen in de Kempen. Ik schreef toen dat ik dat totaal onbehoorlijk vind, temeer daar het ziekenhuis wordt bestuurd door de stad Turnhout en de CM…

Ook het probleem van de kost van de pensioenen van het vroegere OCMW personeel in het ziekenhuis, die volledig ten laste valt van…de stad Turnhout –terwijl het toch ook over een regionaal ziekenhuis gaat– hekelde ik al meermaals in mijn blogs.

Dat dit niet in dank word afgenomen heb ik recent nog mogen ondervinden.

In september lanceerde dit ziekenhuis via de pers een oproep tot kandidaten voor een klankbordgroep van patiënten. Ik stelde mij hiervoor op 16/9 ll kandidaat.

Einde oktober kreeg ik een antwoord dat -in niet mis te verstane bewoordingen- mijn kandidatuur afwees.  Want de woorden Er waren enkele personen die er voor ons positief uitsprongen. kan ik niet anders begrijpen dan wij willen uw kritische stem niet,  in deze klankbordgroep.

Voor een eventuele tweede ronde van gesprekken met kandidaten heb ik laten weten, die kelk aan mij voorbij te laten gaan.

Ach…Het is uiteraard  niet zo erg als in het Rusland van Poetin. Om de haverklap vallen daar criticasters uit een raam of komen mysterieus te overlijden…

Zolang dat hier niet het geval is, zal mijn kritische stem ook niet smoren

Standaard
Geen categorie

So-m-ber Turnhouts vooruitzicht

De gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, laten zich ongenadig voelen in onze portemonnee. Een steeds maar meer hollende inflatie, met als gevolg dat, waar je één jaar geleden nog 100 € voor betaalde, nu al  bijna 113 € kost.

En uw energierekening mag je ondertussen -gemiddeld- maal 3 vermenigvuldigen tegenover een jaar geleden.

Als gevolg van dit alles, is ook de indexering op sociale vergoedingen, wedden en lonen al een jaar heel sterk aan het stijgen. Zo zal op 1 november de index op sociale vergoedingen voor de 6e keer sinds september vorig jaar met 2% (bruto) worden aangepast. De wedden en lonen van ambtenaren stijgen dan in december eveneens voor de 6e keer met 2%. (sinds oktober vorig jaar) En ook voor november voorspelt men opnieuw een overschrijding van de spilindex.

Stedelijke begroting

Waar u en ik geconfronteerd worden met almaar stijgende rekeningen en uitgaven is dat ook het geval voor de begroting, de uitgaven van de stad Turnhout.

Als, zoals voorzien, in januari de lonen en wedden nog eens met 2% stijgen, een 7e indexaanpassing sinds oktober 2021, is het gevolg daarvan dat de stad ruim 16% meer zal moeten betalen aan wedden en lonen in 2023 en volgende jaren. (16%, is het gecumuleerd effect van 7 indexverhogingen) Los van het feit dat er volgend jaar nog 2 à 3 indexstijgingen worden verwacht.

Concreet : in 2021 was ruim 65 miljoen voorzien voor wedden, lonen en pensioenen van de stad. Daar moet je dan vanaf 1/1/2023,  16% bijtellen, of 160.000 € per miljoen X 65 = +10,4 miljoen…of -minstens-  +21 miljoen voor 2023 en 2024, waar er voor 2024 nogmaals 4 à 6% kan bijkomen !

Maar ook voor goederen, diensten en openbare werken moet de stad een bijkomende kost berekenen van, nu al 12,3% inflatie.

Zwaar besparingsplan

Ondanks dat alles moet Turnhout, net als andere steden en gemeenten, in 2025 een financieel evenwicht aantonen in een meerjarenplanning. De stad voorziet een personeelsbesparing van 10% -60 FTE’s- op termijn zonder naakte ontslagen. Voorziene investeringen zullen mogelijks ook (achteruit) schuiven.

Steeds armere stad

In een presentatie voor het onderwijsveld Turnhout, in juni 2014 vallen mij twee in het oog springende titels op, namelijk Turnhout Verarmt en Turnhout verkleurt.

Dat dubbele proces is nog steeds voortschrijdend.

Bovendien is Turnhout een stad met een lage werkzaamheidsgraad en bijgevolg een hoge werkloosheidsgraad.

Dat heeft dan weer als gevolg dat de inkomsten voor de stad, zoals de personenbelasting en onroerende voorheffing de volgende jaren bijlange niet zo snel of sterk zullen stijgen als de kosten.

Waar in 2020 en 2021 heel veel tijdelijke -corona- werkloosheid viel te noteren, mogen we ons in de komende periode verwachten aan stijgende tijdelijke -energie- werkloosheid

En wat de inkomsten inzake onroerende voorheffing betreft krijgen bedrijven die innoverend investeren dan weer vrijstellingen op die onroerende voorheffing…

Oppositie

Recent vroeg de oppositie een extra gemeenteraad. Gewezen burgemeester Eric Vos had liever gezien dat de stad een (lang) proces van nadenken en overleggen met de diensten was opgestart.

Zo maakt hij wel duidelijk dat de dringendheid, ja zelfs de dwingendheid, -van de tomeloze inflatie, de hoogste van de afgelopen halve eeuw, indexeringen en energierekeningen- mede als gevolg van de Europese solidariteit met Oekraïne, waar de oorloog in februari dit jaar in volle hevigheid losbarstte, nog niet tot hem is doorgedrongen…

Een persoonlijke bekommernis van mij is dat er zeker niet mag worden bespaart op veiligheidspersoneel, zijnde politie en brandweer. Minstens wat politie betreft dringt zich een toename van agenten op ! Ook inzake stijgende armoede moet er voldoende personeel zijn om mensen met problemen bij te staan en te helpen.

Misschien moet wel eens worden nagedacht of het OCMW zich nog langer de begeleiding naar werk van leefloners moet toe eigenen. Daar hebben we toch de VDAB voor !!

Om deze blog leesbaar te houden èn te staven wat ik in deze blog neerschrijf moet je zeker de cijfers -in bijlage- nog eens doornemen.

Financiële en armoede-indicatoren in Turnhout

*Sinds de fusie van de Turnhoutse ziekenhuizen, in 2009, zijn de kosten van de pensioenen van het gewezen OCMW-personeel, enkel en alleen ten laste gekomen van de stad Turnhout, alhoewel het een regionaal (ocmw) ziekenhuis betreft. Ook voor deze bedragen moet je bij elk miljoen, 160.000 € bijtellen vanaf 2023. Dit is vandaag een èchte molensteen rond de nek van de Turnhoutse begroting

*inzake werk en werkloosheid

Werkzaamheidsgraad volgens herkomst

België = 73,9%   op Vlaams niveau =78%

EU afkomst = 63%  op Vlaams niveau = 65,7%

Niet EU afkomst = 54,4% op Vlaams niveau = 57,2%

Werkloosheidsgraad volgens herkomst

België = 4,3%    Vlaams = 2,4%

EU afkomst = 6,2%   Vlaams = 4,5%

Niet EU afkomst = 10,4%   Vlaams = 8,5%

Werkloosheidsgraad algemeen Turnhout/Vlaanderen

2013 = 2.525 wl, 12,8%  – 8,2%, verschil met Vlaanderen is 4,6 procentpunt

2017 = 2.678 wl, 13,3% – 7,6% verschil met Vl is 5,7 procentpunt

2018 = 2.542 wl, 12,5% –  7,1% verschil met Vl is 5,4% procentpunt

2019 = 2.394 wl, 11,7%  –  6,7% verschil met Vl is 5 procentpunt

2021 = 2.287 wl, 10,9%  – 6,2% verschil met Vl = 4,7 procentpunt

December 2013 waren er 2.685 werklozen, waarvan 1.620 Belgen, of ruim 60%. In september 2022 waren er 2.090 werklozen, waarvan 949 Belgen of nog  45%

Personen van vreemde herkomst

1/1/2014 = 10.902

1/1/2022 = 17.618 in deze groep (38% van de gehele bevolking) is 18,6% van Europese en 19,4% van NIET Europese herkomst.

Coronaeffecten -personenbelasting

2020 telde 2.525 volledig werklozen maar, in dat jaar waren er ook 1.548 tijdelijke weklozen. Totaal dus 4.073 ‘voltijdse’ werklozen.

2021 telde 2.287 volledig werklozen, maar ook in dat jaar moet je nog 767 tijdelijk werklozen bijtellen, wat het totaal op 3.054 brengt.

Dat  deze hoge werkloosheidscijfers van 2020/2021 een zware invloed hebben, op de (minder) opbrengsten van de aanvullende personenbelasting is ook wel duidelijk.

De belastbare lonen van 2022 kunnen een mogelijk positief effect hebben op die ontvangsten, maar :

*vermits de belastingaangifte van de lonen 2022  pas op 30 juni 2023 gekend zal zijn zal de stad ten vroegste einde 2024, begin 2025 deze eventuele meeropbrengsten binnen krijgen…

*In onze stad werken heel veel mensen in een sector -zoals horeca- waar de indexverhogingen van 2022 pas op 1/1/2023 zullen aangepast worden in de lonen. Die eventuele meeropbrengsten vallen helemaal buiten de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen,  die tot 2025 reikt.

Tenslotte nog een sprekend cijfer over de collectieve verarming in Turnhout en dat is de welvaartsindex die in 2012, 100/100 was en nu nog maar 95/100

Standaard
Geen categorie

Of ik dat normaal vind ?!

Sedert enige tijd circuleert er een brief van het OCMW Heverlee (?!) aan één van hun cliënten, op sociale media.

In deze brief een opsomming van de bedragen, waarop  deze mevrouw recht heeft.

Als leefloongerechtigde -met gezinslast- ontvangt ze 1.537,9 €/maand, aan kinderbijslag -in Vlaanderen groeipakket- 848,55€/maand (= 3 kinderen) en een huursubsidie van 263,11 €/maand.

Zo zou zij aan een totaal bedrag van 2.649,56 €/maand aan uitkeringen ontvangen . Ik kan begrijpen dat voor mensen die na een volledige loopbaan van 45 jaar, een minimumpensioen gezinspensioen genieten van 1.915,42 €/maand, dit overkomt als een indrukwekkend bedrag.  Maar, is het dat ook ?

Naar de essentie

Meerdere mensen stelden mij de vraag of ik dat allemaal -zoveel geld dus- wel normaal vind.

Maar laat ons even samen de essentie -rationeel- bekijken. Zo is het absoluut onjuist te stellen dat deze mevrouw daadwerkelijk een huursubsidie ontvangt. In de brief staat immers uitdrukkelijk vermeld indien de voorwaarden gerespecteerd worden. Het is trouwens NIET het OCMW die dat kan beslissen of uitkeren. Vermits het een exclusieve bevoegdheid is van de Vlaamse gemeenschap. Voorwaarden : https://www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-vlaamse-huursubsidie/voor-wie-is-de-vlaamse-huursubsidie

Wat krijgt ze dan wel

Het bedrag van een eventuele huursubsidie mag dus NIET worden bijgeteld, waardoor ze enkel leefloon en kinderbijslag ontvangt, zijnde 2.440,9 €/maand. Gezien de verwijzing naar een mogelijk subsidie is het ook duidelijk dat deze dame met 3 kinderen huurt op de privé-markt.

Dat betekent een huurprijs van -minstens- 700 €/maand. Tel daarbij ook nog 60 €/maand sociaal energietarief…dan blijft er een beschikbaar inkomen over van 1.680,9 €/ maand.

Concreet beschikt dit gezin van 4 personen, per dag, over een inkomen van  56,03 €, of 14 € per gezinslid. Van dat bedrag moeten levensmiddelen, schoolkosten, kleding, gezondheidszorgen, persoonlijke hygiëne, wasproducten, verzekeringen…enz. worden betaald. Van lidgeld voor een sportclub of dergelijke, kan er dan zeker geen sprake meer zijn.

Ik hoop dat deze moeder elke week kan aanschuiven bij één of andere voedselbank en dat zijzelf en haar kinderen gespaard blijven van welke gezondheidskosten dan ook…want zij leven in schrijnende armoede !

Dus nee, ik vind het niet normaal dat dergelijke berichten zonder enige -correcte-  duiding via sociale media, de wereld worden ingestuurd. Duidelijk louter en alleen om mensen tegen mekaar op te zetten. En als ik de reacties op die sociale media lees, blijkt dat nog bijzonder goed te lukken ook !!

Standaard
Geen categorie

Er komt #Plekvrij

De verantwoordelijke staatssecretaris voor asiel, Nicole De Moor, heeft volgens haar interview met De Tijd, goed nieuws.

Enkele recente juridische uitspraken hebben de strengere aanpak van Afghaanse asielzoekers bevestigd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van zo’n 60 procent van de Afghaanse asielzoekers.

Dat brengt duidelijkheid voor de 9.000 Afghanen die momenteel nog wachten op een eindbeslissing in hun asielprocedure en in afwachting daarvan in opvangcentra zitten. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/de-moor-geen-bescherming-voor-6-op-de-10-afghaanse-asielzoekers/10422565

Bijna 6.000 #plekvrij

Zo’n 4 op de 10 Afghaanse asielzoekers krijgen bescherming’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor zondag in VTM Nieuws. ‘De andere moeten de opvangcentra verlaten.’ Op die manier moet er meer plaatsen beschikbaar zijn voor zeker kwetsbare asielzoekers die de voorbije dagen op straat moesten slapen. ‘We moeten geen valse verwachtingen creëren over wie bij ons bescherming krijgt of niet’, aldus De Moor.

60% van 9.000 asielzoekers, zowat 5.400 Afghanen kunnen dus op korte termijn uit opvangcentra worden verwijderd, waardoor het nijpende tekort aan opvangplaatsen meteen heel wat minder nijpend zal zijn… Tenminste als nu ook de instroom van Afghanen -waaronder veel minderjarigen- kan worden afgeremd. Want sinds juni dit jaar (t/m september) was België het uitverkoren land voor 2.400 Afghaanse asielzoekers. Aan dat tempo zullen deze 5.400 plaatsen veel te snel opnieuw ingevuld raken door Afghanen waarvan maar 40% zal worden erkend…

Tijdelijke bescherming

Ondertussen wonen ook nog 60.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land onder het stelsel van een tijdelijke bescherming. 20.200 van hen zijn minderjarigen die allemaal recht hebben op kinderbijslag (=groeipakket)

En dat is een erg hoog aantal als je weet dat de Stadsregio Turnhout -in transitie- 127.700 inwoners telt waarvan maar 23.650 minderjarigen.

Verder zijn er in deze groep ook 11.550 mannen en 24.531 vrouwen op beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar) En toch zouden er in Vlaanderen, volgens VDAB-cijfers, maar amper 1.000 ook aan het werk zijn…

Deze (meerderjarige) Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefloon. De bedragen ervan zijn momenteel als volgt

  • 758,64 euro voor een samenwonende persoon.
  • 1.137,97 euro voor een alleenstaande persoon.
  • 1537,90 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Kosten veel minder dan asielzoeker

Als men ook deze oorlogsvluchtelingen zou opvangen in een opvangcentrum zoals andere asielzoekers, volgens de BBB-formule (bed, bad, brood) zou dat heel wat meer kosten.

Immers kost één dag BBB asiel-opvang momenteel 65 €/dag per persoon = 1.950 €/maand. Dat is dus heel wat meer dan het leefloon voor een gezin van minstens twee personen…

30.000 asiel-opvangplaatsen volzet kost dus PER DAG aan BBB maar liefst bijna 2 miljoen €

Standaard