Geen categorie

Onverantwoord. Basta !!

Zijn protesten tegen racisme en -Onverantwoord- politiegeweld gerechtvaardigd ?! Absoluut wel. Was de manifestatie zondag in Brussel verantwoord ?! Absoluut NIET.

Ach ja, ik heb het ook wel gelezen. Hoe sommigen zich in bochten wringen om deze manifestatie wel te verantwoorden. Maar dat is bochtenwerk van de slechtere soort.

Jan Segers verwoord het treffend in HLN. “Als het voor de goede zaak is, dan doet de volksgezondheid er blijkbaar niet meer toe” en nog “Het is een overtuiging (antiracisme nvdr) die een evidentie hoort te zijn. Maar of ze daardoor dringend een stuk of wat levens moet kosten ?!” “Dit was geen onzin maar waanzin”

Nadia Nsayi, een Belgisch-congolese politicologe is zo een van die mensen die deze 10.000 betogers wel verantwoord vind. Wel Mevrouw, u getuigt daardoor van bijzonder weinig empathie voor die miljoenen Belgen die al drie maanden de regels correct naleven. U kan zich blijkbaar niet indenken wat dit betekent voor die duizenden families die de voorbije weken zelfs geen afscheid konden nemen van een (corona) overledene. Ik alleszins wel omdat we vorige week nog een schoonbroer ten grave hebben gedragen. En dat is in deze omstandigheden bikkelhard.

Mensen in de gordijnen jagen

Mijn maag draaide dan ook binnenstebuiten bij de aanblik van het Poelaertplein op zondag. En u draaide het mes nog dieper in de wonde door uw uitspraak in GVA vandaag.

Een wereldwijd protest als dit, tegen racisme, heeft nood aan veel, heel veel empathie. Wat u zegt en wat u zondag deed, samen met vele anderen, is net die empathie wegdrukken. Jullie hebben ongetwijfeld duizenden in ons land “in de gordijnen gejaagd”.

En nee, je zal me niet horen zeggen “duizenden racisten bijgemaakt”. Want racisme zit vooral tussen de twee oren, net zoals dommigheid daar ook zit. Racisme is zeggen en handelen naar “Ik moet u en uw soort niet. Ik acht je minderwaardig” Wel Mevrouw, ik heb respect voor u en alle mensen. Maar niet voor uw stellingname en uw schrijnende gebrek aan empathie.

Het komt over alsof al die manifestanten zich zondag superieur achtten. Niet enkel aan de gevaren van corona. Maar ook en vooral aan die miljoenen Belgen die WEL in hun kot bleven maar tegelijk heel veel empathie hebben voor de doelstellingen van deze acties. En nu mogelijks niet meer. Want in tegenstelling tot wat u zegt : België is niet ziek. Wel bijzonder gastvrij. Getuige daarvan de ruim 130.000 mensen die hier de afgelopen 5 jaar toekwamen om asiel te bekomen !

Dat kan toch niet de bedoeling zijn, mensen in het harnas jagen tegen de doelstellingen, neem ik aan !!

Standaard
Geen categorie

In een klein stationneke

Sedert de coronacrisis beschikt ons landje over een volwaardige minderheidsregering. Geschraagd door een superkern van partijvoorzitters, ook deze uit de oppositie,.

Je zou dus mogen verwachten dat zo’n superkern ook super uitgekiende en doordachte voorstellen uitwerkt in het kader van de relance van de economie. Niets echter is minder waar.

Neem nu de beslissing om iedereen gratis een 10-rittenkaart treinkaart te geven. Een erg duur geschenk om de groenen te paaien. Doordacht zeg je ?? Alles behalve ja !! Zelfs niet doorgesproken met de vervoerder, NMBS.

Terecht werpt NMBS op dat met een grote en onverwachte toeloop, de coronaregels niet kunnen worden gehandhaafd. Noch in de treinen, noch op de perrons.

In een klein stationnetje als Turnhout kunnen er dus van 1 juli t/m 31 december, ruim 450.000 extra passagiers opdagen. Er is geweldig goed nagedacht door de superkern, zonder twijfel !!

Weet je dat zo een reispas 53 euro kost voor een -26 jarige en 83 euro voor wie ouder is ? Er zijn 11,5 MILJOEN Belgen. Aan een gemiddelde kostprijs van 70 euro kost dit groene presentje +800 MILJOEN euro. Duur grapje,wat uiteindelijk door de belastingbetaler moet worden opgehoest… Maar groen voorzitter Almaci kondigde haar triomf aan met een kamerbrede glimlach…

En de “geschenkenregen” hield daar nog niet mee op. Er is ook voorzien in een horecacheque van 300 euro. Tenminste, werkgevers mogen zo’n cheque uitschrijven. Als ze dat willen toch. Vraag is welke werkgevers dit wel/niet zullen doen. Zulke beslissingen zijn enkel goed om sociale conflicten aan te wakkeren. Een relanceplan lanceren voor de economie…door werkgevers op extra kosten te jagen ?? Ook hierover is zonder twijfel, enorm goed over nagedacht. Il faut le faire.

Wellicht zal er niks meer overschieten aan geschenken van Sinterklaas. Alweer een zwarte Piet die zonder werk komt te vallen. Als daar maar geen ambras van komt, zoals gisteren zondag, in Brussel.

Standaard
Geen categorie

Corona – cijferdans

Morgen, 8 juni, zetten we een belangrijke en grote stap in de afbouw van de lockdown. De horeca mag terug open. Hoera. Heel veel mensen kijken hier naar uit. De virologen ook, maar dan vooral naar de mogelijke -negatieve- gevolgen ervan.

Niet te snel panikeren

Elke verhoging in het dagelijkse cijfer van vastgestelde besmettingen, gaat in de pers gepaard met een “alarmbericht”. Maar viroloog Steven Van Gucht weet dat dan wel te nuanceren.

Evolutie bekeken over twee maanden

Op 8 april werden 1209 besmettingen geregistreerd. Aantal testen niet bekend. Die dag waren er 487 nieuwe ziekenhuisopnames wat het totaal op 5688 ingenomen bedden bracht, waarvan 1276 op intensieve zorg.

8 mei, een maand later, waren 591 van de 21908 afgenomen testen positief. 108 opnames in het ziekenhuis waar nog 2555 bedden zijn ingenomen. 508 mensen op Ic en 339 met beademing

Alweer een maand later, op 7 juni zijn de cijfers als volgt : 154 positieve gevallen bij 11850 testen. Nog 571 covid19 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 21 nieuwe opnames, 111 op IC en 69 onder beademing

De afgelopen dagen, in de periode 1/6 tot en met 7/6 werden 69.173 testen afgenomen, waarvan 845 positieve. 102 ervan in de woonzorgcentra. Dit geeft en gemiddelde van 1,22% besmettingen. Op geen enkele dag waren er meer dan 1,5% besmettingen. De hoogste cijfers waren 1,41% en 1,38%. Vandaag 1,29%. Waar er op 1/6 nog 807 patiënten in het ziekenhuis verbleven, 163 op IC en 83 met beademing, zijn dat nu op 7/6,respectievelijk -236 patiënten, 52 minder op IC en -14 met beademing

Ik kan hier maar 3 zaken uit besluiten : 1) er is bijzonder hard gewerkt door alle verzorgend personeel, 2) de maatregelen zijn goed opgevolgd en 3) we mogen ons niet te zeer laten opjagen door cijfers.

Maar let wel : waakzaamheid altijd en overal blijft geboden!!

Standaard
Geen categorie

Goed bezig Turnhout

Turnhout is echt wel een voorbeeld inzake de aanpak van de coronacrisis. Zo was er heel snel een corona infolijn waar iedereen ook terecht kon met concrete vragen die snel en accuraat werden beantwoord. Dikke pluim voor alle stadsmedewerkers.

Het wekelijks coronapraatje van burgemeester Paul Van Miert, no nonsens maar duidelijk en sensibiliserend “blijf in je kot”, werd ook erg talrijk bekeken en gedeeld. Ook inzake levering van mondmaskers werd zeer snel geschakeld.

Relanceplan

En nu -laat ons hopen- het ergste medische leed is geleden, pakt het college uit met een relanceplan om u tegen te zeggen. Ter waarde van 4 miljoen. Eerder uitte ik in mijn blogs een aantal bekommernissen om zowel de lokale economie te steunen als de groeiende groep armen in onze stad.

Dit plan geeft daarop een degelijk en concreet antwoord. Ferm gewerkt. Eerder werd ook al een terrassenplan uitgewerkt. Als nu ook nog de kermis zou mogen doorgaan van “hogerhand”…

En ja, sommigen zullen zeker opwerpen, dat eerst een antwoord moet komen op de rekenfout van 25 miljoen… Dat antwoord houden we nog te goed, maar nu is het zaak om bij prioriteit dit plan uit te voeren. Want het gaat niet enkel om financiële steun, maar ook om het welzijn van alle Binken !! En dat mag geld kosten

Anderen maken zich dan weer zorgen of ook mensen die amper het einde van de maand halen, maar geen steun hebben van het OCMW ook in aanmerking komen voor daguitstappen en/of speelboxen. Een begrijpeleke bekommernis. Maar geef schepen Kelly Verheyen en de diensten even de tijd om een en ander uit te werken.

Mijn lezers weten dat ik niet snel met bloemen gooi naar het beleid. Tenzij soms nog met pot en al 😀😀

Maar zowel inzake de corona aanpak als voor dit relanceplan krijgen ze van mij een dikke 10 op 10, en deze punten zijn evenzeer verdiend door alle medewerkers van de stad. Proficiat

Standaard
Geen categorie

Turnhoutse Boerenkrijg

De Boerenkrijg is terug in onze stad. Waar die in 1798 draaide om ‘outer en heerd’, gaat het nu om boer en tuinder. Het rommelt in de buurt van de Heizijdse velden. Meer bepaald in en om de stadsboerderij.

Er is daar een ernstige vertrouwensbreuk tussen een boer, leden van de zelfoogsttuin en de directeur van de Troef, Luc Ruts. De Troef is concessiehouder. Er werd een goed gedocumenteerd dossier opgemaakt en overgemaakt aan het schepencollege.

Visie

Het conflict draait om een verschil in visie. Zo is boer J. samen met de leden van mening dat de zelfoogsttuin moet worden ingericht als CSA tuin, volgens de krijtlijnen van de permacultuur (wat met CSA boerderij bedoeld is kan je nalezen op http://www.veldverkenners.be )

Verder leeft er ook flink wat onvrede over het ontslag van boer J. Meer bepaald over de denigrerende houding van Troefdirecteur Luc Ruts ten aanzien van J. en tegenover de leden van de zelfoogsttuin. Die leden hebben bovendien het gevoel, dat er weinig positiefs te verwachten valt van de troef en hun directeur. (mijn bronnen vertellen me ook dat boer J. ondertussen vervangen werd door een onervaren maar nabij familielid van directeur Ruts…)

Maar er is meer

In het dossier wat werd opgemaakt voor het college, klagen de talrijke ondertekenaars niet enkel aan dat er bij directeur Ruts een totaal andere visie leeft die weinig aanleunt bij de visie van de stad en bij de leden van de zelfoogsttuin.

Zij formuleren ook een aantal fundamentele bedenkingen bij hoe een sociaal economie bedrijf als de troef gerund wordt. Meer bepaald vragen ze zich af, of kwetsbare mensen werkelijk ondersteund worden naar een duurzame job. En of deze mensen wel mogen ‘groeien’ als mensen zodat zij zich opnieuw volwaardig geaccepteerd weten en voelen in de samenleving.

Zij vragen ook dat de stad, minstens tijdelijk, een grotere regierol zou opnemen in de verdere uitbating van de zelfoogsttuin en de stadsboerderij.

Mistoestanden

Als klap op de vuurpijl, dringen de ondertekenaars ook aan dat de stad al het mogelijke zou doen, om na te gaan of de Troef, die contractueel instaat voor groenonderhoud in het openbaar domein van de stad zich daadwerkelijk bezondigd heeft aan mistoestanden. En zo ja, deze te laten herstellen en in de toekomst te voorkomen.

Zij menen het hun plicht om dit vermoeden van mistoestanden te melden.

En de boer, kan dus niet zondermeer verder ploegen. Dreigt nu, na de onverkwikkelijke zaak rond wassalon Gudrun (zowel wat de overname als het latere faillissement betreft) een nieuw “schandaal” ??

De leden ondertekenaars dringen er alvast sterk op aan, om de kritische bedenkingen over de werking van het sociaal economie bedrijf de troef en de uitbating van de CSA zelfoogsttuin ter harte te nemen en verder te onderzoeken. Word wellicht vervolgd…

Een jaar geleden, op 11 mei 2019 publiceerde ik de blog ‘bezig baasje’ op http://www.wolput.com , zeker ook nuttige achtergrondinformatie.

Standaard
Geen categorie

Werkloosheid in + en –

Alweer een maand van Lockdown voorbij. En hoe evolueerden de werkloosheidscijfers afgelopen maand in onze stad ? Een overzicht in plus en min.

April en mei

Met 2397 werkzoekenden, tellen we er 34 minder dan in april. Maar de cijfers worden ingedeeld in *werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, zij die dus effectief stempelgeld krijgen, afgekort WZUA, *jongeren in beroepsinschakelingstijd, afgekort BIT, *vrij ingeschreven werkzoekenden, dit zijn werkzoekenden die (nog) geen recht hebben op een uitkering. Deze categorie bevat mensen in vooropzegperiode, herintreders of werklozen die omwille van langdurige werkloosheid geen uitkering meer krijgen. Tenslotte is er de categorie “andere”, waar ondermeer rechthebbenden op leefloon verplicht worden ingeschreven. Werkzoekenden in opleiding, net als deeltijds werkenden, al dan niet met bijkomende uitkering worden NIET meegeteld in de cijfers.

Van mei 2019 tot mei 2020

Nu we die gegevens als achtergrond kennen, stel ik vast dat het aantal WZUA’ers slechts met 8 personen afnam in de afgelopen maand. En hoe evolueerde een en ander sinds mei 2019 ? Op één jaar tijd nam de werkloosheid in onze stad toe met 314 personen. Het aantal WZUA’ers daarin = 302. De verhouding bekeken naar origine blijft al een hele tijd gelijk en situeert zich tussen de 46% en 47% werklozen van Belgische origine.

Enkele opvallende cijfers tenslotte : het aantal werklozen van Roemeense origine nam in mei af mei af met maar liefst 50 personen, van 166 naar 116. Wellicht is een groot gedeelte van hen momenteel tewerkgesteld als seizoenarbeider in de tuinbouw. Toen ik vorige week langsreed in het “glazen dorp” van Merksplas, kon ik het aantal auto’s met Roemeense nummerplaat amper tellen.

Zoals u merkt, beste lezer, de cijfers geven zowel plussen als minnen. Maar de cijfers geven ook aan dat “waakzaamheid” geboden blijft. Hopelijk komt mijn nare droom over een vies toekomstbeeld ( te lezen op wolput.com ) de komende maanden niet te dichtbij.

Standaard
Geen categorie

Elk leven doet er toe

Kan geweld, door de politie, bij een arrestatie, eigenlijk geoorloofd zijn? In bepaalde omstandigheden zeker wel. Was het gebruikte geweld bij de arrestatie van de zwarte man, Floyd buiten alle proportie . Ongetwijfeld en absoluut wel. Zelfs zodanig dat het een regelrechte moord werd.

Is het protest tegen deze daad gerechtvaardigd dan ? Ongetwijfeld en absoluut zeker. Maar, zoals wel vaker bij dergelijke gebeurtenissen, werd het protest vanaf dag een gekaapt door relschoppers, plunderaars en brandstichters. Ondanks de oproep van familieleden van Floyd. Het valt perfect te vergelijken met hoe het protest van de gele hesjes gekaapt werd in Frankrijk.

Ook bij ons wil Jessika Schoors van groen, dit protest kapen. Maar haar motieven zijn niet echt zuiver te noemen. Zij begint haar pleidooi in Knack met de dood van Adil en het oplaaiende hoofddoekendebat erbij te sleuren.

Goed om weten is dat Adil met zijn scooter wegvluchtte van een politiecontrole en daarbij zichzelf te pletter reed. En wat het hoofddoekendebat te maken heeft met de gewelddadige dood van Floyd ? God of Schoors zelf mag het weten…

Er vallen elke dag slachtoffers van blind geweld. Zoals bijvoorbeeld ingevolge terreur. Ongeacht de bron van terreur. Ongeacht ook de kleur of afkomst van de slachtoffers. En ja we moeten we ons tegen elke vorm van geweld verzetten. Ook als dat is om racistische redenen.

Maar dan wel omdat elk leven er toe doet. All lives matter, dus zowel die van zwarten als blanken of eender welke kleur. Onder die vlag, dat ELK leven ertoe doet, wil ik wel op straat komen !!

Standaard
Geen categorie

Brandend asielcentrum

In de nacht van 10 op 11 november 2019 stond een gebouw in Bilzen in lichterlaaie. Dit gebouw, wat vroeger een woonzorgcentrum was, zou half december opengaan als opvangcentrum voor asielzoekers.

De eerste brandweerploegen die arriveerden stelden onmiddelijk (in)braaksporen vast. En de polite bevestigde al snel de brandstichting. Zowat iedereen legde inzake deze brandstichting de link naar de ontevredenheid en protesten van ondermeer Vlaams Belang over dit asielcentrum.

Voor velen, zoals groen, kon het niet anders of de dader(s) komt uit extreem-rechtse hoek. Er was volgens hen geen sprake van wapenstilstand.
In de dagen na deze zware feiten verschenen allerlei berichten en beschuldigingen in de media. Een bloemlezing : Het vermoeden wordt steeds groter dat het niet om een impulsieve kwajongensstreek gaat, maar een goed voorbereide actie. Het onderzoek draait al sinds maandag op volle toeren. (HLN 13/11/19)

Een dag later, op 14/11/19 wist TVL dan weer : Het onderzoek naar de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen heeft meerdere concrete sporen opgeleverd. Dat heeft onze redactie vernomen uit goede bron. De politie is verdachten op het spoor al spreken onze bronnen liever over persons of interest.

Terreurdaad


‘De veiligheidsdiensten vrezen al langer voor extreemrechts geweld en terreur, meer dan de politiek’, zegt emeritus hoogleraar Rik Coolsaet. ‘Of de brand in Bilzen een daad van terrorisme is, hangt af van het motief van de dader. Maar het ligt voor de hand.’


Bart wil beter samenleven

Nadat Bart Somers, door hemzelf benoemd als minister van samenleving, het VB de levieten had gelezen -ei zo na beschuldigde hij deze partij ervan dat zijzelf de brand zouden hebben gesticht-werd het ijzig stil rond dit dossier.


Nevenonderzoek

Maar er werd behalve onderzoek naar de mogelijke brandstichter(s) ook een ander onderzoek geopend. Zo besliste het parket, daags na de brand al, om ook een onderzoek te openen naar de vele racistische commentaren. Daders riskeren een celstraf en een geldboete. Mar ook daarover hebben we ondertussen niets meer vernomen.


Na dat op 21 januari ll een bootje met 14 vluchtelingen kapseisde voor de kust van De Panne, werd ook een gelijkaardig onderzoek opgestart. De federale politie heeft negen mensen kunnen identificeren die racistische commentaren postten op Facebook naar aanleiding van het gekapseisde bootje met veertien transmigranten voor de kust van De Panne (HLN 30/5/20)


Wat is de stand van het onderzoek, 6 maanden later


Er is ondertussen ruim een half jaar verlopen na deze laffe brandstichting. Want dat is het gewoon, in welke omstandigheden of om welke redenen dan ook : een brandstichting is altijd laf en vooral misdadig !

Dat deze brand de gemoederen beroerde en veel ruimer dan in Bilzen en omgeving is wel duidelijk. Enige communicatie over de stand van zaken in het onderzoek zou niet misplaatst zijn !!

Standaard
Geen categorie

Engerlingen of engerds

U weet het zeker ook nog uit de lessen biologie van vroeger, een engerling is de larve van een kever die tot de familie bladspierkevers behoort. De meest bekende is de larve van de meikever, maar ook de larven van de junikever.

Nu we einde mei zijn en we her en der nog eens een meikever hebben kunnen spotten en nu dus de overgang maken naar de junikever, wil ik u niet onderhouden over hoe deze engerlingen uw gazon kunnen verinneweren. Maar wel over engerds.

Engerds

Actueel denk ik daarbij aan

*de politieagent, die samen met zijn collega’s een zwarte arrestant George Floyd genaamd gewoon hebben vermoord… Zelfs de echtgenote van de politieagent die met zijn knie letterlijk de adem heeft afgesneden van deze man, vraag de scheiding aan…

Zwijgen is geen optie

Natuurlijk is de verleiding nu groot om te focussen op de zware rellen en aangerichte vernielingen die nu in Minneapolis en vele andere steden al enkele dagen aanhouden. Maar wees gerust, ik veroordeel altijd en overal elke vorm van geweld wat ook de aanleiding mag zijn. En dat doe ik omdat er altijd mensen zijn die van dergelijke -begrijpelijke- protesten, misbruik maken om branden te stichten en plunderingen aan te gaan.

Zwijgen soms wel een optie

*Een andere engerd waar ik actueel ook aan denk is ‘Driesje’ (Van Langenhove) De man vond het nodig om aan body of fatshaming te doen omdat een jongedame op twitter refereerde naar de BBQ waarop hij vorige week aanwezig was in Gent.

Maar het probleem met twitter is nogal eens dat de zogenaamde ‘good guys’ van leer trekken tegen de ‘bad guy’. Ongelofelijk hoe de gekende ‘good guys’ à la Bart Somers, Sammy Mahdi daar dan opvliegen met als gevolg dat de ‘good media’ doen wat ‘Driesje’ -the bad guy- het liefst heeft : dit in hun gazetten en website plaatsen. (DM en HLN) Man, man, man…weten jullie dan echt niet dat ‘Driesje’ veel weg heeft van een ‘aandachtshoer’…en dat jullie hem dat dan ook geven…aandacht.

Zwijgen is soms wel een optie. Ook voor Bart en Sammy !

Standaard
Geen categorie

Wat blijft er mislopen ?

Dagelijks krijgen we een overzicht van de coronacijfers. Sciensano maakt daarvan ook telkens een mooi samenvattend en overzichtelijk persbericht van de evolutie in die cijfers.

Zelf bekijk ik ook elke dag die perssamenvatting. Als je een langere periode dan analyseert, kom je tot de vaststelling dat het aantal besmettingen -in weerwil van sommige krantenkoppen- niet stijgt. Maar dan moet je wel even de moeite doen om het aantal besmettingen te relateren aan het aantal testen die dag.

Ik maakte die oefening voor de dagen vanaf 21/5 tot en met 28 mei. En stelde vast dat op 23/5, 2,62% van de testen positief was. Op 24/5 was dat 2,24%, op 25/5 zelfs 3,66% en op 26/5 was het 2,69%. Alle andere dagen bleef het cijfer van het aantal besmettingen onder de 2%.

Het totaal aantal besmettingen periode 21/5- 27/5, was goed voor exact 2% van het aantal testen in de overeenkomstige periode. Vandaag, op 28/5 waren er in cijfers 257 besmettingen op 13.917 testen, goed voor maar 1,84%. Als ik dan de periode 21/5 tot en met 28/5 bekijk (98.597 testen en 1951 besmettingen) daalt het gemiddelde zelfs een klein beetje, naar 1,97%

Maar bekeken naar de bron van het aantal vastgestelde besmettingen komen toch wel de verontrustende cijfers in de woonzorgcentra (WZC) naar voren. Zo kwamen op 24/5 bijna 50% van de besmettingen uit WZC. Vandaag op 28/5 is dat opnieuw 50%. Over de gehele periode (21/5 t/m 28/5) is maar liefst 27% van het aantal besmettingen afkomstig uit de WZC.

Wij herinneren ons allemaal nog wel de erg alarmerende cijfers, in het begin van de coronacrisis, vooral wat het aantal overlijdens betreft in de WZC. Toen vooral vermoedelijk coronagerelateerd want er waren weinig tot geen testen uitgevoerd. Ook in de Kempen in een WZC in Geel (home Laarsveld) telde men op 3 weken tijd maar liefst 39 overlijdens. https://www.hln.be/in-de-buurt/geel/home-laarsveld-telt-39-overlijdens-op-drie-weken-tijd-situatie-nog-zeer-ernstig-maar-we-zijn-het-tij-aan-het-keren~a8497273/ Van recentere datum zijn het aantal vastgestelde besmettingen in Smeedeshof in Oud-Turnhout. 35 bewoners en 25 medewerkers die positief hadden getest.

Het is toch op zijn minst erg verwonderlijk te noemen dat in een beschermde en afgeschermde omgeving als de WZC een zo hoog aantal besmettingen blijft voorkomen…Minister Beke moet hier toch eens een ernstig onderzoek naar voeren.

Standaard