Geen categorie

BURGER (doet zijn) ZIN

Gezond Verstand; nieuw tijdschrift.. – WantToKnow.nl

De politiekorpsen kunnen amper bijhouden om allerlei lockdown feestjes te gaan stilleggen. Letterlijk STILleggen, want meestal komen er klachten van geluidsoverlast.

Het fenomeen van lockdownfeestjes doet zich voor in (huur)woningen of -appartementen (Air B&B’s) hotel- of motelkamers. En niet enkel in de grootsteden maar recent ook in Brasschaat. En wat de politie kan vaststellen, is wellicht enkel het topje van de ijsberg…

Tekenend voor het gebrek aan burgerzin is deze verklaring van enkele betrapte jongeren bij zo’n feestje in Antwerpen, tegenover HLN : “Iemand van ons was jarig en hij had deze B&B afgehuurd”, vertellen twee     jongens aan de voordeur van het B&B-appartement in de Lange Nieuwstraat 139.  De jongeren waren zich wel bewust dat dergelijke feestjes verboden zijn door de lockdown maar namen toch het risico. 

“Ach, wie gelooft er nog iets van die coronatoestand? Natuurlijk kan je besmet geraken, maar het is allemaal in de handen van God. Als Hij beslist dat jouw tijd gekomen is, dan is het zo”, zegt één van de jongeren. 

Zien de jongeren niet in dat zij andere mensen in gevaar  brengen door besmet te raken op een verjaardagsfeestje?  De twee jongens halen hun schouders op en wandelen weg. https://www.hln.be/antwerpen/verjaardags-feest-je-in-benb-gasten-vluchten-naar-dak-bij-politiecon-tro-le-ach-wie-gelooft-er-nog-iets-van-die-coronatoestand~ac19f77d/

Grens-fun-shoppen

Een ander staaltje van die gebrekkige, Belgische burgerzin vinden we dan weer net over de Nederlandse grens, zoals in Zeeland (Hulst en dergelijke) De Nederlandse burgemeesters daar, zijn niet te spreken over toestroom aan Vlamingen

Uit De Standaard : De meesten dragen een mondmasker – niet verplicht in Nederland – maar niet iedereen. Lorenzo en zijn vriendin, bijvoorbeeld. ‘Omdat ik elke dag een masker op mijn werk draag, is het juist fijn om hier nu eens geen te moeten dragen.

Maar, veel straffer is deze uitspraak van een Vlaamse burgemeester : De landgenoten die we spreken in Sluis zijn zich van geen kwaad bewust. We treffen er zelfs een Vlaamse burgemeester, die van zijn echtgenote niet met zijn naam in de krant mag uit schrik voor negatieve reacties. Ze komen verse vis kopen. ‘Ik kan die bezorgdheid wel goed begrijpen’, zegt de Vlaamse burgemeester. ‘Het is een feit dat even op en af naar hier om verse vis te kopen geen essentiële verplaatsing is. Maar als zij die grens sluiten en strenger zijn, dan hebben wij ook geen zin om nog langs te komen. Ik vind dit de verantwoordelijkheid van de Nederlanders.’

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201111_97236291

Over burgerzin gesproken !! Blijkbaar is deze burgemeester zich alles behalve bewust van zijn taak en opdracht  Een burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente,(tevens administratief hoofd v/d politie) maar ook de vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is de burgemeester belast met de uitvoering van de wetten, decreten, de verordeningen en besluiten.

Zo zie je maar, er zijn nog steeds mensen met gebrek aan gezond verstand die dan als burger ook gewoon hun zin blijven doen…

Standaard
Geen categorie

Een arm omwringen

D-Dsport | Vloersticker (Houd afstand) "Anti-Covid-19" dia. 30cm

Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen, gezinnen, families, alleenstaanden…waarbij  deze gezondheidscrisis, mentaal, een arm omwringt. Niet in het minst bij hen die door covid 19 besmet raken. Maar zeker ook en in nog veel ergere mate bij hen die met een overlijden ingevolge corona, te maken hebben.

In de eerste lockdown heeft men ook onze bejaarden letterlijk en figuurlijk afgezonderd van de wereld. Niemand  mocht nog een RVT binnenkomen. Wekenlang géén enkel bezoek toegelaten…Dat is niet enkel een arm omwringen maar bij heel veel mensen zelfs de levenslust ontnemen !

En ook nu weer zijn onze sociale en familiale contacten enorm beperkt. Het heeft volgens mij ook géén zin om de impact van deze maatregelen af te wegen per doelgroep. Zoals jongeren tegenover volwassenen.

Ik was dan ook getriggerd door het artikel in De Standaard. ‘Corona heeft de groei van onze jongeren abrupt onderbroken’ En enkele jeugdpsychiaters (Catherine De Groof en Lieve De Backer) menen zelfs te weten hoe dat komt. Het heeft volgens deze experten weinig met aanstellerij of gepamper te maken, maar alles met de groei naar volwassenheid.’

It’s the Prefrontale cortex, stupid !

Waarom de aanslepende crisissituatie extra zwaar weegt voor jongeren, is voor een deel vanuit het puberbrein te verklaren zeggen ze. Jeugdpsychiater De Groof: ‘De prefrontale cortex – het rationele deel van de hersenen – van jongeren is nog in ontwikkeling. Dat voorste deel van de hersenen is verantwoordelijk voor de controle van de impulsen, en dus ook van de ­mate waarin je de zaken in perspectief kunt plaatsen en relativeren. Het emotionele deel van de hersenen ontwikkelt zich veel sneller. Emotie komt zo voor de ratio. De vaardig­heden om je emoties te plaatsen, ontwikkelt zich pas later.’

Wettelijk gezien ben je volwassen op je achttiende,’ zegt De Backer, ‘maar biologisch gezien zijn bepaalde delen van de hersenen nog niet volledig ontwikkeld tot de leeftijd van 24-25 jaar.’

Mijn ratio stelt zich bij deze psychiatrische vaststellingen de volgende vragen

  1. Waarom werd dan destijds de meerderjarigheid verlaagd van 21 naar 18 Jaar ?

2. Waarom is in het federaal regeerakkoord voorzien dat er Europees stemrecht komt vanaf 16 jaar ? Als zelfs op 18 j. het rationele deel van de hersenen nog volop in ontwikkeling is ?

Kindermishandeling

Zelf ben ik  bijna 66 jaar. In mijn jeugd was er een leerplicht tot 14j. Velen van mijn generatie gingen ook op die leeftijd aan het werk, of zelfs al vroeger. Zo werkte ik al vanaf mijn 13j. in het weekend, bij nacht, in een bakkerij. En op mijn 15e stapte ik de Turnhoutse peperkoekfabriek binnen om enkele maanden later bij Philips te gaan werken. En net als vele jongeren moest ik ook een jaar militaire dienstplicht vervullen

Het digitale tijdperk van toen beperkte zich tot een pen en een inktpot in je schoolbank. GSM’s en computers moesten nog uitgevonden worden en een TV-scherm of een telefoontoestel, was zeker nog niet in elk huisgezin aanwezig

Als ik dan lees hoe jeugdpsychiaters (ook nog iets wat er vroeger niet was) vandaag denken over de ontwikkeling van de jeugd, dan lijkt het wel of wij in onze jeugd te maken hadden met louter kindermishandeling ?! Maar gelukkig verre van dat !!

Of zouden wij in deze tijden, in weerwil van wat deze jeugdpsychiaters beweren, onze jeugd toch te veel pamperen en zich laten aanstellen ?!

En nee, ik pleit absoluut niet voor het laten terugkeren van de geplogenheden van die tijden. Ook verre van. Maar een beetje meer realiteitszin kan evenmin kwaad !

Zorgen voor mekaar – Niet versmachten

Dat corona,  bij ontelbaar veel mensen een arm omwringt is een vaststelling. Maar laat ons het allemaal niet erger maken dat het al is. Alsof de jeugd van heden een verloren generatie zal worden !

Voor mekaar zorgen is aan de orde, doorheen maar vooral ook voor alle generaties. Maar laat ons vooral ook opletten dat we mekaar daarin niet versmachten !

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_98044165

Standaard
Geen categorie

De bluts met de buil

Student betrapt met gestolen verkeersborden | Leuven | hln.be

Einde dit jaar, zal deze legislatuur alweer 2 jaar, of 1/3 van de rit hebben gereden. De inloopperiode en het aan mekaar wennen in het bestuur is al een tijdje voorbij. Tenminste dat mogen we toch veronderstellen.

In die afgelopen twee jaar kampte deze stad met twee rampen. Een financiële en budgettaire fout van 26 miljoen en een ongeziene gezondheidscrisis genaamd covid 19.

Die eerste ramp is dan wel cijfermatig hersteld maar zeker niet naar investeringen toe. De tweede ramp, corona, daarvan is het einde nog niet in zicht, net zomin als de negatieve gevolgen op economisch vlak.

Ondanks dit alles zou  het schepencollege er goed aan doen om een tussentijdse balans op te maken. Ook al in de wetenschap dat we midden volgend jaar een nieuwe (3-jaarlijkse) stadsmonitor mogen verwachten. Een tevredenheidsmeting -bij de inwoners- over diverse aspecten van het stedelijk beleid.

Wat de coronacrisis betreft, schreef ik al meermaals dat de stad dit met alle geledingen goed heeft aangepakt.

Maar daar win je wellicht géén verkiezingen mee in 2024. Uit de talrijke reacties op mijn vorige blog, kan ik enkel maar vaststellen dat er veel, heel veel onvrede heerst over -in algemene termen- het openbaar domein. Vooral wat betreft onderhoud en vernieuwing van wegen en stoepen. En niet minder blijft het mobiliteitsprobleem en het knippen van straten een heikel punt.

Dat zijn in het stemhokje wel punten in – of + voor de kiezers.

Ter herinnering : dit staat in het bestuurakkoord “gehandhaafde veiligheid en een plan voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn de ambities die vervat zijn in het bestuursakkoord

En dan is er ook nog de almaar groeiende diversiteit in onze stad. Hoe je het draait of keert, dit legt een grote druk op onze stad. Cijfermatig zie je dat ook in zowel de werkloosheid (52% vreemde origine) als bij de leefloners, waar Turnhout (24,23/1000) amper iets beter scoort dan Oostende (25,41/1000) of Gent (26,37/1000) Antwerpen (18,1/1000) en Mechelen (20,95/1000) scoren beter.

Er lopen toch al enkele jaren opleidingsprojecten in onze stad om de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Te oordelen naar de cijfers lukt dat maar zeer matig. Of blijft de instroom van nieuwkomers (zoals met de gezinshereniging) te groot ?!

De cijfers van juni 2020 geven aan dat het aantal leefloners van buiten de EU is verminderd met 24 lln op één jaar tijd. Terwijl het aantal leefloners van binnen de EU (zonder België) steeg met 37 eenheden…

En dan wil het lokaal bestuur (lees OCMW) alleen baas spelen over de begeleiding en de activering naar werk van deze zeer grote groep leefloners ?! Als dat maar goed afloopt.   Als dat maar niet zal leiden tot we willen ze zolang mogelijk in een beschermende omgeving houden. Terwijl het juist de bedoeling moet zijn om hen zo snel mogelijk, met de nodige vaardigheden aan het werk te krijgen… en te houden.

Hoe dan ook ben ik van mening dat dit staat als een tang op een varken met wat CD&V in hun verkiezingsprogramma schreef, namelijk :  “Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen” Zal ik dat maar wegschrijven als het verschil tussen woord en daad in die partij ?!

Het lijkt vandaag allemaal nog ver af… maar neem van mij aan dat de kiezer in 2024 vooral deze drie zaken zal be- of veroordelen met name de staat van onze straat en stoepen, het openbaar domein in zijn geheel èn de mobiliteitsproblematiek. En ook de toestand inzake diversiteit in onze stad.

Ik zou alvast op korte termijn aan de Binken laten weten wat zij de volgende 4 jaar nog mogen verwachten op deze drie beleidsaspecten. Liefst ook géén algemeenheden maar concrete resultaatsverbintenissen. De ruim 45.000 inwoners van onze stad hebben er recht op !!

Standaard
Geen categorie

Als corona weer voorbij zal zijn *

Laat ons met z’n allen hopen en ijveren dat deze voorspelling, geschilderd op de brugpijler, waar de Turnhoutse ring over het kanaal gaat, NIET zal uitkomen !!

Zolang de nieuwsberichten  focussen op het aantal corona-besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdens…is er weinig ruimte voor die andere, economische gevolgen van deze pandemie. Maar we moeten erin geloven dat eens, ooit, deze gezondheidscrisis zal bedwongen worden.

Dan pas kan ook de economische schade worden opgemeten. Want die was er al bij de eerste lockdown, herstelde zich een beetje na de zomervakantie en krijgt nu ongetwijfeld een nieuwe knauw met de huidige lockdown.

Cijfers Turnhout

Als we naar de werkloosheidscijfers kijken, met nadruk op de WZUA’s (werklozen  die ook een uitkering ontvangen) dan geven deze cijfers voor Turnhout erg duidelijk de gevolgen van de lockdown weer.

Zo telden we één jaar geleden (10/2019) 1.188 wzua’s. In april en mei, dit jaar, lagen die cijfers een heel stuk hoger met respectievelijk 1.511 en 1.503. Een stijging van bijna 30%, die bleef aanhouden tot en met de zomervakantie. En dat ondanks de snelle en soepele regeling om personeel op tijdelijke werkloosheid te kunnen zetten.

Een voorzichtige verbetering tekent zich, af met 1.363 wzua’s in september en 1.350 in oktober. Maar ongetwijfeld zie we de volgende maanden opnieuw een toename.

Dit zijn cijfers, maar de vraag is hoe de arbeidsmarkt er zal uitzien na corona. Welke jobs zijn verloren of zijn er nog wel. En hoe sterk of zwak de vraag naar arbeidskrachten zal zijn na corona ?

De Tijd schrijft daarover op 29/10 ll het volgende : “De pandemie dreigt tot een ingrijpende shift op de jobmarkt te leiden. Er is een versnelde digitalisering: met meer telewerk, in diensten én industrie, meer robotisering, en meer gebruik van artificiële intelligentie. Dat vraagt aangepaste skills. Daarnaast dreigen tienduizenden mensen door reorganisaties of faillissementen hun job te verliezen. De vraag dringt zich op: met welke skills raken ze aan nieuwe jobs? En welke jobs?( nvdr ; skills is kennis en kunde, vaardigheden dus)

De jobmarkt davert op haar grondvesten door corona. Jobs sneuvelen. Jobs veranderen door een versnelde digitalisering. Hoe vermijden we een mismatch tussen wat mensen kunnen en wat nodig is? Het antwoord van de VDAB: elke Vlaming moet straks op jobcontrole, zoals een dokterscontrole.

https://www.tijd.be/dossiers/het-corona-effect/na-de-dokterscontrole-de-jobcontrole/10260250

En die mismatch is nu al meerdere jaren, een groot probleem in Turnhout. Heel veel nieuwkomers op de arbeidsmarkt, stijgende werkloosheid en tegelijk vele vacatures die niet of maar moeizaam ingevuld raken.

Ik neem ook even de gegevens van Turnhoutse werklozen in beroepsopleiding (in 2020) erbij. En stel het volgende vast :

*veel inspanningen inzake beroepsopleidingen worden geleverd in de groep van -25 jarigen, vooral naar de nieuwkomers wellicht. In Deze groep zit 12,24% van de werklozen in een opleiding.

*de meeste inspanningen tellen we in de groep 25 tot 39 jaar. Goed voor 13,59% van het aantal werklozen in die leeftijdsgroep

*de moeilijke doelgroepen, lees : zij die het moeilijk hebben om (opnieuw) op de arbeidsmarkt terecht te komen telt in verhouding het minste aantal mensen in een opleiding. 9,6% van de 40 tot 54 jarigen en, ocharme, 1,2% van de leeftijdsgroep +55 jaar.

In de context van een drastisch wijzigende arbeidsmarkt na corona lijken deze groepen nu al wel afgeschreven   Globaal gaat meer dan 70% van opleidingen naar 52% v/d werklozen en een dikke 29% naar de overige 48%

Ruim 20% van alle Turnhoutse werklozen in opleiding heeft géén of een zeer gebrekkige kennis van de Nederlandse taal…of zijn analfabeet(ook weer die groep van nieuwkomers)

In diezelfde context van sterk wijzigende vraag op de arbeidsmarkt, stel ik toch ook vragen bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en VDAB.  Daarin is bepaald dat het lokaal bestuur (lees OCMW) regisseur zal zijn over de (sociale) begeleiding en activering van leefloongerechtigden.

Of dat de juiste keuze is om ervoor te zorgen dat de vele nieuwkomers in onze stad ook voldoende gewapend zullen worden om in die ‘nieuwe jobmarkt’ aan bod te kunnen komen ? En dan bij voorkeur in een duurzame tewerkstelling van langer dan -6- weken (=30 arbeidsdagen) Ik ben er alvast sceptisch over.

*vrij naar het liedje van Will Tura “als de zomer weer voorbij zal zijn” https://www.youtube.com/watch?v=E0K5395lRc0

Standaard
Geen categorie

Misplaatst borstgeklop

Hij doet het weer, de -groene- schepen van mobiliteit, Marc Boogers. Hij creëert zomaar 3,5 km bijkomende fietsstraten in Turnhout. En -uiteraard- stuurt de man dat bericht de wijde wereld in met het nodige borstgeklop.

Maar, nader bekeken is dat borstgeklop helemaal misplaatst. Waarom ? Hij kan dan als schepen wel fietsstraten bijmaken (waar ik op zich zeker niet tegen ben) maar ondertussen laat hij andere straten er ongelofelijk fietsgevaarlijk bijliggen.

Zo neem ik als voorbeeld de Molenstraat. Recent werd het eerste deel van die straat heraangelegd. Vanaf de Victoriestraat tot aan de Kruishuisstraat. Maar in het volgende stuk, zowat 250 à 300 meter lang (tot aan de Spoorwegstraat) telde ik deze namiddag meer dan 10 èchte fietsvalkuilen.

Er is zelfs een fietsvalkuil bij van bijna 5 meter lang. Ik maakte er enkele fotos’ van.

Standaard
Geen categorie

Annelies, Turnhout heeft een probleem

Dat het coronavirus niemand spaart, kan ook de politie van de regio Turnhout bevestigen. Naar ik lees in GVA van 3/11ll zaten vorige week 32 van de 120 politieagenten thuis. Dit getal van 120 agenten slaat terug op de groep die behoren tot de polyvalente pool.

Een ziektecijfer van 32%maakt het moeilijk om een planning op te maken, temeer daar onze federale minister van binnenlandse zaken heel erg aandringt op een sterke en permanente handhaving van de coronamaatregelen.

Andere politietaken zoals parkeercontroles en snelheidscontroles bijvoorbeeld komen dan ook in het gedrang. Het zou ook de bedoeling zijn meer aandacht te besteden aan overlastproblemen op het Brepolsplein (Turnova)

Burgemeester Van Miert zou contact opnemen met Annelies Verlinden, federaal minister van binnenlandse zaken over het aantal agenten wat kan worden ingezet.

Want laat het duidelijk zijn : de Turnhoutse bevolking heeft recht op voldoende politionele inzet en aanwezigheid op het terrein.

Voor alle aspecten inzake veiligheid, verkeer enz… Maar zeker ook Inzake permanente controles op de naleving van de coronamaatregelen. Zowel in uniform als anoniem. Want als de indruk zou ontstaan, dat alles zomaar op zijn beloop zou worden gelaten, brokkelt het broze corona-draagvlak nog verder af…

En laat me ook duidelijk zijn, wij betalen er als inwoner ook behoorlijk voor. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat we zowat 160 €/inwoner betalen aan de politie. Als je weet dat de  personenbelasting, maar 244 €/inwoner opbrengt… Een gezin betaald dus gemiddeld 358 €/jaar voor de werking van de politie in onze stad. (gemiddelde gezinsgrootte in onze stad is 2,24/personen)

Ik breng ook nog even mijn vraag in herinnering om de inruilperiode van de cadeau-bonnen te verlengen na 31/12/2020. Deze bonnen die elk gezin heeft gekregen in het kader van het corona-relanceplan kunnen gezien de lockdown een hele tijd NIET worden opgekocht.

Mijn vraag, van 27/10 ll, zou zijn doorgespeeld aan de verantwoordelijke(n) economie, maar is nog steeds niet beantwoord. Of dat met de vraag an sich, dan wel met de vraagsteller te maken heeft… ?!

Om dit op te lossen is alvast géén tussenkomst nodig van één of andere minister. Enkel wat logische en goede wil.

Standaard
Geen categorie

Bang zijn

Wenen: wandelroute van Hofburg tot Museumkwartier

Wie bang is krijgt ook slaag, zo werd ons vroeger wel eens voorgehouden. Bang of angstig, het zijn erg nare gevoelens en het overkomt ieder van ons wel eens. Meestal verdwijnt dat gevoel wel na een tijdje, maar er moet niet veel gebeuren om opnieuw bang te worden of angstig te zijn.

Sinds corona in de lucht hangt, zijn miljoenen mensen bang om besmet te worden door covid 19. Want dit is een virus dat niet enkel onzichtbaar en onvindbaar is maar tot nader order ook niet kan worden uitgeroeid. Het kan, ondanks dat je van mening bent dat je er alles aan doet om je ertegen te beschermen, zomaar dodelijk toeslaan.

Er zijn wat dat betreft zeker ook  parallellen te trekken met islamterreur. Er zijn de voorbije weken een aantal zware terreuraanvallen geweest met een erg dodelijk karakter.

Meermaals in Frankrijk en nu weer in het Oostenrijkse Wenen. Achteraf zijn er dan wel één of meer experten die komen verklaren dat deze aanvallen niet uit de lucht komen vallen. Bijvoorbeeld omdat de Moslims op 29 oktober  Mawlid an-Nabi vieren, de herdenking van de Geboortedag van de Profeet Mohammed. Anderen zijn dan weer van mening dat de aanslag in Wenen kan te maken hebben met de te forse taal van de Franse president Macron… (Jihadexpert Van Ostayen)

Een lachertje

De terrorist/moordenaar in Wenen, zou volgens (Oostenrijks Minister) Nehammer inderdaad vervroegd vrij geweest zijn. “Hij is erin geslaagd het deradicaliseringsprogramma van het gerecht te misleiden…

We moeten beseffen dat dit met, bijvoorbeeld, de ‘IS Weduwen’ die terug naar ons land werden gebracht ook zou kunnen gebeuren…

Diezelfde expert Van Ostayen in Knack : “Beter zwaardere straffen dan deradicaliseringsprocessen. ik geloof hoegenaamd niet in de heilzaamheid van deradicaliseringsprocessen”.

Maar dit en volgend jaar komen ook in ons land zowat 60 veroordeelde terroristen op vrije voeten komen. En dan ? Zouden die dan wel gederadicailseerd zijn ? Of is dat ook niet meer dan een lachertje ?!

Oorlogswetten nodig

De hamvraag is of ons land wel over een voldoende zwaar arsenaal aan rechtsmiddelen beschikt om terroristen ook effectiever en zwaarder  dan nu te straffen. Moeten we niet overwegen dat we voor dergelijke moordenaars en terreurzaaiers een soort van ‘oorlogswetten’ te maken ?

Of blijven onze politici geloven dat we die mensen effectief hun zotternij uit hun hoofd kunnen praten ?  Gaan we al dat krapuul 24/7 kunnen opvolgen in hun doen en laten, of komt dan de privacy van dergelijke onverlaten in het gedrang. (ocharme toch)

Ik heb alvast een duidelijke boodschap voor justitieminister Van Quickenborne : er is werk aan de terreurwinkel beste man, héél veel werk en liefst héél, heel quick !!

Jihadexpert Van Ostayen verklaart eveneens over deze terroristen : “De essentie is inderdaad dat je op dat vlak eigenlijk geen constante ziet in de profielen van de daders”

Toch wel hoor. Bijna allemaal zijn ze gekend bij de politie en hebben ze een gerechtelijk verleden. Net zoals dit moordend stuk krapuul in Wenen

Standaard
Geen categorie

het leven waar we van houden even opgeven

Tijd voor een feestje! Zaterdag 27... - Eeterij en feesterij De Droom |  Facebook

Ik was echt wel boos dit te lezen in de weekendkrant van GVA. Zo’n opiniestuk getuigt mijn inziens van weinig besef, wat covid 19 voor heel veel mensen echt betekent. Hoe dit velen hun leven bijna gans dit jaar ernstig overhoop zet en hun doen en laten ernstig beperkt. Ik schreef de journalist een brief…maar stel vast dat journalisten (ook die van andere kranten) bijna nooit antwoorden op lezers.

Daarom zet ik het in deze blog, vermits ik overtuigd ben dat heel veel van mijn lezers zich hierin perfect zullen herkennen.

Ik wil even vertellen hoe wij “even opgeven” ervaren.

Wij, dat zijn mijn vriendin en ikzelf, hebben het leven waarvan wij houden nu al ‘opgegeven’ sinds half maart dit jaar.

Al die tijd zijn we extra voorzichtig geweest, vooral ook omdat we beiden longproblemen hebben, die met medicatie gelukkig onder controle zijn

Wat dat dan in de praktijk betekent ?

-al die tijd hebben wij slechts zeer beperkt onze kinderen en kleinkinderen kunnen zien maar zeker niet knuffelen en was er géén enkel feestje bij een verjaardag, Pasen enz. …

-al die tijd hebben wij zo goed als alle fysieke contacten met onze vrienden on hold gezet. Ik geef als voorbeeld het feit dat wij al meerdere jaren elke zaterdagvoormiddag samenkomen met een ‘vaste’ groep van 12 vrienden in een zaak op de Turnhoutse Markt. Dat is dus sinds medio maart helemaal weggevallen

-al die tijd hebben wij de contacten, feestjes allerhande, de maandelijkse kaartavond met schoonbroers en -zussen enz… Niet kunnen laten doorgaan.

-niet alle familieleden mochten aanwezig zijn in de kerk bij de afscheidsviering van een overleden schoonbroer dd 27/5/20

En ik kan dit lijstje nog wel verder aanvullen.

En ja, tijdens de versoepeling zijn wij ook wel eens een koffie of zo gaan nuttigen in een café. Maar wel altijd op het terras en voldoende verwijderd van andere mensen.

En ja, tijdens de versoepeling zijn wij ook wel zeer sporadisch een lunch gaan gebruiken in een goed en coronaveilig restaurant, bij goed weer uiteraard ook op het terras.

Het is onze overtuiging, dat net zoals wij, er vele tienduizenden, zelfs miljoenen Vlamingen, Belgen zijn die minstens even voorzichtig en rigoureus de corona-maatregelen hebben gevolgd en dat nog steeds doen.

Maar het is evenzeer onze overtuiging dat er enkele tienduizenden zijn -nog steeds trouwens- die zich van al die maatregelen geen snars aantrekken. Die niet willen beseffen hoe erg deze ziekte kan toeslaan. Ten bewijze daarvan de ellenlange files aan allerlei winkels, vandaag zaterdag.

En het zijn vooral de talrijke onverantwoordelijken, on-nadenkenden, mensen of bepaalde doelgroepen ook die ervan uitgaan dat het ‘de profeet is, die uitmaakt wie wel/niet ziek zal worden of sterven van covid 19’ die ‘superverspreiders’ van het virus zijn geweest.

En het zijn vooral ook de groeiende groep van non-believers en fake-nieuws verspreiders over allerlei complottheorieën die flink wat mensen op het verkeerde been hebben gezet.

En het zijn vooral ook de beleidsverantwoordelijken in Brussel en Wallonië die in de maanden augustus/september géén enkele inspanning, géén enkele maatregel hebben genomen om de snelle verspreiding van het virus ook maar enigszins tegen te gaan.

En ook nu mogen wij de Sinterklaasfeestjes, de Kerst- en nieuwjaarsetentjes ‘op onzen buik schrijven’

Kortom, wij zullen dit jaar ‘niet zomaar het leven waarvan we houden EVEN opgeven’. Het is omgekeerd : we zullen in 2020 slechts een goeie twee maanden het leven waarvan we houden ook zo hebben kunnen beleven. Blijft de vraag wat de toekomst ons zal brengen, maar dat is zo voor iedereen.

Standaard
Geen categorie

Een olifant in ’t stad

Jumbo opent eerste stationswinkel - Jumbo Persportaal

Beter één Jumbo in de hand dan ongekende invullingen van dit pand

In het verleden gingen wij af en toe, naar Olen-jaarmarkt. Daar was ook wel eens een olifant te bekijken, waar je een kindje mocht opzetten om dan een foto te maken…nostalgie.

Maar nu Jumbo -de winkelketen dus- beslist heeft om een Turnhoutse vestiging te openen en dat nog wel in wat ooit dè winkelstraat van de Kempen was is de vraag of dit een olifant in de porseleinkast zal worden ?!

Nu ben ik  nogal gerust van niet hoor. En ik juich de komst van Jumbo echt ook wel toe. Wij gaan nu al regelmatig boodschappen doen in Jumbo Rijkevorsel  of Baarle-Nassau.

Jumbo City

In Nederland zet Jumbo al een tijdje in op ‘Jumbo City-winkels’ zeker na de overname van Hema. Net als Albert Heijn dat ook doet in ons buurland. Zo heeft AH maar liefst 8 winkels in Den Bosch, met kleinere en grotere oppervlakten.

Naar eigen zeggen van Jumbo : Met de stadse gemakswinkels Jumbo City speelt Jumbo in op de verschillende klanten die zich in de binnenstad bevinden om te werken, studeren, winkelen of wonen. Zij kunnen er terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als voor een ruim aanbod aan verse producten voor thuis of onderweg. Jumbo City combineert de beste elementen van de reguliere Jumbo winkels, Foodmarkt en van restaurantketen La Place. Alle maaltijden uit eigen keuken en producten uit de bakkerij zijn afgestemd op de verschillende eetmomenten van de dag. Zo komt de foodbeleving ook in deze winkels sterk naar voren. https://www.jumbo.com/service/het-bedrijf-jumbo/winkels-en-restaurants

Hema blijft ook aanwezig

in de nieuwe vestiging in Turnhout zal zeker ook een ‘stuk Hema’ aanwezig blijven, minstens al met het restaurantgedeelte. Omwille van de beslissing dat er in de stadsregio géén supermarkten mogen bijkomen, kan Jumbo zich op geen andere dan deze plaats vestigen, omdat dit pand reeds als supermarkt vergund is (uit de tijd van de Grand Bazar reeds…) Deze ‘wetenschap’ ontkracht ook meteen de stelling dat Jumbo beter in Turnova terecht zou komen.

Alweer een mobiliteitsprobleem ?

Niet echt denk ik. De parking boven Hema (wat nu Jumbo zal worden) is uiteraard nu ook al redelijk intensief gebruikt. Niet enkel door bezoekers van Hema trouwens. Dat verkeer moet nu dus ook via de Warandestraat en Stationsstraat de stad verlaten….die nu op de trein- en spitsuren al vol staat. Eigenlijk veranderd er dus echt niet zoveel wat dat betreft.

Ik herinner me dat dergelijke mobiliteitsproblemen ook werden opgeworpen in verband met Turnova en de in- uitrit van de parking. Daarbij moet alle verkeer via de Patersstraat om of naar de ring te rijden, of ook te verzeilen in de Warande/Staionsstraat. Dat heeft bij mijn weten nog niet voor een verkeersinfarct gezorgd.

Zelf gebruiken wij voor onze dagelijkse boodschappen al lang de auto niet meer in Turnhout…maar wel de fiets 🙂

Standaard
Geen categorie

Puin ruimen

Eenvoudig puin ruimen met de nieuwe Bobcat klem - BouwMachines

Alhoewel een tweede lockdown, met het uur dichterbij komt, moeten we er toch ook blijven van uitgaan dat dit covid 19 virus ooit zal overwonnen worden.. Maar dat neemt niet weg dat, afgaande op de oproepen van ziekenhuizen en virologen, er momenteel vooral ook vele handen tekort zijn in de zorg.

Hoe dan ook, als ook die zorg terug onder controle komt, als we terug opnieuw een normaler leven zullen mogen leiden…dan zal er vooral veel puin moeten worden geruimd.

Economisch, maar ook sociaal  zijn de gevolgen nu al zwaar. Vereenzaming en het niet meer zien zitten zijn nu al grote struikelstenen.

Nood aan onderzoek

Als de storm is gaan liggen kan de schade worden opgemeten. Schade in de zin van ‘van waar komen nu al die besmettingen’; ‘hoeveel covidpatiënten uit Walloniê en Brussel dienden te worden opgenomen in Vlaamse en/of buitenlandse ziekenhuizen’; …

Onderzoek ook naar hoe het komt dat bepaalde doelgroepen in ons land al dan niet zouden ‘verstoken blijven’ van de juiste informatie over de maatregelen. Is nu niet het moment gekomen om IEDEREEN die in ons land terecht komt, een dwingende en afdwingbare verplichting op te leggen om de taal te leren en te spreken van het land waar hij/zij  verblijft, met name Nederlands of Frans

Er moet eveneens grondig onderzoek komen naar de corona-sterftecijfers. Vooral vanuit de invalshoek of men vele overlijdens met een zware onderliggende gezondheidsproblematiek niet te snel en te algemeen heeft weggeschreven onder de noemer Covid ?!

Nood aan benoemen.

Er is politiek gezien ook veel te veel misgelopen. Zo blijft de vraag waarom namen vooral de Brusselse en Waalse regeringen in de maanden augustus/september geen maatregelen ondanks de toen reeds sterk stijgende besmettingen’…

Als het zo is, wat meermaals werd beweerd, dat er veel kan mislopen of veel niet(s) werd gedaan omdat wij -bestuurlijk- zo een ingewikkeld land zijn…dan moet dringend worden benoemd hoe de politiek dit zal oplossen. Bovendien moeten Kafkaiaanse toestanden, zoals de klucht van de 500.000 mondmaskers voor de zorg -breng ze even over de grens met Zwitserland terug naar België en dan kunnen ze wel worden herkeurd- absoluut verdwijnen.

Een land met duidelijke verschillen

Alexander De Croo mag dan wel een patetische, haast presidentiële toespraak houden, een gebeurtenis waar vele persmuskieten lyrisch, bijna hysterisch van worden…

Belgicist De Croo mag dan wel zeggen we zijn één land, en pleiten voor eenheid…maar de cijfers (van Sciensano) maken duidelijk ondanks reeds genomen maatregelen dat er wel degelijk sprake is van twee (in de feiten zelfs 3)  totaal verschillende realiteiten

*Wallonië, Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap, samen goed voor 42,4% van de Belgische bevolking; wel 62% van het aantal besmettingen telt in de week van 19/10-25/10. Dat betekent dus ook dat Vlaanderen met 57,6% van de bevolking maar 38% van het aantal besmettingen telt. In absolute cijfers : Vlaanderen = 37.500 besmettingen. Brussel/Wallonië en Duitstalige gemeenschap = 62.500 besmettingen.

Een  brandweerofficier zal dan  ook de meeste van zijn manschappen richting Brussel en Wallonië sturen en een kleinere ploeg naar Vlaanderen. Of anders gezegd : verzekeringstechnisch zal de brandschade in Vlaanderen wel kleiner zijn dan in de rest van ons land. Maar er is ook een brand, dat wel !!

Standaard