Geen categorie

Een huis met een tuintje huren

Een woning huren | Vlaanderen.be

Kwaliteit in verhuren

Enkele dagen geleden trokken de OCMW-voorzitters v/d Stadsregio aan de alarmbel. Zij willen de strijd aangaan met de door hen genoemde “grijze woonvormen”. In mijn blog https://wolput.com/2020/08/30/ont-vluchten/ besteedde ik hier reeds aandacht aan.

Eerder al was in de stad Turnhout een actie opgestart om voor de talrijke woningen die worden verhuurd, voortaan een conformiteitsattest te verplichten. Dit is nodig, aldus het stadsbestuur, om ervoor te zorgen dat elke huurwoning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen zal voldoen.

Titanenwerk

En er zijn in onze stad heel wat woningen te onderzoeken. Er zijn immers bijna 8.000 (7912) gezinnen in onze stad, die in een huurwoning verblijven, tegenover  11.906 gezinnen die eigenaar zijn van hun woonst.

Een verhouding van 40/60 waarbij dient te worden vastgesteld dat in het centrum van onze stad maar liefst 60% van de gezinnen een woning huren.  Vosselaar telt 19,7% huurders, Beerse 22,6% en Oud-Turnhout 20%.

Het onderzoeken van al die huurwoningen, vergt wel enige tijd. Daarom ook is deze actie een veeljaren-plan van 11 jaar… Waarbij in de wijk Centrum, elke private huurwoning tegen uiterlijk 1/1/2024 over een conformiteitsattest moet beschikken.

https://www.turnhout.be/nl/product-catalog/405/woningkwaliteit-conformiteitsattest.html

Niet sluitend

Stel : ik ben erfgenaam van een oud huisje in het centrum van Turnhout. Zo oud dat het ook niet helemaal voldoet aan die door de wetgever bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Ik kan mijn erfstuk dus niet meer verhuren. Maar ik wil ook niet de kosten betalen om dit huisje conform te maken.

Dus ga ik het verkopen. Bij die verkoop dien ik een attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie voor te leggen. Vermits dit een negatief attest is, dus niet conform de AREI-regelgeving, komt een herkeuring (binnen de 18 maanden na de aankoopakte) en de eventuele aanpassingen, ten laste van de koper.

De koper vraagt die herkeuring echter niet aan. In het beste, of is het slechtste geval riskeert hij daarvoor een boete. Zodra de akte is verleden komt die koper, samen met enkele familieleden, vrienden en/of collega’s in dat huisje wonen. Uiteraard zonder een -officieel- huurcontract. De wijkagent zal de nodige controles doen -in zoverre al die mensen zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters- op wie er woont. En als er géén sprake is van overbewoning is daarmee de zaak afgehandeld.

Dat de verzekering zonder dit (her)keuringsattest niet meer tussenkomt bij brand of ongevallen, die te wijten zijn aan die gebrekkige installatie is bij de koper en zijn medebewoners wellicht het minste van hun zorgen…

Wel sluitend te maken

Geen zinnig mens die tegenstander is van een conformiteitsattest wat de huurder verzekerd van minimale kwaliteitsnormen. Maar een nevenverschijnsel hiervan is ongetwijfeld dat de kosten die de verhuurder daartoe moet maken zullen worden doorgerekend in de huurprijs.

Anderzijds zou het ook wel eens kunnen zijn dat steeds meer potentiële verhuurders hun pand(en) te koop stellen…waardoor het voorbeeld wat ik hierboven geef, verkopen en kopen van een oud huis, wel eens zou kunnen verveelvoudigd…

Daarom deze tip aan de beleidsmensen : leveranciers van elektriciteit zouden moeten worden verplicht,  een woning die 18 maanden na de aankoopakte, géén positief (her) keuringsattest kan voorleggen, niet langer van elektriciteit te voorzien !!

Standaard
Geen categorie

Ont-vluchten

Westvleteren: voorkant krotwoning -

OCMW-voorzitters gaan de strijd aan met grijze woonvormen (GVA 29/8) De vier gemeenten van stadsregio Turnhout willen werk maken van een betere woonkwaliteit. Want te veel inwoners wonen momenteel in slechte omstandigheden. (HLN 29/8)

Een concreet voorbeeld: er is een gezin dat sinds de gezinshereniging met tien mensen op een éénkamerappartement woont. In de Stadsregio zijn er zo zeker nog 25 gezinnen die overbevolkt wonen.” (Kelly Verheyen in HLN)

Een toenemend fenomeen is de overbewoning. Een heel gezin in een kleine studio, een slaapkamer waarin tien mensen moeten slapen. Daarmee worden we ook buiten de stad mee geconfronteerd.” (GVA)

Hoe ontstaat dit probleem van overbewoning

Hoofdzakelijk ingevolge de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, als gevolg van veel te lakse wet- en regelgeving in ons Belgenlandje.

Zo is deze gezinshereniging in de meeste gevallen, aan géén enkele voorwaarde inzake huisvesting en inkomen verbonden. Lees mee wat er terzake op de website van IBZ staat :

Het gezin van een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming
Rappel : De familieleden van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of een subsidiaire bescherming heeft toegekend, moeten niet bewijzen dat deze vreemdeling voldoende huisvesting, een ziektekostenverzekering en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Het_gezin_van_een_vluchteling_of_een_begunstigde_van_de_subsidiaire_bescherming.aspx

Federale overheid ontvlucht zijn verantwoordelijkheid

Met andere woorden : lossen jullie het maar op lokale besturen, en liefst op kosten van jullie belastingbetalende burgers !!

Opvanghub

Verder kan ik ook niet anders dan vaststellen dat het grote gebouw naast onze deur, de corsendonk-appartementen langs de H.Hartstraat blijkbaar fungeren als permanente opvanghub. Zo in de periode 2015-2016 als opvangcentrum voor vluchtelingen. Daarna en nu nog van Oost-Europese arbeidsmigranten en tussendoor ook nog als opvanghub voor sofa-surfers.

Standaard
Geen categorie

CoROEMEENa

Volgens Gazet Van Antwerpen, zijn 15 van de huidige 19 besmette personen, in Turnhout, afkomstig uit de Roemeense gemeenschap. Volgens onze Burgemeester is het ‘alle hens aan dek’ om de mensen uit de Roemeense gemeenschap te overtuigen zich meteen te laten testen. Het artikel terzake in GVA van vandaag 27/8 zit achter een betaalmuur !

https://www.gva.be/cnt/dmf20200827_97373461/15-van-huidige-19-besmette-personen-in-turnhout-komen-uit-dezelfde-gemeenschap

Zo ondermeer dienstencheque-bedrijven, die die nogal wat poetshulpen van Roemeense afkomst in dienst hebben. Ook de politie wordt ingeschakeld. Ze kent de adressen waar Roemeense seizoensarbeiders, die soms niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, verblijven. Ook deze mensen moeten worden overtuigd om een coronatest te ondergaan.

Dat dit te gebeuren stond, deze clusterbesmettingen, -ook bij Oost-Europese seizoenarbeiders- stond dan misschien niet in de sterren geschreven maar zeker wel in een aantal blogs die ik eerder al schreef. Helaas werd hieraan vanuit de lokale pers géén aandacht aan besteed.

De blogs waarin ik deze problematiek aanhaalde, zijn achtereenvolgens deze van 16 juli ll https://wolput.com/2020/07/16/corona-broeihaarden/

Ook in deze blog van 12/8 ll https://wolput.com/2020/08/12/overlast-migranten/

En tenslotte in mijn meest recente blog van 26/8 ll https://wolput.com/2020/08/26/paraatheid-oke/

Maar bovenal : wat deze cluster-besmettingen in onze stad vooral aantonen is dat de controle van overheidswege, op personen die op vakantie gaan en/of terugkeren uit een rode zone, zoals Roemenië totaal onbestaande is. Gelukkig reageerde ons stadsbestuur wel voldoende alert en kunnen de clusters en het aantal besmettingen worden gevonden en ingeperkt.

Al het andere wat deze federale regering, veiligheidsraad en beleidsverantwoordelijken beslist hebben is louter dode letter !!

Standaard
Geen categorie

Paraatheid oké ?!

Serologische tests beschikbaar voor iedereen - Medi-Sfeer

Het aantal corona-besmettingen in onze stad Turnhout stijgt (te) snel. Gisteren, 25/8, kwamen er op één dag maar liefst 7 besmettingen bij. De laatste maand spreken we over 50 nieuwe besmettingen…

Oh ja, ik weet dat sommigen in twijfel trekken dat we met een 2e golf te maken hebben. Maar als we de cijfers van Turnhout wat nader bekijken, gaat het aantal besmettingen nu véél sneller omhoog dan in die eerste golf.

Sinds 10/3/20, met de eerste besmetting in onze stad tot 10/7/20 met 191 besmettingen, waren er gemiddeld 47,7 besmettingen per maand.

Sinds 25/7, met totaal 204 besmettingen, tot 27/8, steeg het aantal besmettingen naar 254. +50 dus op één maand !!

Laat er dus géén misverstand over bestaan, want naar het aantal besmettingen toe is deze tweede golf er wel degelijk in Turnhout en erger dan de eerste.

Eerstelijnszone Kempenland gaat op zoek naar besmettingshaarden, zo staat te lezen in GVA van 7/8 ll.

https://www.gva.be/cnt/DMF20200806_96684757/eerstelijnszone-kempenland-gaat-op-zoek-naar-besmettingshaarden

Is er in Turnhout ja dan nee sprake van besmettingshaarden ? Of betreft het duidelijk allemaal ‘individuele’ gevallen die bijvoorbeeld recent zijn teruggekeerd van één of andere rode zone in het buitenland. En zijn deze personen dan ook -gecontroleerd- in quarantaine geplaatst ? Of heeft het te maken met seizoensarbeiders zoals Luc Op de Beeck in dit artikel van GVA stelde :  We richten ons op het collectieve. We zien op dit ogenblik bijvoorbeeld een probleem bij seizoensarbeiders.  Een probleem wat ik reeds op 16 juli ll, in een blog aanhaalde ?

https://wolput.com/2020/07/16/corona-broeihaarden/

Het zou goed zijn dat er zo snel mogelijk verduidelijkingen komen naar de bevolking toe. Want met 22 nieuwe besmettingen op één week tijd stelt zich wel degelijk een probleem. Bij een R-waarde van 0,89 wil dat immers zeggen dat er mogelijk nog een 20-tal andere personen (of meer) werden besmet…

Turnhout

 • Positieve tests op 25-08-2020: 7 (+3%)
 • Positieve tests voorbije 3 dagen: 11 (+5%)
 • Positieve tests voorbije week: 22 (+9%)
 • Positieve tests voorbije maand: 50 (+25%)
 • Totaal aantal positieve tests: 254
 • Positieve tests per 1000 inwoners: 6
 • Daggemiddelde voorbije week: 3
 • Laatste positieve test: 25/08/2020
 • Aantal dagen sinds laatste positieve test: 0
 • Aantal dagen met stijging in laatste week: 7
 • Positieve tests per km²: 5
 • Risico factor = positieve tests per 100.000 inwoners in voorbije week: 49
 • Aantal inwoners: 44664
 • Oppervlakte (in km²): 56
 • Inwoners per km²: 797

Bron : http://www.coronafacts.be/

 • Welvaartsindex: 96
Standaard
Geen categorie

Winter…Kerst…pret ?!

Opening Wintersalon 2019 | UiT in Turnhout

De meeste van mijn volgers weten ondertussen wel dat ik zowat een echte Christmaholic ben. Als de herfst in aantocht is begin ik al wat plannen te maken over te bezoeken Kerstmarkten in binnen- en buitenland…

Maar de vraag is of covid 19 ook roet in de kerststol zal strooien. Of en waar er Kerstmarkten, wintersalons of andere gelijkaardige winterpret te beleven valt, is een vraag die mij nu al bekommerd.

Zoekend op internet kwam ik al wel wat informatie tegen. Informatie gedateerd op 21 juli ll. https://www.christmaholic.nl/2020/07/21/kerstshows-kerstmarkten-corona/

Turnhout

In onze eigen stad, Turnhout, werd enkele jaren geleden de formule van de Kerstmarkt herwerkt in een wintersalon. Met een stijgende belangstelling wat zeker ook te danken was aan de prachtige wintertuin die VIBO De Ring twee jaar na mekaar kwam aanleggen.

Vorig jaar wisten we al in april dat deze wintertuin ook deel zou uitmaken van Winter in Turnhout 2019.

Sinds maart echter was er omwille van de corona maatregelen wellicht géén tijd om aan een nieuwe editie van Winter in Turnhout – 2020- te denken laat staan voor te bereiden.

Ik vrees er dan ook voor dat er dit jaar terzake niets of weinig te verwachten valt…Ik zal er best mijn boontjes maar niet op in de week leggen. Alweer dwingt covid 19 mij ook ‘deze tand maar weer uit te trekken’

Standaard
Geen categorie

Goed om weten in het verkeer.

Het verkeer

Hoe meer ik, mezelf in het verkeer beweeg, hoe meer ik twijfelt of ik de verkeersegels- en wetten wel correct toepast. Zo is het aantal foutparkeerders in onze stad, haast niet meer te tellen.

Om te beginnen : hoe parkeer je correct ? Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld :  Rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

Waar mag je niet parkeren

Op plaatsen waar de volgende borden staan

Verbodsbord parkeerverbod 45 cm.

Parkeren verboden, stilstaan mag wel

Verkeersbord Parkeren en stilstaan E2

Parkeren èn stilstaan VERBODEN

Verkeersbord SB250 C1 - Verboden richting voor iedere bestuurder

Verboden richting voor IEDERE bestuurder. Ook voor fietsers !!

Verkeersbord SB250 B17 - Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt

Kruispunt waar de voorrang van rechts geld. Ook voor fietsers !! Opgelet: bij een kruispunt waar géén enkele aanduiding is aangebracht geldt die voorrang van rechts eveneens.

Verkeersbord SB250 B1 - Voorrang verlenen

Voorrang verlenen

Verkeersbord SB250 B5 -Stop

STOPPEN èn VOORRANG verlenen

Van groot belang is het respecteren van de maximumsnelheid. Weet daarbij dat 85% van de Turnhoutse straten in een zone 30 gelegen zijn.

Verkeersbord A1 30 Snelheidsborden Kopen? Bestel nu online!

Tot slot : verkeersveiligheid, inzonderheid voor zwakke weggebruikers is vooral een kwestie van ZIEN en GEZIEN worden. Uw veiligheid, uw leven is toch veel meer waard dan een kleine investering in degelijke fietsverlichting !!

https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-fietsen/c3-verlichting/_/N-1s8kmn8

En zo houden we het allemaal samen veilig op de weg.

Standaard
Geen categorie

Coronacijfers 23/8/20

Turnhout

Een stijging met -4- gevallen op één dag is in vergelijking met de week- en maandcijfers ‘relatief veel’. Hopelijk werkt de lokale contactopsporing goed, zodat eventuele ‘clusters’ snel gekend zijn.

 • Nieuwe gevallen op 22-08-2020: 4 (+2%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 9 (+4%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 15 (+7%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 43 (+22%)
 • Totaal aantal gevallen: 243
 • Gevallen per 1000 inwoners: 5
 • Daggemiddelde voorbije week: 2
 • Laatste geval: 22/08/2020
 • Aantal dagen sinds laatste geval: 0
 • Aantal dagen met stijging in laatste week: 6
 • Gevallen per km²: 4
 • Risico factor = gevallen laatste week per 100.000 inwoners: 34
 • Aantal inwoners: 44664
 • Oppervlakte (in km²): 56
 • Inwoners per km²: 797
 • Welvaartsindex: 96

Beerse

 • Nieuwe gevallen op 22-08-2020: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 2 (+3%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 3 (+4%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 17 (+27%)
 • Totaal aantal gevallen: 79
 • Gevallen per 1000 inwoners: 4
 • Daggemiddelde voorbije week: 0
 • Laatste geval: 21/08/2020
 • Aantal dagen sinds laatste geval: 1
 • Aantal dagen met stijging in laatste week: 2
 • Gevallen per km²: 2
 • Risico factor = gevallen laatste week per 100.000 inwoners: 17
 • Aantal inwoners: 18084
 • Oppervlakte (in km²): 37
 • Inwoners per km²: 482
 • Welvaartsindex: 112

Oud-Turnhout

 • Nieuwe gevallen op 22-08-2020: 2 (+2%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 3 (+2%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 3 (+2%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 6 (+5%)
 • Totaal aantal gevallen: 128
 • Gevallen per 1000 inwoners: 9
 • Daggemiddelde voorbije week: 0
 • Laatste geval: 22/08/2020
 • Aantal dagen sinds laatste geval: 0
 • Aantal dagen met stijging in laatste week: 2
 • Gevallen per km²: 3
 • Risico factor = gevallen laatste week per 100.000 inwoners: 22
 • Aantal inwoners: 13662
 • Oppervlakte (in km²): 39
 • Inwoners per km²: 352
 • Welvaartsindex: 112

Vosselaar

 • Nieuwe gevallen op 22-08-2020: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 10 (+19%)
 • Totaal aantal gevallen: 62
 • Gevallen per 1000 inwoners: 6
 • Daggemiddelde voorbije week: 0
 • Laatste geval: 09/08/2020
 • Aantal dagen sinds laatste geval: 13
 • Aantal dagen met stijging in laatste week: 0
 • Gevallen per km²: 5
 • Risico factor = gevallen laatste week per 100.000 inwoners: 0
 • Aantal inwoners: 11187
 • Oppervlakte (in km²): 12
 • Inwoners per km²: 944
 • Welvaartsindex: 121
Standaard
Geen categorie

Criminele feiten

Na de ophefmakende overval van een koppel die in het Begijnhof wonen, werd slachtoffer Lydia geconfronteerd met haar belager. Naar aanleiding hiervan bekeek ik ook het verslag van nog een aantal andere recente rechtszaken. Hierbij een bloemlezing

TURNHOUT  24-jarige Dumitru-Marcea S. –Roemeen– oog in oog met het slachtoffer Lydia uit Turnhout De twintiger had in januari van dit jaar op een brutale manier op straat haar handtas gestolen. “De jongeman is niet aan zijn proefstuk toe”, zei openbare aanklager Inge Delissen. “Zowel in Antwerpen als in Turnhout heeft hij diefstallen gepleegd. Het is wel schrijnend dat hij mensen op oudere leeftijd viseerde.” Zijn advocate vroeg de rechter om toch mild te zijn. “Hij heeft onlangs al 18 maanden cel gekregen, voor feiten die in dezelfde periode zijn gebeurd”, pleitte ze. “De man is met zeer beperkte middelen naar België gekomen om te werken.   GVA 19/8/2020 nvdr : diefstallen plegen is blijkbaar ook werken ?!

Mechelen Man (29) gooit fietsen door etalages en spuwt naar politie: 2 jaar cel geëist. Er hangt Mechelaar Said E.K. een effectieve celstraf van twee jaar boven het hoofd voor een reeks feiten die hij eind juni had gepleegd. Amper twee maanden nadat Said E.K. een voorwaardelijke straf opliep voor een uithaal met een schaar naar een vriend, ging hij op 28 juni opnieuw helemaal door het lint.  GVA 19/8/20

Man weigert vingerafdrukken af te staan en spuwt agent in het aangezicht

ANTWERPEN – Het parket wil Murat D. twee jaar de cel in omdat hij naar de politie gespuwd heeft Murat D. (38) beleefde begin juli niet zijn beste week. De man, meermaals veroordeeld voor feiten van agressie, werd op 3 juli tegengehouden door de politie omdat hij geseind stond.   “Ik had een slechte dag”, verklaarde D. zelf.  GVA 20/8/20

Mechelen : Dolle achtervolging en drugs in geheime ruimte in auto: drie jaar effectieve celstraf

Yassine E.M. (22) is door de strafrechter in Mechelen veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro GVA 20/8/20

Twee Georgiërs zijn door de Mechelse correctionele rechtbank veroordeeld tot elk vijftien maanden cel met uitstel. Volgens het Openbaar Ministerie hadden ze – al dan niet samen – in drie vestigingen van Carrefour diefstallen gepleegd, of alleszins getracht om dat te doen.  GVA 20/8/20

Het Openbaar Ministerie heeft twintig maanden cel gevorderd tegen Samir A. (37). De man stond terecht voor een hele resem diefstallen van sigaretten in het warenhuis Colruyt. Hij liep eind april tegen de lamp in de Colruyt van Mechelen, toen hij veertig pakjes sigaretten in zijn rugzak had gestoken en aan de kassa alleen maar een fles bleekwater aanbood om te betalen. Uit het onderzoek bleek dat hij minstens elf keer sigaretten had gestolen, of alleszins gepoogd had om dat te doen, in Mechelen, Heist-op-den-Berg, Boom en Londerzeel. GVA 19/8/20

Drie Albanezen stonden in Mechelen voor de strafrechter omdat ze betrokken waren bij 22 inbraken in vestigingen van beenhouwerij Renmans.  Gva 19/8

MECHELEN – De politie kon woensdagnamiddag twee Roemeense winkeldieven arresteren in het centrum van Mechelen. Het tweetal is gekend voor eerder gepleegde feiten en hun voertuig stond geseind omdat het betrokken was bij verschillende winkeldiefstallen. Ze werden aangehouden door de onderzoeksrechter. GVA 21/8/20

Mechelen : Politie vat gsm-dieven bij de kraag in station “Drie mannen van Roemeense nationaliteit, respectievelijk 24, 32 en 35 jaar, werden door onze collega’s van de trein gehaald en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek”, zegt de Mechelse hoofdinspecteur . De gestolen gsm’s werden gerecupereerd en terugbezorgd aan de slachtoffers. De drie mannen zijn ter beschikking gesteld van het parket  gva 7/8/20

Als de nationaliteit al niet uitdrukkelijk vermeld staat, mag je ook op basis van de naam veronderstellen dat het criminelen van vreemde herkomst betreft.

Het schijnt dat je niet etnisch mag profileren…zo mag de politie potentiële amokmakers niet zomaar oppakken of de toegang weigeren tot het strand…maar profileren deze daders dan zich zelf niet als van ‘vreemde etnie’ ??

Voetbalhooligans daarentegen mogen wel preventief worden opgepakt. Zij staan immers wel geregistreerd als potentiële amokmakers

https://www.hln.be/in-de-buurt/blankenberge/blankenbergse-politie-voorkomt-vechtpartij-met-leden-harde-kern-club-brugge-vier-supporters-bestuurlijk-aangehouden~ac5c40e1/

Standaard
Geen categorie

Bart Somers en lulkoek

Mechelse Herder (1 j.)

De Mechelaar dwaalt door Vlaanderen

Zelfs  als je denkt stevig op je stoel te zitten, kan je toch nog steil achterover vallen. Dat overkwam mij toen ik Humo zou gaan lezen.  Daarin stelt samenlevingsminister Bart Somers dat “Die jongeren die rel schoppen aan de kust zijn misschien tuig, maar wel óns tuig”

Sorry hoor Mijnheer de minister, maar van mij mag je NIET verwachten dat ik dergelijk tuig zal vereenzelvigen met ‘ONS’ Want ‘ONS’ heeft een degelijke opvoeding gekregen èn de vele kansen die ons werden geboden ook NIET laten voorbij gaan. Door deze uitspraak degradeer je jezelf van Beste Burgemeester tot Beste wegkijker van het faillissement van de multi-culturele samenleving. Bovendien belast je onze samenleving daarmee alsof ‘WIJ’ ook maar enige verantwoordelijkheid zouden hebben dat ‘ZIJ’ al hun kansen zelf hebben, verbrod om te verworden tot wat ze nu zijn : TUIG

En wat die kansen betreft Mijnheer Somers; zelf ben ik ook als ongeschoolde werknemer op de arbeidsmarkt terecht gekomen. Maar door hard te werken en door te zetten, de kansen die zich aandienden te zien, ze te grijpen en vooral ze ook waar te maken, mag ik zeggen een mooie carrière te hebben uitgebouwd.

Van de ene lapsus* naar de andere

Maar, dat is niet de enige lapsus* die u in dit interview maakt. Zo stelt u immers : “We moeten met al die nieuwe Vlamingen aan de slag! Die horen er allemaal bij en we hebben hen nodig om onze welvaart in stand te houden!”.

Ik wil meteen deze stelling, die u blijkbaar voor waar en juist aanziet ontkrachten met enkele cijfers.

In uw stad Mechelen wonen bijna 33% personen van vreemde herkomst. Maar in de werkloosheidscijfers is maar liefst 55% van vreemde herkomst. En ook in Turnhout stellen we een gelijkaardige verhouding vast.

Zou het kunnen dat al die nieuwe ‘Vlamingen’ afkomen op onze welvaart om ze mee op te souperen, eerder dan ze mee op te bouwen ?!

En ook nog dit : “Een week voordien hadden vijftig Nederlandse jongeren in Knokke de boel op stelten gezet. Toen heb ik niemand horen zeggen dat al die Hollanders paljassen zijn. Dat veralgemenen en tribaal denken is totaal fout.”

Maar Mijnheer Somers toch…ook in deze zit u er helemaal naast

1)er waren wel degelijke snedige en snijdende commentaren op dit gedrag

2) maar hèt grote verschil is dat deze Olijke Ollanders, na hun soireetje terugkeren naar hun land, terwijl dat tuig van de strandrellen , die nieuwe Vlamingen (sic) dus, wel in ons land blijft en bijgevolg in Brussel of waar dan ook mensen enorm blijven enerveren, ambeteren en de politie liefst van al willen torpederen.

Het zou best kunnen Mijnheer Somers dat u met uw uitspraken een deel van uw kiezers pleziert. Maar ondertussen telt het VB die u zo graag en zo vaak verketterd,  hun credits en moeten zij wellicht hun ploeg van ledeninschrijvingen versterken. Mag ik u er ook op wijzen dat u als minister, net als ikzelf, ook de rechterlijke uitspraak dat het Vlaams Belang NIET racistisch is, moet aanvaarden ?! https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181019_03857455

Uw beeld van verdraagzaam samenleven is alvast niet het mijne. Maar ik heb het gevoel dat dit het allerminste van uw zorgen is. U bent immers zo vervuld en vol van uzelf, dat andere meningen er weinig toe doen.

Trouwens, nu ik u toch aan de lijn heb, weet u ondertussen al iets meer over mogelijke dader(s) van de brandstichting in (een toekomstig asielcentrum) Bilzen, nu al bijna een jaar geleden ?!

Ook toen was u er als de kippen bij om zonder ook maar enige aanwijzing of spoor het racistische extreem-rechts in Vlaanderen aan te duiden als de schuldigen.

Zou het niet beter zijn dat je ermee stopt om telkens weer ‘voor uw beurt’ te praten ?

*Het begrip lapsus heeft als betekenis : oordeel, inzicht dat onjuist is maar dat men zelf voor juist houdt

https://www.humo.be/nieuws/bart-somers-die-jongeren-die-rel-schoppen-aan-de-kust-zijn-misschien-tuig-maar-wel-ons-tuig~bd695439/

Standaard
Geen categorie

Traag rijden

Klein bord voor zone 30 geen excuus meer voor te snel rijden (Gent ...

Bijna een jaar geleden werden 85% van de Turnhoutse straten ingekleurd als zone 30. Ongetwijfeld een goede zaak voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers. Wat op zich nog géén garantie is voor het aan de regels houden door die zwakke weggebruikers, vooral dan fietsers.

Een nog steeds groeiend pijnpunt is het gebruik van een degelijke fietsverlichting. En dit zowel voor- als achteraan. Als we over een goeie twee maanden weer terug overschakelen naar het winteruur, is die fietsverlichting weer van cruciaal belang. Gezien worden, is in die donkere dagen echt wel van levensbelang. Misschien nuttig om nu reeds een diepgaande sensibiliseringscampagne voor te bereiden.

Een ander pijnpunt is het niet respecteren, door vele fietsers, van de voorrang van rechts. Ook als een fietser daardoor wordt aangereden door een automobilist die de 30km/uur  respecteert, is lichamelijke schade uiteraard niet uitgesloten. En uiteraard moet ik hier nogmaals het gevaarlijk fietsen in tegenrichting vernomen

Blijvende handhaving

Wat de handhaving van de snelheid in zone 30 betreft, heb ik de indruk dat er sinds de coronacrisis nog maar weinig snelheidscontroles zijn geweest. De politie heeft daardoor immers te maken met heel wat andere handhavingsprioriteiten. En dat valt echt wel te begrijpen.

In de eerste grote controleronde in de zone 30, werden in anderhalve maand tijd -1.550- boetes uitgeschreven. Over twee weken start het nieuwe schooljaar. En zoals het nu voorzien is, laat ons allemaal samen hopen dat het ook lukt, meteen op volle kracht.

https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/een-auto-op-vijf-rijdt-te-snel-door-nieuwe-zone-30-1-550-boetes-op-anderhalve-maand~ac7bea35/

5 maanden bijna géén schoolkinderen op weg

Het zou een goede zaak zijn mocht de politie, in aanloop naar 1 september en ook de eerste schoolweek, mensen kunnen vrijmaken om opnieuw een -al dan niet aangekondigde- controleactie te doen. Af en toe moeten sommige automobilisten worden herinnerd aan hun foutief verkeersgedrag. En nu er zolang bijna geen schoolkinderen op de weg waren…zal het echt wel opnieuw wennen zijn.

Geconditioneerd

Wat mezelf betreft, stel ik vast dat ik ook op andere plaatsen dan in Turnhout, in  de woonstraten, en in de centra , bijna automatisch de snelheid beperk tot 30km/uur. Ook daar waar die snelheid niet staat aangegeven…Maar dat vind ik helemaal niet erg. Alhoewel andere automobilisten dan wel eens de neiging vertonen van ‘in mijn gat te komen hangen’

Maar ik ben als het ware geconditioneerd* om op de meeste plaatsen traag te rijden. Dat E- en andere snelle bikers me dan soms gewoon voorbijsteken ?! En dan ! Ik laat me in het verkeer NIET opjagen !!

*Conditioneren :   aanleren van een bepaalde handeling

Standaard