Geen categorie

We laten er tè veel aan de kant staan

5 plus 1 ~ - foto van peekel - Dieren - Zoom.nl

Dat het globale aantal werklozen in Vlaanderen en in Turnhout daalde afgelopen jaar , is maar amper een reden tot juichen, het verbergt immers een heel groot probleem en is bovendien ook maar de halve waarheid.

Laat me toe dit aan te tonen op basis van een aantal –gemiddelde– cijfers over 2019, 2020 en 2021. De Turnhoutse cijfers lees je (tussen haakjes)

2019

*92.980 laaggeschoolden (1.196)

*17.355 NIET inzetbaar op lange termijn (294)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 105.884 (1.117);  1 tot 2 jaar = 34.399 (402); +2 jaar =68426 (875)

2020

*94.760 laaggeschoolden (1.216)

*21.727 NIET inzetbaar op lange termijn (373)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 111.294 (1.174) ; 1 tot 2 jaar = 37.422 (452) ; +2 jaar = 69.788 (889)

2021

*86.014 laaggeschoolden (1.134)

*23.093 NIET inzetbaar op lange termijn (402)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 88.636 (917) ; 1 tot 2 jaar = 38.604 (465); +2 jaar = 70.216 (905)

Deze cijfers tonen duidelijk aan, dat enkel werklozen die minder dan 1 jaar werkloos zijn, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Verder stel je ook vast dat het aandeel van de laaggeschoolden zowat gelijk blijft, wat ongetwijfeld ook mede oorzaak is van een stijgend aantal knelpuntvacatures.

Ook het aantal niet-inzetbare werklozen op lange termijn neemt, met +1/3 sinds 2019, schrikbarend toe. Wat VDAB bedoeld met het waarom van niet inzetbaar kan je lezen in bijgevoegd artikel van HLN  https://www.hln.be/opleidingen/22-865-werkzoekenden-bij-vdab-op-lange-termijn-niet-inzetbaar-op-arbeidsmarkt~a1c15a71/

Als we de parameters van de werkloosheidsduur -langer dan 1 jaar werkloos- en het aantal niet-inzetbaren samen tellen, dan stonden in 2019, 1.571 werkzoekenden aan de kant in Turnhout en is dat twee jaar later al opgelopen tot 1.772 of + 201 werkzoekenden die de arbeidsmarkt en VDAB aan de kant laten staan !!

De enige conclusie die je aan deze cijfers kan verbinden is dat de Vlaamse arbeidsmarkt en ook VDAB, een gigantisch groot sociaal passief aan het creëren zijn.

Dit is noch maatschappelijk, noch individueel te verantwoorden. Gepaste actie dringt zich dan ook op !

Dré Wolput

9 januari 2021

Bronnen : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Slordig èn overbodig

Het meest absurde verkeersbord van België staat in Leuven, maar daar is een  reden voor | Leuven | hln.be

Nadat er op de Steenweg Op Mol in Turnhout werkzaamheden werden uitgevoerd, is deze invalsweg naar het centrum al voor het kerstreces opnieuw opengesteld.

Helaas werd vergeten om de signalisatie langs weerskanten van de ring en op invalswegen weg te halen Signalisatie die aangeeft dat…de Steenweg Op Mol is afgesloten en dat het centrum van de stad alsmede de Turnova parking enkel via de Graatakker bereikbaar is…

Deze overbodige signalisatie -want niet meer van toepassing- heeft ongetwijfeld geleid tot een overbelasting van het ondertussen conflictvrij gemaakte kruispunt van de Graatakker/Steenweg op Zevendonk.

Dat er regelmatig een lange file stond (op de buitenring) om naar het centrum te rijden is ongetwijfeld mede het gevolg van die overbodige signalisatie…

Enkele dagen geleden stuurde ik hierover een mailtje aan schepen Boogers (mobiliteit). Maar toen ik deze namiddag, na 16.00u via de ring huiswaarts reed, stelde ik vast dat die overbodige signalisatie…er nog steeds staat.

Ik vind dit een verregaande vorm van slordigheid die bovendien heel wat verkeer op het verkeerde wiel zet(te). En dat zal zo zeker nog wel tot volgende week duren vrees ik !!

Standaard
Geen categorie

Opletten en waakzaam zijn

Waakzaam | Bibliotheek Antwerpen

In het verkeer

Als weggebruiker, met de auto, met de fiets of te voet, is het altijd opletten wanneer je aan een kruispunt komt.

Ik stel de laatste tijd vast dat meer en maar chauffeurs, het oranje, zelfs het rode licht negeren bij het naderen van een kruispunt. Zo bijvoorbeeld aan lichten van de Stwg. Op Oosthoven en de ring. Technisch mag een kruispunt dan al (bijna) volledig conflictvrij zijn gemaakt…maar er kan uiteraard enkel sprake zijn van conflictvrije doorgang als iedereen -tijdig- stopt bij rood en enkel verder rijdt bij groen.

Een volledig conflictvrije regeling is sinds enkele weken van toepassing op het kruispunt Graatakker, Ring en Stwg Op Zevendonk. Maar ook hier stel ik vast dat sommigen dat nog niet echt kennen. Als een auto die van de ring rechtsaf gaat naar de Stwg. Op Zevendonk, terwijl al mensen -bij groen- te voet en met de fiets aan het oversteken zijn…dan is iemand zwaar in de fout gegaan…

Maar er is op dit kruispunt ook een algemeen probleem vrees ik. Zo stelde ik elke keer vast dat, wanneer een bepaalde richting groen krijgt, er zich nog wagens/vrachtwagens midden OP het kruispunt bevinden.

Ik kan moeilijk aannemen dat die dan telkens door oranje of zelfs rood zijn gereden. Ik ga er wel van uit dat er sprake is van een technische fout in de lichtenregeling. En dat de tijd, om het kruispunt te ontruimen, vooraleer een andere richting groen te geven, veel tè kort is…

Verder stel ik me ook al lang de vraag waarom het nog steeds toegelaten is dat auto’s aan een kruispunt van de ring (voorbeeld Noord Brabantlaan-Steenweg op Oosthoven, rechtsomkeer mogen maken, terwijl het verkeer wat uit de stad komt tegelijk ook in dezelfde richting de ring aan het oprijden is…

Inzake werkloosheid in Turnhout

In december tellen we exact 27 werklozen meer dan een maand eerder. Een vaststelling die me toch wel eigenaardig overkomt. Al ruim een half jaar schreeuwen de werkgevers moord en brand, dat ze hun vacatures niet krijgen ingevuld… Einde november stonden er in Turnhout nog bijna -600- vacatures bij VDAB open.

Heeft deze stijging te maken met het verlopen van een (interim)contract van erkende vluchtelingen die via OCMW (kortstondig) aan de slag konden gaan ? Of heeft het  vooral ook te maken met de samenstelling van de groep werkzoekenden in onze stad ?

Zo stijgt -alweer- het aantal werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Ook het aantal laaggeschoolden is gestegen. Is het de  verhouding tussen werklozen van Belgische origine (47%) tegenover die van vreemde herkomst (53%) die een rol speelt ?

Nochtans hebben vele werklozen van vreemde herkomst, in Turnhout, ondertussen de Belgische nationaliteit verkregen. Maar dat lijkt hen niet ècht te helpen om aan de slag te kunnen/mogen gaan

In het volgende lijstje lees je eerst het cijfer aantal werklozen volgens origine en in het 2e cijfer ( ) het aantal werklozen die nog NIET de Belgische nationaliteit hebben.  

Irakezen = 61 (21); Iraniërs = 25 (4); Syriërs = 68 (24); Marokkanen = 113 (36); Roemenen = 111 (92) Afghanen = 69 (30)

Alvast een opdracht voor het innovatiecentrum werk om dit verder te onderzoeken !

Standaard
Geen categorie

Naakte cijfers

Mens, Weergave, Bovenstaand, Zonnebril, Statistieken

Vooreerst wil ik iedereen nogmaals een gezond en inspirerend 2022 wensen. Verder wil ik meteen met de deur is huis vallen en her en der nog eens de puntjes op de i zetten.

Armoede bij kinderen

*De voorzitter van vzw ’t Antwoord, Jos Geysels vertelde einde vorig jaar aan de pers, dat bijna een kwart van de kinderen in Turnhout, leeft onder de armoedegrens. Dat is op zich een naakt cijfer zonder enige duiding. Zoals het gegeven dat 25,5% van de kinderen in Turnhout, geboren worden in een kansarm gezin. Maar dat slechts 15% hiervan een Belgische moeder heeft. Concreet betreft het dan 143 geboortes, waarvan slechts 21 bij een Belgische moeder. (of nog géén 4% van het totaal aantal geboortes…)  Zo geef je dat kindje toch ook een kleedje aan.

Of dat in onze stad 21% van de gezinnen met minderjarige kinderen een alleenstaande ouder is. Of dat de werkzaamheidsgraad bij de inwoners die van buiten de EU komen, amper 50% is

Minder leefloongerechtigden

*De meest recente cijfers (8/2021) inzake leefloongerechtigden in Turnhout, tonen sinds januari een daling bij het aantal gerechtigden van 379 naar 330 die een niet-Europese nationaliteit hebben.

Deze naakte cijfers zullen zeker bij een aantal mensen en politici in onze stad leiden tot vreugdekreetjes zoals zie je wel dat onze aanpak werkt. Als is dat zeker maar ten dele juist. Want de cijfer-realist in mij vraagt  dan, zeg me eens,  wat is de invloed van het verwerven van de Belgische nationaliteit op deze daling ?

Niet Belgen worden Belg

Wat die aantallen betreft, van het aantal personen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen, heb ik wat gegevens opgezocht over de laatste 5 jaar (2016-2020)

In die periode verkregen in onze stad, 1.205 niet Belgen, de Belgische nationaliteit. Welke nationaliteiten dat zijn, staat niet vermeld.

Voor 2021 zijn de gegevens enkel nog maar gekend voor het Vlaamse gewest en niet per gemeente, tot en met september. Enkele cijfers voor nationaliteiten die ook in Turnhout een flinke aanwezigheid kennen

Van de Irakezen hebben de eerste 9 maanden, al 1.084 personen de Belgische nationaliteit verkregen.

Wat Afghanen betreft : 847 in 2021, t/m 9/21

Syriërs : 1007 aanvragen gehonoreerd in 2020 en de eerste 9 maanden dit jaar al bijna -met 1.888– het dubbele. Een opmerkelijke in haaloperatie.

Van de Nederlanders verkregen 596 inwoners de BN, tot en met september 21.

De Roemenen klokken in 2021 af op 783 (tot september)

Cijfers en duiding

*Cijfers werkloosheid kan je ook gewoon opsommen maar je kan net zo goed wat in de diepte gaan en de problemen benoemen zoals de (lange) duur van het werkloos zijn, de lage scholingsgraad van de werklozen, de verhouding Belgen en niet-Belgen…

Ik wil jullie, lezers van mijn blog, vooral duidelijk maken dat ik ook in dit  nieuwe jaar, deze cijfers en de nodige duiding  zal blijven geven. Al wil ik zeker ook wat temporiseren in het aantal blogs. Afgelopen jaar soms twee per dag. Dat is niet de bedoeling…

En waarom ik dit wil blijven doen ?  Omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op deze gegevens. Maar tegelijk ook in het besef dat het juist die duiding, die achtergrondinformatie is, die sommige Turnhoutenaren doet steigeren.

Maar dat zijn dan eerder mensen die  redeneren zoals in vroegere tijden. Zo van hou jij ze dom en onwetend, en ik zal ze arm houden. Want, wat niet weet, niet deert.

Niet met mij dus !!

Standaard
Geen categorie

Een stad in rouw

Gaston Kabergs overleden - STVV

De dodelijke explosie in de Turnhoutse Boerenkrijglaan op oudejaarsdag 2021, zal ongetwijfeld  nog lang in het collectieve geheugen blijven hangen.

Ik wil bij deze mijn oprecht medeleven uitdrukken voor de overledenen, voor hun familie en vrienden, maar ook voor alle andere getroffenen die have en goed moesten achterlaten om snel het gebouw te verlaten. En nu bang afwachten waar zij moeten gaan wonen en of ze nog iets van hun persoonlijke bezittingen kunnen recupereren.

Oneindig respect

Voor alle hulpverleners, van welke dienst dan ook. Voor de opvang die de stad snel kon organiseren en voor de solidariteit die ook onmiddellijk zichtbaar werd. Turnhout op zijn mooist.

Burgervader

Respect, veel respect ook voor onze burgemeester Paul Van Miert. Hij was de hele tijd op het terrein aanwezig, informeerde de bevolking via enkele facebookfilmpjes en was vooral met ongelofelijk veel empathie als een èchte burgervader in de weer voor iedereen.

Shame on you

Ondanks de emotionele oproep van de burgemeester -en het bestaande verbod-…werd er meer dan ooit vuurwerk afgestoken. Zelfs in de onmiddellijke omgeving van de rampplaats. Terwijl hulverleners nog volop bezig waren met het zoeken naar vermiste personen/slachtoffers in het puin…

Alsof men alle slachtoffers en alle hulpverleners komt uitlachen…

Als moraliteit èn verstand samenzit in je kleinste teen…dan loopt er duidelijk wat mis met de mentaliteit

Ik ben er echt niet goed van.

Standaard
Geen categorie

Mijn gedacht over…

Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen verdeelt de meningen |  Redactie24

Vlaanderen wil vanaf 2023, een gemeenschapsdienst invoeren voor wie langer dan 2 jaar werkloos is. Een initiatief waar ik heel mijn ACV-loopbaan voorstander van was en nog steeds.

Maar dat was toen, nu nog altijd, vloeken in de vakbondskerk. Vanuit bepaalde groepen in de samenleving, zoals het extreem linkse PVDA, zal men deze juiste richting blijven verketteren.

Want vooral PVDA gaat voorbij aan de meest essentiële vraag wat de verplichte gemeenschapsdienst betreft.

En die vraag is de volgende

Wat is het nut om mensen te laten wegzinken in een uitzichtloos moeras van langdurige werkloosheid ?.

Wat is daarvan de maatschappelijke en de individuele meerwaarde ? Iedereen weet dat hoe langer je werkloos bent, hoe groter de ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. Lees even mee in de cijfers langdurige werkloosheid in centrumstad Turnhout : November 2019 telde Turnhout 846 werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. (of 37%) November 2021 zijn er al 894 werklozen +2 jaar (+48…) goed voor 42,1%

Wat de cijfers van minder dan 1 jaar werkloos betreft zien we een totaal andere beweging. Dat waren er in november 2019, 1.073 en twee jaar later nog maar 832, of een vermindering van maar liefst -241 werklozen.

Deze cijfers tonen, helaas, duidelijk aan dat wie langer dan twee jaar werkloos is, niet meer gegeerd, niet meer gewild is door de werkgevers.

Herwaardering van wat mensen wèl kunnen

Geef die mensen de kans om in een goed omkaderd en mits goede begeleiding, in een stelsel van gemeenschapsdienst te stappen. Zonder hen daarom alle kansen op opleiding en/of bemiddeling door de VDAB te ontnemen.

Geef die mensen de kans om hun veelal verloren gegane (vooral) sociale- competenties opnieuw eigen te maken. Geef hen zoveel als mogelijk de skills om opnieuw echte kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Geef hen de kans om het stigma van ze zijn te lui en willen enkel profiteren van de werkloosheid van zich af te schudden. Dat is het nut en de meerwaarde van gemeenschapsdienst. Voor de individuele werkloze maar ook voor de samenleving”

Dit is voorlopig mijn laatste blog. Ik wil alle volgers die dit jaar samen 54.000 keer mijn blogs hebben gelezen (elke dag 150 lezers) van harte danken en ieder van jullie ook een voorspoedig en vooral gezond 2022 toewensen.

Standaard
Geen categorie

Hoop doet leven…

maar alleen met geld kan men pleinen en straten vernieuwen

In zijn eindejaarsinterview blijkt onze burgemeester Paul Van Miert strijdlustig en hoopvol. Het parcours van de eerste drie jaar van de legislatuur werd danig overwoekerd door de pandemie.

Maar nu is het moment van investeringen aangebroken. En om de kiezers gunstig te stemmen is het voor de coalitie enorm belangrijk dat, zoals ik al meermaals schreef in mijn blogs, de schup -op diverse plaatsen in de stad- nu eindelijk ook in de grond gaat.

Dat het stadshart daarbij als eerste aan bod komt is begrijpelijk. Maar laat dat geen aanleiding zijn om de rest van Turnhout te vergeten. Ik noem hierbij enkel al het voorbeeld van het Begga-plein.

En inderdaad, net als de burgemeester storen heel veel inwoners zich aan de trein der traagheid, in alles wat met wegwerkzaamheden heeft te maken. Schepen Boogers kondigde begin van dit jaar aan, dat 2021 vooral een plan- en overlegjaar zou worden. Dus beste Marc, het is  nu echt tijd voor uitvoering van plannen, die verder reiken dan nog een fietsstraat erbij.

Economie

De economische vooruitzichten voor het Turnhoutse bedrijfsleven, zoals Van Miert die schetst, klinken ook optimistisch. Vraag daarbij is uiteraard of en hoeveel extra werkgelegenheid dit zal betekenen. En of die vacatures dan ook door Turnhoutse werklozen zullen worden ingevuld.

Want de kenmerken van de groep werkzoekenden in onze stad (en van de leefloners)  –namelijk veel laaggeschoolden, veel langdurig werklozen en een zeer lage werkzaamheidsgraad voor inwoners die van buiten de EU afkomstig zijn– maakt dat de matching met de openstaande vacatures  zeer moeizaam verloopt.

Persoonlijk verwacht ik dan ook veel, vooral voor deze groepen van werkzoekenden, van het innovatiecentrum werk, wat de  Stad Turnhout samen met Stad Antwerpen, provincie Antwerpen en VDAB gaat oprichten.

De bedoeling is dat er in dit innovatiecentrum nieuwe methodieken en projecten worden bedacht en opgestart die er voor zorgen dat kansengroepen makkelijker hun weg vinden naar (duurzaam) werk.

Maar eveneens kan de realisatie van een goed omkaderde en goed begeleide gemeenschapsdienst, een zinvol alternatief zijn voor deze groep.

Er zijn dus best wel wat redenen om optimistisch te zijn voor de noodzakelijke relance van onze stad.

Burgemeester en de schepenen van mijn stad,  mogen zich ervan  verzekeren, dat ik dit alles ook met een kritische, maar positieve blik zal opvolgen, via mijn blogs.

https://www.gva.be/cnt/dmf20211226_97463868

Standaard
Geen categorie

Wa ne cinema

HDR bioscoopzaal - foto van johan_koops - Bewerkt - Zoom.nl

De scheldpartijen, na het laatste overlegcomité waren niet van de minste. Wie en waarom haalde het in zijn hoofd om de cultuursector en de cinema’s te sluiten ?!

Er werden brevetten van onbekwaamheid aan de lopende band uitgedeeld ter attentie van de politici die dit hebben beslist en/of het niet hebben tegengehouden.

Vandaag komt de cultuursector dan ook op straat om te protesteren. In aanloop hiervan werd wel eens geopperd dat men het niet eerlijk acht, dat je in een café aan de toog kan hangen zonder mondmasker maar je niet in een goed geventileerde theaterzaal mag komen zitten, mèt mondmasker

Gelukkig dat er (voorlopig ?) nog economische activiteiten, zoals in de horeca mogelijk zijn. Het is immers uit die sectoren dat er nog baten (BTW, accijnzen enz. …) worden gehaald voor en door de overheid. Zo kunnen de cultuursubsidies ook nog blijven bestaan.

Geen tijd voor controle

Een aantal cinema-uitbaters zeggen hun zalen toch te zullen openhouden vanaf vandaag. En de politie kondigde aan ‘Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster van politie Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden”

Ook de burgemeesters van Elsene en Ukkel, Christos Doulkeridis en Boris Dilliès, zeggen dat ze geen politiewagens zullen sturen naar cultuur- of bioscoopzalen die open blijven. Zo moedigen ze bioscopen en theaterzalen aan om de maatregelen van het overlegcomité, naast zich neer te leggen.

Ze krijgen daarbij, minstens, stil applaus van de politiek. Dat was echter helemaal niet het geval, toen Antwerps Burgemeester De Wever vorig jaar in de lente aankondigde de politie niet te laten optreden als mensen zaten te rusten op een bankje…

Er moet toch nog verschil zijn tussen Brussel en Antwerpen, niet waar ?!

Van een andere orde

Een totaal verkeerde en gevaarlijke uitspraak komt dan weer van de voorzitter van het college van Procureur-generaals op RTL. Daar  verklaarde Ignacio de la Serna, zondermeer : ‘Er zijn zoveel andere echte criminele fenomenen die meer prioritair zijn. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaterzalen of om systematisch pv’s op te stellen.’

Twee maten, twee gewichten

Met welke autoriteit kan het gerecht nu nog wel optreden tegenover individuen of groepen die andere coronamaatregelen ook aan hun laars lappen maar wel een PV krijgen van de politie ??

Zelf zou ik deze uitspraak alvast mee ter verdediging inbrengen bij een rechter !

Misschien moeten enkele bevoegde ministers, zoals Annelies Verlinden wat de politie betreft, maar vooral Van Quickenborne, wat de voorzitter van het college van procureur-generaals betreft, eventjes uit hun kerststal komen op wat orde op zaken te stellen !!

Standaard
Geen categorie

Altijd ambras

Bekijk hier de mooiste foto's van de WK veldrijden op het strand van  Oostende | WK veldrijden | AD.nl

Over beslissingen van het overlegcomité is er altijd ambras. Zowel binnen het overlegcomité zelf, als bij de experts en bij  de bevolking.

Wat de experts betreft : ofwel zijn ze boos, omdat de politiek hun adviezen niet volgt, ofwel zijn ze boos -zoals nu- omdat de politiek verder gaat dan hun adviezen. Het is dus nooit goed.

Wat de bevolking betreft : daar waar de maatregelen het zwaarst inhakken, ontstaat rumoer, ontstaat opstand en groeit de weerstand.

Want het is zo dat de weerstand maar vooral de verdeeldheid in onze samenleving elke keer weer een boost krijgt. Over een boost gesproken, we krijgen nu ook nog op onze donder van het WHO…omdat wij iedereen een boosterprik aanbieden, terwijl in sommige continenten nog bijna niet werd gevaccineerd… Als we nu ook nog die ethische discussie er moeten bijnemen…

Cultuurbarbaren

Wat mij het meest tegensteekt is de teneur van de commentaren na het bekend maken van de maatregelen. Het was viroloog Van Ranst die er als de kippen bij was om te zeggen dat de glüwhein de voorkeur kreeg op cultuur omdat de weinige kerstmarkten wel mogen doorgaan

En de commentaar van Bart Sturtewagen in De Standaard “: Dat bioscopen en ­theaters vanaf zondag weer helemaal dicht moeten terwijl cafés openblijven en we straks allemaal met een zelf gekozen aantal huishoudens onder de kerstboom gaan zitten, valt niet te begrijpen” doet voor mij helemaal de deur dicht.https://www.standaard.be/cnt/dmf20211222_98145577

Noch Van Ranst, noch de standaard hebben ook maar één letter commentaar op het feit dat er géén publiek meer mag komen naar het veldrijden  of naar het voetbal. In open lucht nota bene.

Klootjesvolk

Het komt mij over dat zij echt géén moeite hebben om het klootjesvolk dat naar voetbal gaat kijken om er dan racistische gezangen op te zetten; de duizenden die naar het veldrijden trekken elk weekend en zij die het aandurven om naar een kerstmarkt te gaan, maar moeten gestraft worden.

Zo kunnen ze zeker niet aan de toog hangen in de biertenten, zonder mondmasker dan nog.

Maar de culturele elite, gewapend met zelftesten en mondmaskers hun soireetje afpakken naar het theater of ander cultuurevenement…dat kan of mag niet zijn.

En samen met je kinderen en kleinkinderen kerstmis vieren is al helemaal uit den boze. De vrede en warmte die kerstmis moet brengen hoeft toch niet voor het klootjesvolk.

Standaard
Geen categorie

Eindelijk…

Foto's Gigantische wegenwerken op Vlaamse snelwegen - AutoWereld

Zal er wat meer kunnen worden geïnvesteerd in Turnhout.

De stad gaat de schuld lichtjes verhogen door 14 miljoen te gaan lenen. Alweer een beslissing die tegemoet komt aan wat ik -meermaals- in mijn blogs aanhaalde. https://www.hln.be/turnhout/stad-leent-14-miljoen-euro-om-ambities-veilig-te-stellen~aff5a505/?fbclid=IwAR1ztPzYjhYR51tixKxbFUZB8czqXQI0iQlML3JEkzHosB1FMXaTUYL6_08

Want er moet inderdaad dringend een inhaaloperatie komen inzake heraanleg van straten en pleinen. Eerder kregen we te horen dat Vlaanderen met bijna 3 miljoen over de brug komt om vooral de Otterstraat en de De Merodelei een forse opwaardering te kunnen geven.

Vanzelfsprekend mag de tussenliggende winkelstraat – Gasthuisstraat- bij deze opwaardering niet worden vergeten.

Een jaar geleden kondigde schepen Boogers aan dat 2021 een plannings- en overlegjaar zou worden. Er is dus zeker genoeg tijd geweest om ook te overleggen met de buurtbewoners van straten die moeten worden aangepakt…en om plannen te maken die nu eindelijk ten uitvoer moeten worden gebracht !! https://www.gva.be/cnt/dmf20210122_95628369

Wat mij betreft, laat de bevelen tot aanvang der werken nu maar buitenstromen uit het Stadskantoor om de stedelijke ambities om te zetten in concrete daden

Standaard