Geen categorie

Toen in Turnhout

Graf van Grootjuffer
 Johanna de Boer. Laatste begijn. Geboren Rotterdam 27.01.1908 – overleden Turnhout 28.01.2002.

In een recent gesprek vroeg ik me af, tot wanneer de Turnhoutse brandweerkazerne gevestigd was op de De Merodelei en waar juist. In mijn zoektocht op internet kwam ik bij het stadsarchief terecht, ‘Turnhout in het verleden’ wat werd opgemaakt door Erik Adriaensen

En zo kwam ik te weten dat de nieuwe brandweerkazerne (langs de Parklaan) op 26/5/2000 feestelijk werd ingehuldigd.

Maar ook 20 jaar geleden, in 2002 zijn er een aantal opmerkelijke zaken die 20 jaar later zeker nog eens onder de aandacht mogen worden gebracht.

Zoals het gegeven dat de Vlaamse regering in 2002 besliste om Turnhout toe te voegen aan het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden. Waar  Turnhout zich, 20 jaar later, positioneert inzake (kans)armoede kon of kan je lezen in deze uitgebreide studie. https://wolput.com/2022/04/14/turnhout-onder-de-scanner/

Met nieuwjaar werd de invoering van de Euro in de EU een feit. (behalve in GB, die 20 jaar later de EU hebben verlaten) De waarde van de euro werd vastgelegd op 40,3399 BF.

De oprichting van de politiezone regio Turnhout dateert eveneens van 2002. Net zoals de opening van het 4e grootste complex van Utopolis in België, op 16/12/2000. Ondertussen noemen ze zich de UGC-cinema’s in Turnhout.

Einde 2002 telde Turnhout 39.222 inwoners, waarvan 36.899 Belgen. 20 jaar later spreken we over 46.000 inwoners, waarvan 29.306 Belgen van herkomst.

Stadskantoor

Op 28/1/2002 overleed de laatste begijn van Turnhout –Grootjuffer Johanna De Boer– op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Waar Turnhout in die periode 76 verschillende nationaliteiten herbergde zijn er dat in 2021,  al 123 geworden.

Twintig jaar geleden, op 6/2/2002 engageerde het schepencollege zich voor de huisvesting van de stadsdiensten in de Blairon-kazerne. De geboorte van het stadskantoor !

Voor de Turnhoutse politiek en samenleving was 2002 een belangrijk scharnierjaar !

Standaard
Geen categorie

Turnhout onder de scanner

In het recente verleden heb ik al meerdere blogs geschreven over de problemen waarmee Turnhout te kampen heeft. Vooral wat betreft armoede en inwoners van vreemde herkomst.

Meermaals ook kreeg ik de reactie van dat zijn typische problemen van een centrumstad. Maar er is wel een  zeer groot verschil vast te stellen in de hoegrootheid van de problemen.

Waar de meeste van mijn blogs focussen op één of enkele indicatoren inzake armoede in de stad, krijg je in deze blog een complete samenvatting van alle relevante cijfers. Een scan -opname van de binnenkant- van de stad als het ware.

Klein en groot

Om te beginnen is Turnhout, met 46.000 inwoners, de kleinste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Daarna volgen Roeselare met 63.800 inwoners en Genk met 66.700 inwoners.

De drie grootste zijn Antwerpen met 530.000 inwoners, Gent telt 264.000 inwoners en Brugge, 118.500 inwoners. Samen zijn de 13 centrumsteden goed voor een bevolking van 1.671.323 inwoners, of 25% van de Vlaamse bevolking.

Werkloosheid

De werkloosheidsgraad is met 12,1%  het hoogste in Antwerpen, terwijl Turnhout met 10,3% op de tweede plaats staat, gevolgd door Oostende met 10%.

Als we het aantal werklozen bekijken in functie van de bevolking, vinden we uiteraard Antwerpen opnieuw op de eerste plaats met 5,4%; Turnhout opnieuw als tweede met 4,72%, gevolgd door Gent met 4,4%.

De laagste cijfers vinden we in Brugge (2,57%) Kortrijk (2,8%) en Roeselare (2,96%)

Alle werklozen samengeteld in de 13 centrumsteden = 69.294 werklozen of 40% van het aantal werklozen in Vlaanderen. De  overige 60% werklozen wonen  verspreid over de andere 287 Vlaamse gemeenten/steden

Leefloon

Volgens de meest recente cijfers inzake aantal leefloners per duizend inwoners staat Gent op kop, met 26,63/1000; Oostende = 25,51/1000 en Turnhout = 23,28/1000.

Brugge heeft met 9,38/1000 het laagste aantal leefloners gevolgd door Genk (10,13/1000) en Aalst met 12,61/1000.

Fiscale inkomsten

Met een netto-belastbaar-inkomen per persoon van 18.073 €, scoort Turnhout op de 3e laagste plaats en laat Genk (17.538 €) en Antwerpen (17.491 €) nog voorgaan.

Met 21.534 € staat Leuven op de eerste plaats, Hasselt op een verdienstelijke 2e plaats met 21.496 € en neemt Brugge met 21.149 de derde plaats in.

Vergeleken met 2016 -jaar na de vluchtelingencrisis in ons land- noteert Turnhout met slechts 4,5% de kleinste aangroei van het inkomen/persoon. Sint-Niklaas staat met 5,96% op plaats twee en Aalst op de 3e plaats met een groei van 6,2%. Bij de grootste groeiers vinden we op de eerste plaats -verrassend- Antwerpen met +11,3%; Genk op plaats 2 met +10% en Gent op plaats 3 met +8,2%

Verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen

Met 21 op 100 inwoners in onze stad, welke recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen -maar ook op het sociaal tarief gas en elektriciteit- steken ondermeer Antwerpen (28,5/100) en Oostende (25/100) Turnhout de loef af.

Bevolkingsaangroei

Wat het aantal inwoners van vreemde herkomst betreft noteert Genk, met 57,3% het hoogste cijfer, gevolgd door Antwerpen met 53,3% en Turnhout met 36,5%.
De laagste cijfers zijn voor rekening van Brugge (16%) Roeselare (19,2%) en Kortrijk (21,5%) Vlaanderen klokt af op iets meer dan 24%.

De bevolkingsaangroei sinds 2011 is met +11,2% het grootst in Turnhout, Sint-Niklaas vult met +10,2% de tweede plaats in, gevolgd door Roeselare met +9,4%

De kleinste groei met +1,4% is voor Brugge, Genk +2,6% en Kortrijk met +2,9%

Al deze cijfers samen, beïnvloeden of bepalen de welvaartsindex. (basis = 100) Deze heeft met 88 het laagste cijfer in Antwerpen, 92 voor Genk en 95 voor Turnhout. Aan de hogere kant vinden we Leuven en Hasselt –Ex aequo– met 113. Dan volgt Aalst met 106 en Mechelen met 105.*

Onderwijs en kansarmoede

In het onderwijs hanteert men de zogenaamde OKI’s, of onderwijs kansarmoede-indicatoren. Deze -4-risicokenmerken zijn de volgende : laagopgeleide moeder; schooltoelage; een andere thuistaal dan het Nederlands en wonen in een buurt met veel schoolse vertraging. Deze OKI’s worden zowel gemeten in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Met een oki van 1,49 in het basisonderwijs gaan 5 centrumsteden onze stad vooraf met een hogere meting, net als In het secundair onderwijs, waar Turnhout een OKI van 1,58 meet. Brugge met een OKI van 0,77 in het basisonderwijs en 0,79 in het secundair heeft de minste problemen in het onderwijs. Ook Hasselt (0,98-0,99) en Leuven (1,04-1,0) behoren tot de beste leerlingen van de klas. Roeselare en Turnhout noteren, zowel in het B.O als het S.O, de hoogste stijgingen van de OKI’s sinds 2015 ! Wie zich graag nog meer wil verdiepen in het thema onderwijs en (kans)armoede raad ik zeker de lezing van het rapport onderwijs van Turnhout aan. https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_46021,

Geboorten in een kansarm gezin.

Met 26% staat Turnhout, na Antwerpen (29,6%) en Oostende (28,9%) op de derde -alweer- podiumplaats. Het kleinste aantal geboorten in een kansarm gezin valt te noteren in Aalst (12,5%) Mechelen (14,1%) en Brugge (15,4%)

Turnhout nader bekeken

Ik kom terug op de grote bevolkingsaangroei (+11,2%) in onze stad. Een groei die uitsluitend te wijten is aan de instroom van mensen van vreemde herkomst. Deze bevolkingsgroep groeide sinds 2011 aan met meer dan 80%, (+7.536 sinds 2011, totaal 2021 = 16.764) terwijl het aantal inwoners van Belgische herkomst in deze periode met 10% verminderde (-2.927 sinds 2011, totaal = 29.308)

De bevolkingsexplosie is mede oorzaak van het oplopen van de wachttijden voor een sociale woning in onze stad. Meer dan 3.000 dagen en een wachtlijst van 2.500 unieke gezinnen !

Inzake OKI’s in het basisonderwijs scoort Turnhout (1,49) een 4e plaats, in de provincie Antwerpen, na…Antwerpen stad; Mechelen en Boom. Wat het secundair betreft : met 1,58 staat Turnhout eveneens op de 4e plaats, eveneens na Antwerpen, Mechelen en Boom.

In het arrondissement Turnhout

Staat Turnhout op een eenzame eerste plaats. En dit zowel in het basisonderwijs, (1,49) waar de andere steden met een centrumfunctie vèr onder de 1 blijven…Herentals = 0,93; Mol = 0,89; Hoogstraten = 0,63 en Geel = 0,65 maar eveneens in het secundair onderwijs (1,58) waar enkel Herentals, met 1,04 net boven de grens van 1 komt piepen. Ik wil er eveneens nog bij bij vermelden dat Turnhout, met maar liefst 33% de sterktste stijging kent -sinds 2015- van de 13 centrumsteden, wat de OKI in het secundair betreft. Voor 30% van de leerlingen in het basisonderwijs is Nederlands NIET de thuistaal en voor ruim 27% in het secundair spreekt men thuis ook géén Nederlands.

Geboorten in kansarm gezin

Met 26%, in 2020 is er een lichte stijging vast te stellen in onze stad. (25,5% in 2019) Slechts15,1% van de kinderen geboren in kansarm gezin, heeft een Belgische moeder; 20,9% een mama uit de EU en 64% een moeder van buiten de EU.

AL Deze cijfers illustreren -ten overvloede- wat ik al meermaals al in mijn blogs heb geschreven : de aangroei van de bevolking met inwoners van vreemde herkomst is tè snel en tè groot om in een kleine centrumstad als Turnhout te kunnen absorberen. Dat merk je dan ook aan de cijfers inzake leefloon, werkloosheid, welvaartsindex, onderwijs (kans)armoede…enz.

Heizijdse Velden en noorden telt 2.853 bewoners, wat een aangroei betekent van +513 sinds 2011. In 2020 waren er 38 geboorten en 45 overlijdens.

De bevolkingsdichtheid is er 1,1 per hectare op 110 per km². Dat is het kleinste aantal per km² voor het grootste gebied van Turnhout, namelijk 31 km². We spreken dan ook terecht over het groene noorden van de stad.

Stedelijk wonen West waar 9.443 mensen wonen (+1.356 sinds 2011) 112 geboorten en 112 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is er 21,9 per Ha of 2.190 KM²

Stedelijk wonen Oost bevat 10.203 inwoners wat +1.724 is op 10 jaar. 133 geboorten en 72 sterfgevallen. Er wonen 31,4 inwoners per Ha, of 3.140 per km²

Turnhout centrum herbergt het grootste aantal inwoners met 15.054, een aangroei op 10 jaar met 1.487. 215 geboorten en 162 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is in deze wijk het hoogst met 58,8 per Ha of 5.880 km².

Zuidelijke wijken (Parkwijk en Schorvoort) waar 6.462 mensen wonen of ruim 330 minder dan 10 jaar eerder. 46 geboorten en 42 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is er 16 per Ha of 1.600 km².

Zevendonk en zuiden telt 1.927 inwoners, meteen ook het kleinste aantal van de Turnhoutse wijken. Ook hier stellen we een vermindering vast van -105 mensen. 9 geboorten en 15 sterfgevallen. De bevolkingsdischtheid is er, met 1,2 Ha of 120 per km², vergelijkbaar met Heizijde en het noorden.

Met 811 inwoners km² Turnhout staat Turnhout op de 3e plaats voorafgegaan door Hasselt (772) en Genk met 762. Maar zoals uit het overzicht per wijk blijkt woont het grootste aantal inwoners op het kleinste stukje Turnhout, stad die een totale oppervlakte heeft van 56,7 km².

Tot slot nog even de cijfers van drie -zogenaamde- statistische sectoren in onze stad. Zo blijkt dat Lu(oe)chtenberg maar liefst 86,5 inwoners heeft per ha, of 8650 per km². Den Bremt telt 78,7 inwoners per ha of 7870 per km² en de sector Gildenstraat 69,1 per Ha of 6910 per km². In deze sectoren leeft men echt wel op mekaars lip !

Welke straten tot welke wijk behoren kan je vinden op deze pagina van de website van de stad Turnhout.https://www.turnhout.be/conformiteitsattest-2

Moraal van dit verhaal

Als kleinste centrumstad staat Turnhout ALTIJD in de top drie van centrumsteden met de grootste problemen. Zoals bijvoorbeeld wat het leefloon betreft. Ondanks enkele dure programma’s van begeleiding naar de arbeidsmarkt neemt het aantal gerechtigden maar zeer langzaam af.

Zo waren er in 2018, 25,06/1000 inwoners gerechtigd op leefloon. In 2019 was dat 24,4/1000 en in 2020, 23,17/1000.  Een jaar later, in 2021 is er opnieuw een stijging tot 23,28/1000… In absolute aantallen waren in 2018, -1.108- inwoners leefloongerechtigd waar dat in 2021, – 1.072- personen zijn, of -36 dus

Ofwel helpen al die begeleidingsprogramma’s voor géén zier, ofwel blijft de instroom van inwoners van vreemde herkomst -vluchtelingen en gezinsherenigers- nog steeds sterk aangroeien en is het dweilen met de kraan open. Ofwel is het een combinatie van beide aspecten !

Wanneer ik in 2014 al een blog schreef Turnhout importeert armoede, stel ik vandaag vast dat daar nog niets wezenlijk aan veranderde of verbeterde. https://wolput.com/2014/11/10/turnhout-de-cijfers-achter-de-cijfers/

En zolang iedereen zich in ons land mag vestigen waar hij of zij dat wil, kan of zal er ook de volgende jaren niet veel verbeteren aan de Turnhoutse problematieken !

Reken daarbij ook nog eens de toenemende onzekerheden inzake energieprijzen en stijgende prijzen van de winkelwaar -mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne- waardoor de armoede in onze stad niet zal afnemen…integendeel.

Ik had u graag een positievere, een blijde boodschap willen meegeven… maar de cijfers laten niet(s) aan duidelijkheid te over…helaas ! En mezelf en/of mijn lezers bedriegen met luchtkastelen…dat ligt helemaal NIET in mijn aard

Bronnen : provincies in cijfers-cijfers 2020 en 2021; Arvastat maart 2022, lokale integratiescan

Standaard
Geen categorie

Een bank

Hallo, ik ben een houten bank, zo’n pandemie-ding,

Maar ruim twee jaar later  nog steeds het kind van de rekening;

Je kan op mijn bank komen zitten

Om te picknicken

Of gewoon om rond te kijken

En je door de bewoners te laten bekijken

Maar blijkbaar enkel met je bubbel…

Of zie ik nu wat dubbel ?

Want het is wel een beetje raar,

Loeren en gluren vanaf al die terrassen daar.

Maar ook het omgekeerde is zeker waar.

Natuur is hier niet echt veel te vinden,

Behalve een beetje gras en af en toe een vlinder

Er zijn natuurlijk wat bloemen op sommige terrassen,

Dat zou je wel een beetje kunnen verrassen

Maar eigenlijk heb ik liever dat ze mij verkassen

Als je mij gebruikt als bank, doe het dan met respect

Laat niets achter of rondslingeren, hou het proper en maak het niet te vet

Loeren en gluren naar de buren, is dat niet tegen de privacywet ?

Of werd die omwille van mij als bank, gewoon opzij gezet ?!

Zelf zou ik op zo’n plaats mijn bank niet zetten,

Maar ik heb het ook niet kunnen beletten.

Standaard
Geen categorie

Turnhoutse overwegingen

Je zou het niet verwachten, maar Turnhout kan zich verheugen op een sterk stijgend aantal bezoekers uit den vreemde.

Dat merk je duidelijk als je in Turnhout wandelt en of fietst. Steeds meer vreemde nummerplaten in de straten, rijdend of geparkeerd, uit Polen, Roemenië, Oekraïne, Frankrijk, Nederland…en andere.

Allemaal extra bezoekers en klanten van de Turnhoutse winkels, horeca…

Althans…ik ga ervan uit dat dit allemaal bezoekers zijn aan onze stad. Immers, van zodra je hier gedomicilieerd bent, mag je niet langer met een buitenlandse nummerplaat rondrijden. Tenzij enkele uitzonderingen zoals een bedrijfswagen.

En dat is een zaak van de politie, die dit systematisch (zou moeten controleren) controleert, op aangeven van de wijkagenten. Nu krijgen die bewoners van buitenlandse herkomst nog wel een gratis parkeerkaart !

De pest van de step

In oktober vorig jaar schreef ik onder deze titel een blog. Over het toenemend gebruik èn gevaar van steps en van en voor hun bestuurders. https://wolput.com/2021/10/21/de-pest-van-de-step/

Ondertussen is er regelgeving op komst van wie (leeftijd) waar (niet langer op het fietspad) nog mag steppen, dat een step een éénpersoonsvoertuig is… https://gocar.be/nl/autonieuws/mobiliteit/elektrische-step-in-belgie-dit-zijn-de-nieuwe-regels

Alhoewel het de goede week is, zal deze regelgeving duidelijk vijgen na Pasen worden. Vandaag is België een van de laatste Europese landen waar geen wetgeving voor elektrische steps bestaat.  

Ik vraag me af hoe en op welke wijze de politie deze regelgeving nog zal kunnen afdwingen, nu het gebruik van steps steeds verder verbreid is ?!

Ofwel zullen politiekorpsen regelmatig gerichte controles moeten doen, ofwel zal de op komst zijnde regelgeving dode letter blijven. Wat nog meer ergernissen zal veroorzaken !

Standaard
Geen categorie

Klimmen en dalen

Statistieken zijn als een bergrit in de Tour de France. Ze stijgen en dalen als was het een lieve lust.

Met werkloosheidscijfers is het niet anders. Met -2.169- werkzoekenden (maart 22) in Turnhout zitten we bijna opnieuw op het niveau van einde 2021.  80 minder dan vorige maand, maar nog 19 meer dan in december.

Minder werkzoekenden is goed nieuws, maar tegelijk worden de pijnpunten of knelpunten zo je wil, in die werkloosheid die onze stad treft ook een stuk groter.

*langdurig werklozen (+2 Jaar) : ondanks een afname van het totaal aantal werklozen op één jaar met 278 eenheden, is het aantal werklozen +2 jaar, met 923 hetzelfde gebleven. Maar dat betekent wel dat het aandeel van deze groep van 37,7 % stijgt naar 42,5%… De werking van VDAB is absoluut ontoereikend om langdurig werklozen opnieuw aan de slag te krijgen !!

Het is nu wel duidelijk dat deze groep voor/door de Turnhoutse arbeidsmarkt (en regio) helemaal is afgeschreven ! Ondertussen krijgt VDAB wel extra middelen en mensen om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar een job of opleiding ! https://www.standaard.be/cnt/dmf20220405_92359616

*laaggeschoolde werklozen verminderen in aantal met 98 eenheden…maar stijgen in aandeel wel met 2% tot 51% van het totaal aantal werklozen.

*verschil tussen werklozen van Belgische en niet-Belgische herkomst neemt alweer toe. Waar de Belgische werklozen in maart 2021 nog ruim 47,4% uitmaakten is dat een jaar later verminderd tot 46%.

*Turnhout als stad in het gelijknamige arrondissement

In maart vorig jaar tekende Turnhout voor 17,5% van het aantal werklozen in het arrondissement. Afgelopen maand loopt dat op tot 18,4%… Dat is dus bijna het dubbele van het aandeel v/d Turnhoutse bevolking (9,8%) in die van het arrondissement.

Het aantal werklozen van Belgische origine beloopt 65,7% in het arrondissement.

Ik laat de cijfers voor zich spreken…

Standaard
Geen categorie

Armoede

Het goeie nieuws inzake armoede is, dat tijdens het coronajaar 2021, de armoede in ons land OMLAAG is gegaan. Volgens de krant De Tijd, is het vooral dankzij de ongeziene economische steun van de overheid, de armoede in België stevig deed dalen in 2021, het tweede jaar van de coronapandemie.

En dit ondanks de talrijke doemberichten en voorspellingen, die stuk voor stuk een enorme toename van armoede voorspiegelden…

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/overheid-kreeg-armoede-omlaag-tijdens-coronapandemie/10377006

Het slechte nieuws daarentegen is de blijkbaar onstuitbare en vooruit hollende inflatie. Niet in het minst omwille van de energieprijzen. En in het kielzog hiervan de prijsstijgingen van allerlei materialen. Maar ook van voedingsproducten.

Een inflatie van nu reeds 8,3% moet ons echt wel zorgen baren. Voor iedereen zijn koopkracht, maar vooral voor deze van de zwaksten en lage inkomens. Ongetwijfeld zullen de cijfers van armoede en mensen die op het einde van hun geld nog een stuk maand over hebben, samen met deze inflatiecijfers een enorme stijging kennen !! https://www.tijd.be/opinie/algemeen/sterke-inflatieopstoot-moet-ernstig-zorgen-baren/10377408

De Vraag die De Morgen stelt, of het leven morgen nog betaalbaar zal zijn ?! is dan ook helemaal terecht.

En in Turnhout ?!

Hoe de armoedebarometer vorig jaar in Turnhout evolueerde, kan ik u niet zeggen. Cijfers die ik wel kan meegeven zijn deze van het netto-belastbaar-inkomen per inwoner in onze stad. Weliswaar deze van 2019.

In 2019 is er een stijging van dat bedrag met 314 €  -tot 18.043 €- ten overstaan van 2018.  Van de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.) Is Turnhout na Antwerpen (17.491 €) en Genk (17.538 €) de armste stad.

Interessant weetje

Het totale bedrag aan netto-belastbaar-inkomen beloopt voor Turnhout 819.900.837 € ; Voor beerse = 382.119.870 € ; Oud-Turnhout = 305.135.476 € EN Vosselaar doet het met 250.493.547 €.

Ik vergelijk ook even de cijfers -centrumsteden- van 2019 met deze van 2016. Het jaar na de grote vluchtelingencrisis. In die 4 jaar steeg het inkomen/inwoner in Turnhout het minste. Namelijk met 4,5%…of amper 1%/ jaar.

Het zal de komende jaren, meer dan ooit, knokken worden om te zorgen dat iedereen het hoofd boven het -armoede- water kan houden. In onze stad maar ook op alle andere overheids-niveau’s. En op alle maatschappelijk sectoren. (werkgelegenheid, lonen en sociale uitkeringen…)

Dit zal, samen met de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne een nog veel grotere uitdaging zijn dan de corona-pandemie al was.

In DM van 28/3/22 : “Wereldwijd is er nog geen tekort aan graan, maar door de crisis in Oekraïne zijn speculanten op de beurs de prijs enorm aan het opdrijven. Dat is heel cynisch: die speculanten worden rijker op de rug van slachtoffers in conflictgebieden en mensen die honger zullen lijden. Dat is een fundamenteel probleem geworden in elke internationale crisis met grondstoffen, of het nu over graan, staal of olie gaat.” https://www.demorgen.be/nieuws/is-het-leven-straks-nog-betaalbaar-iedereen-kijkt-uit-naar-de-zomer-dat-wordt-het-moment-van-de-waarheid~b8b923e6/

Standaard
Geen categorie

Thuiskomen

De laatste dag van maart trokken we, met enkele vrienden, nog eens richting Postel, naar de Kaasboerin. En het was, na twee jaar, zoals thuiskomen. Het is een echte showtempel voor vele Vlaamse en Nederlandse artiesten. Echt uniek in Vlaanderen wat Rik en Jan daar allemaal presteren.

100 jaar podiumervaring

Twee jaar geleden was er een optreden gepland, naar aanleiding van 55 jaar Eddy Smets en 45 jaar Letty Lanka. Om één of andere reden moest dit optreden echter worden uitgesteld…maar ik kan me de reden ervan niet meer herinneren ! (haha)

Ondertussen hebben beiden al 57 en 47 jaar podiumervaring…en zijn nog steeds voorzien van een geweldige stem.

Bloggen avant la lettre

Ik was amper 14 jaar toen ik voor de eerste keer aanwezig was bij een optreden van Eddy, toen nog met een vijfkoppig orkest De Amigo’s. In die tijd was ik spelend lid van de fanfare vermaak na kunst in Lille. En Eddy trad er op bij gelegenheid van de jaarlijkse lentefeesten.

Meteen ook was ik gecharmeerd door zijn diepe en warme stem. In de daaropvolgende jaren zou ik regelmatig aanwezig zijn wanneer Eddy Smets en de Amigo’s ergens in de Kempen zouden optreden.

Het was ook in die periode dat ik een lange brief schreef aan de toenmalige administrateur-generaal van de BRT, Paul Vandenbussche. Om hem te melden dat ik het betreurde dat zo iemand als Eddy, met een stem als een welluidende klok, niet aan bod kwam op radio en/of TV. Vlaamse muziek op BRT-radio was toen zo goed als onbestaande…

Het was zowaar mijn eerste blog bij wijze van spreken, die ook verscheen in het fanblad van Eddy maar het begrip blog bestond toen nog niet, net zomin als internet trouwens.

En kijk, twee jaar later, in 1970 trokken we met twee volle  bussen vanuit Broechem naar Brussel, richting Amerikaans Theater. Daar waren we dan aanwezig bij de opname van de télé-top-tien, gepresenteerd door Mike Verdrengh. Met zijn nieuwe opname jij wil vrij zijn, bekleedde Eddy de eerste plaats in deze hitparade !

In de daaropvolgende jaren ben ik  Eddy blijven volgen. Na ons huwelijk en een job met veel avond- en weekendwerk bij het ACV, minder intensief maar we hielden contact.

Toen ons Jeke in 2004 de diagnose A.L.S. kreeg konden wij ook rekenen op ondersteuning van Eddy en zijn echtgenote Irma.

Eddy Smets, een man met een zeer warme stem, een zeer warm hart…maar met het hart op de tong wat in de showbizz niet altijd als een troef werd ervaren.

Het heeft echter niet belet dat Eddy  vandaag -op zijn 78j.- er nog steeds staat. Met evenveel entoesiasme en een schare trouwe fans/vrienden en een stem die nog niets aan kracht heeft verloren.

Samen met Letty Lanka brengen ze nog steeds alle genres van muziek. Met de nodige luchtige toets ertussen. Een repertoire van ruim 3.000 nummers wat ervoor zorgt dat ieder optreden uniek blijft met voor ieder wat wils.

Wat ons betreft : hey schatjes kom is hier en we geven jullie een goeie knuffel en dat liefst nog hèèèl lang.

Standaard
Geen categorie

Shit, Shit, Shit…

Natuur kan overrompelend en overweldigend mooi zijn. Natuur is ook nodig en onmisbaar om te leven. Maar…natuur kan ook erg vervuilend en ontsierend zijn. Getuige daarvan de vele shitplaatsen zoals onder de bomen in de Gasthuisstraat of langs het kasteel.

Ik weet niet of hier veel tegen te doen valt…maar een grondige schrobbeurt, bij wijze van lenteschoonmaak, lijkt me wel noodzakelijk.

Turnhout en zijn Markt.

Het is nu 10 jaar geleden dat de nieuw en mooi aangelegde markt werd heropend. Maar nu blijkt dat bepaalde delen ook wel nood hebben aan een grondige hernieuwing of renovatie.

Zoals het looppad aan de westkant van de markt. Stukken en brokken en alles behalve evenwijdig… menigeen stootte hieraan al wel eens één of meer tenen.

Standaard
Geen categorie

Hypocriete index

Experten èn politici beweren wel eens dat de automatische indexkoppeling de beste bescherming is voor het behoud van je koopkracht.

Maar is dat ook effectief zo ?

*Enkele jaren geleden werd de gezondheidsindex ingevoerd. Wat betekende dat een aantal producten uit de indexkorf verdwenen. Deze gezondheidsindex heeft ook als gevolg dat indexaanpassingen mekaar minder snel opvolgen.

*Een indexverhoging komt er maar NADAT allerlei producten uit de korf voldoende duurder zijn geworden. Concreet betaal je dus al een tijdje meer, vooraleer de aanpassing volgt.

Afroming

En natuurlijk niet te vergeten : de overheid roomt een indexaanpassing onmiddellijk af. Immers als je loon stijgt, verhogen ook de afhoudingen RSZ, en de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dan ook dat -voor de niet gesubsidieerde lonen- de overheid beter af is bij elke indexaanpassing

Sociale vergoedingen

In mijn persoonlijke situatie -gepensioneerde- stel ik het volgende vast : het brutobedrag van mijn maandelijks pensioen verhoogde sinds juni 2021 met -137,18 €-.

Het netto-bedrag daarentegen steeg maar met 78,39 €. Dat betekent dus dat de overheid al een voorafname doet van maar liefst : 58,79 € of ruim 42%…

Zelf ben ik er wellicht te dom voor…maar kan één of andere expert mij eens vertellen in hoeverre mijn koopkracht op deze wijze dan zou beschermd zijn ?!

Ondertussen maakte de Nationale Bank de inflatie vooruitzichten in ons land bekend. Daarbij werd gezegd dat de loonkosten in ons land, tot en met 2024, met 20 miljard zouden stijgen.

Het VBO (werkgeversfederatie) beklom meteen de barricades om -alweer- te pleite, voor de herziening van de automatische indexkoppeling. Maar ook zij moeten zich realiseren dat een indexsprong nog veel meer landgenoten in de armoede zal storten èn bovendien erg nadelig zal zijn voor wat we de binnenlandse consumptie noemen !

NIET doen dus !

Standaard
Geen categorie

Oude wijn en voetbal

De Vlaamse vakbonden en werkgevers willen een RSZ-korting voor werkgevers die langdurig werklozen aanwerven. De Vlaamse regering moet nog haar zegen geven.

Al sinds 1/1/2017 bestaat er een premie -van 4.250 €- bij aanwerving van een langdurig werkloze tussen 25 en 55 jaar. Alweer een leeftijdsdiscriminatie ingebouwd dus…

Twee jaar later bleek deze premie niet zo’n groot succes. Luidens het antwoord op een parlementaire vraag van NVA’er Axel Ronse, werd de premie in die twee jaar, slechts 1.138 keer uitgekeerd aan werkgevers.

Nog volgens parlementslid Ronse in 2019, kunnen de middelen misschien beter ingezet worden voor extra opleidingen. Dat zou de kloof met de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. ‘Werkgevers zijn op zoek naar skills, niet naar subsidies’, aldus Ronse.

Oude wijn in nieuwe zakken

In het nieuwe voorstel van de SERV komen vakbonden en werkgevers zeker ook deels tegemoet aan deze terechte bekommernis.

Vermits werkgevers niet happig zijn op administratieve premie-rompslomp, wil men dat omzetten in een rsz-korting èn  verbreden tot alle langdurig werklozen, dus ook huisvrouwen, leefloners of zieken. Aldus de tijd.

Het zal misschien wel niet de bedoeling zijn, maar een huisvrouw decimeren tot langdurig werkloze vind ik wel erg denigrerend…

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/weldra-rsz-korting-voor-aanwerving-langdurig-werkloze/10376396

Opmerkelijke èn verrassende transfer

Een andere NVA’er, met name Lorin Parys, verlaat dan weer de politiek. Een gedreven parlementariër met een gedegen dossierkennis, werd vandaag  benoemd tot nieuwe CEO van de Pro League, de koepel boven het profvoetbal. 

Naast het lopende dossier propere handen, krijgt hij zeker ook nog het rsz en fiscale dossier van profvoetballers op zijn tafel. Benieuwd of en hoe hij het standpunt wat zijn partij terzake heeft ingenomen in 2019, gestand zal kunnen doen. Ik wens hem alvast een succesvol leiderschap toe, zeker niet met lange ij… https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723946

Nog een stimulans ?

Waar federaal minister Frank Vandenbroucke mee uitpakt. Namelijk de uitbreiding en versterking van de werkbonus vanaf 1 april. Die bonus is een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor wie werkt.

De bovengrens voor wie in aanmerking komt, werd uitgebreid. Nu komt ook wie tot 2.848 euro bruto per maand verdient in aanmerking voor een netto-verhoging van het loon met 150 €/jaar. Omgerekend 14 €/maand. Amper één uurloon meer dus. Net iets beter dan een klets in uw gezicht.

Of dergelijke stimulansen dè oplossing zijn? Persoonlijk meen ik van niet en sluit mij aan bij de bedenking van Axel Ronse : Werkgevers zijn op zoek naar skills, niet naar subsidies’

En die vaardigheden betreffen niet enkel de technische aspecten maar zeker en vooral ook de sociale vaardigheden èn in de eerste plaats de goesting om te willen werken !!

De SERV vraagt dat de arbeidsbemiddelaar al na een week inschat of nieuwe werkzoekenden op eigen houtje een job kunnen vinden. Zo niet, moet de VDAB die persoon binnen twee weken uitnodigen voor een gesprek. Vandaag kan dat tot zes weken duren. Ook het controleren en sanctioneren van werkonwilligen moet strikter.

Ook in deze oproep kan ik mij voor 200% terugvinden !

Standaard