Geen categorie

Onveilige visie

Ik weet niet of u lezer, een beetje vertrouwd bent met de Emiel Verreesstraat. Dit is een doodlopende straat behalve voor fietsers en voetgangers.

Die doorgang werd voorzien nadat de eerste flatgebouwen er werden neergepoot. Meer bepaald tussen enkele garageboxen, en aanvankelijk voorzien van twee beugels om te vermijden dat (brom)fietsers zomaar pardoes in de achterliggende wegenis terecht te komen.

Enkele weken geleden werd één van die beugels weggehaald (zie foto) omdat er een verandering is van fietsers de laatste jaren. Ik veronderstel dat men in deze eerder fietseN bedoeld dan wel de berijder(s) ervan. Meer bepaald de bakfietsen.

Maar…in de feiten is deze doorgang -voor fietsers- als sinds enkele jaren in onbruik geraakt.

Immers is er- sinds het 4e flatgebouw wat er is bijgekomen- zowat 40 meter eerder een veel veiliger fietsparcours gekomen voor de fietsers die uit de Vlamingenstraat en/of Emiel Verreesstraat komen aangefietst of via de Lokerenschuif naar het centrum v/d stad willen fietsen (zie foto). Op die wijze hebben de fietsers een ruim en goed zicht maar worden ze ook goed gezien…

Want de bewuste oorspronkelijke doorgang is dat zeker niet, namelijk erg on-veilig.

Wie met een bakfiets als deze -zie foto- van tussen die garageboxen komt is met een groot deel van die fiets al OP die weg vooraleer hij/zij zelf kan zien of er ander verkeer is maar evenzeer voor hij/zij zelf kan gezien worden…

Want daar waar zij tussen twee garageboxen op die weg -ondertussen kreeg die ook de officiële straatnaam Lokerenschuif- terecht komen is er heel wat autoverkeer. Immers is het de aan- en uitrij route voor twee ondergrondse parkeergarages èn hebben heel wat inwoners van de Patriottenstraat ondertussen ook een achterliggende toegansgpoort/garage laten maken…

Toppunt van dit alles is wel het antwoord van de diensten zelf

Door deze ingreep kan het inderdaad zijn dat fietsers hun snelheid minder moeten minderen om het doorsteekje te nemen. Vandaar dat er gekozen werd om nog één hekje te laten staan zodat er nog wel een reden is om snelheid terug te nemen want fietsers zien eveneens niet wie of wat er vanachter de hoek vandaan komt...
Feit blijft wel dat elke weggebruiker moet uitkijken en GOED moet uitkijken. Al dan niet of er twee beugels of één beugel geplaatst is.

Voor het overige is het naar (bak)fietsers toe een ingreep -zo vrezen heel wat buurtbewoners- die kan/zal leiden tot an accident waiten to happen.

Wat mij betreft is dit een erg onveilige visie op veilig (fiets)verkeer. Bovendien is deze doorgang voor fietsers al enkele jaren in onbruik. Het zou dan ook logischer maar vooral veiliger zijn om deze oude en gevaarlijke doorgang, te beperken tot voetgangers…

Het maakt het wel makkelijker om voortaan met lawaaierige brommerkes rondjes te komen rijden tussen de flatgebouwen. En het is meteen ook een makkelijker te nemen vluchtweg voor drugsdealers/kopers om -bij onraad- met hun brommerkes snel de parking te verlaten of van achter de garageboxen weg te vluchten, zonder dat de politie hen kan achtervolgen...

Standaard