Geen categorie

Wanneer resultaten

Met de werkloosheid in Turnhout gaat het van kwaad naar erger.

De cijfers (Arvastat) van de maand maart zijn echt wel verontrustend. En daarom zet ik ze nog eens op een rijtje

*Met 2.255 werklozen kwamen er deze maand alweer 14 werklozen bij. Van deze groep zijn er 891 Belgen (-33) en 1.364 werklozen van vreemde origine of + 47 !

*Vergeleken met maart 2022 zijn de verhoudingen nog veel dramatischer. Het totaal aantal werklozen nam toe met bijna 100 mensen (86)…

Er waren in deze groep vorig jaar 1.OO2 Belgen werkloos en 1.167 werklozen van vreemde origine. Een jaar later tellen we dus 111 Belgische werklozen MINDER en 197 werklozen van vreemde origine MEER.

Uitgedrukt in percentages was in maart 2022, -53,8%- werklozen van vreemde herkomst. Een jaar later is dat al -60,5%-. Meer dan 6 op 10 werklozen dus.

Ik weet dat er bepaalde mensen zijn die mij een extreem-rechtse blogger noemen...omdat ik mijn lezers op de hoogte wil houden van -officiële- cijfers. Nu wil ik nogmaals herhalen dat ik helemaal niets wil te maken hebben met een extreem-rechtse partij. Integendeel ben ik zelfs bang van extremisten !

Maar als men transparantie wil catalogeren in een extreem-rechtse hoek, dan kunnen zij die dat doen wat mij betreft in de meest linkse en hoogste boom !

Afsluitend toch ook nog dit : alle tewerkstellingsprogramma’s die de stad al op de rails heeft gezet, of waarin Turnhout participeert…hebben tot nog toe het omgekeerde effect. Misschien is de koperdraad wel gestolen ?

Of en wanneer we dan wel positieve resultaten mogen verwachten ?! ’t Zal pas op sint-juttemis zijn vrees ik !

Standaard