Geen categorie

Stemmingmakerij

Tijdens de Turnhoutse gemeenteraad van 27/2 ll, verleende de gemeenteraad, op 7 stemmen van het VB na, gunstig advies inzake de erkenning van de Islamitische geloofsgemeenschap Arrahmaan.

Als gevolg van deze beslissing werd vanuit bepaalde hoeken aan flinke stemmingmakerij gedaan op sociale media, vooral omdat volgens sommigen dit advies niet voldeed aan enkele basisvoorwaarden van het decreet.

Meer bepaald werd verwezen naar het niet voldoen aan financiële transparantie over van waar komen de geldstromen enerzijds, anderzijds naar het ontbreken van goed nabuurschap.

Sta mij toe om even de puntjes op de i van stemmingmakerij te zetten.

*Het gaat in deze NIET om een nieuwe moskee en/of geloofsgemeenschap, maar wel over de Moskee die eerder was gevestigd in de Bentelstraat en enkele jaren geleden verhuisde naar de Otterstraat.

In het nieuwe Vlaamse decreet inzake erkenning van geloofsgemeenschappen -dd  22/10/2021- is voorzien dat geloofsgemeenschappen die al een aanvraag om erkenning hadden ingediend voor 1 juli 2019, beroep kunnen doen op een verkorte procedure inzake erkenning. Dat is voor deze geloofsgemeenschap effectief van toepassing.

*De voorwaarden tot erkenning, inzake de financiering van de geloofsgemeenschap, zoals GEEN buitenlandse (financiële) inmenging en dat evenmin de imam of priester, een ambtenaar mag zijn van een buitenlandse overheid staan uitgebreid beschreven in het decreet.

Vlaanderen controleert die voorwaarden

Om deze voorwaarden te controleren werd in Vlaanderen een nieuwe informatie- en screeningdienst opgericht. Die zal niet alleen de geloofsgemeenschappen ondersteunen in hun aanvraag, maar ook controleren op de -ondermeer ook financiële- voorwaarden. Met andere en duidelijke woorden is het niet de lokale adviserende overheid die de financiële geldstromen kan of mag controleren. En dat in weerwil van wat op sociale media ook mag worden beweerd.

Indien er echter wel duidelijke aanwijzingen zijn van  buitenlandse inmenging, zoals bijvoorbeeld in het geval (Imans) in de Turkse moskeeën die aangesloten zijn bij het Turkse Diyanet-netwerk, verwacht de erkennende overheid (Vlaanderen) wel dat dit mee opgenomen zal worden in het advies.

Wat is dan wel de rol van lokale overheid

*Waar de lokale adviserende overheid wel belang aan moet hechten, in het advies, zijn zowel de duurzame contacten met het bestuur v/d geloofsgemeenschap als aan de naleving van goed nabuurschap.

Uit de antwoorden die terzake op de gemeenteraad werden gegeven, heb ik begrepen dat deze zaken ook -wederzijds- effectief van toepassing zijn.

En ja, er is zeker sprake van overlast tijdens gebedsdiensten. Dat hebben we zelf proefondervindelijk vastgesteld toen we op een vrijdagmiddag, de Klinkstraat inwandelden en de stoepen volgepropt stonden met fiets- en bromfietsen…

Nu is de Klinkstraat een woonerf en mag je als voetganger overal rondwandelen.

Dat inzake die overlast, zowel vanuit het Moskee bestuur als vanuit de overheid een gedeelde bekommernis aanwezig is werd ook tijdens de gemeenteraad duidelijk gemaakt.

Een goede wederzijdse opvolging moet dit dan ook op korte termijn kunnen oplossen !!

Standaard

2 gedachtes over “Stemmingmakerij

  1. Peter Hoeck zegt:

    Goden bestaan niet, godsdienst is macht, oorlog en onderdrukking en verantwoordelijk voor ontelbare moorden.

    Like

    • Of deze persoonlijke stelling van u wel of niet juist is…daarover ga ik me niet utspreken Peter. Wat ik wel weet is dat deze stelling helemaal buiten ‘het bestek’ van deze blog valt.

      Like

Reacties zijn gesloten.