Geen categorie

Verzamelingen*

* In de wiskunde is een verzameling een abstract object dat het totaal voorstelt van verschillende objecten, die elementen van de verzameling genoemd worden.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzameling_(wiskunde)

De krokusvakantie is meestal een politiek nieuwsarme week. Daardoor was er in de gazetten veel ruimte om te schrijven over de -onaanvaardbare- wo(ke)ordaanpassingen in de kinderboeken van Roald Dahl.

Hetzelfde deed zich ook voor wat de fraude met Turkse en Marokkaanse arbeidsvisa betreft. Al zal je verderop in deze blog lezen dat de ene fraude de andere niet is…

Verzamelingen zonder elementen ?!

Wij zijn het ondertussen al wel gewend geraakt dat ook in onze media de zaken niet meer (mogen) worden benoemd zoals ze zijn.

Ik geef enkele voorbeelden. Zo blokletterde De Standaard op zaterdag : Drie jaar na het begin van de pandemie broeit het op veel scholen. ‘Het gedrag van leerlingen boert achteruit’, zeggen leerkrachten. Schorsen lost niets op en jeugd­hulp schiet tekort. ‘We lijken de leerlingen wel kwijt.’

De verzameling leerlingen krijgt verder in het artikel een iets of wat beperktere omschrijving in volgend element : We merken een ­dalende schoolrijpheid bij de kleuters. Ik ben des te meer bezorgd voor de kleuters die in een niet zo kansrijke omgeving opgroeien…

Aalst Carnaval : 17 minderjarigen werden onder politiebegeleiding in het station van Aalst de trein opgezet naar Brussel. Volgens de ordediensten waren ze naar Aalst carnaval afgezakt om amok te maken. 

En over de ongeregeldheden die Brusselse jongeren veroorzaken op warme zomerdagen in recreatiecentra, wil ik het zelfs niet (meer) hebben.

Duidelijk is dat onze media veel liever heelder groepen (jongeren, minderjarigen, leerlingen…) stigmatiseren in een verzameling dan gewoon de elementen ervan, lees paard en kar, te vernoemen…

Visafraude

Nee, ik ga niet nader ingaan op het corruptieschandaal van 20 jaar geleden, die in Antwerpen de Visa-affaire werd genoemd.

Wel over de fraude die recent aan het licht kwam inzake aanvragen en het verlenen van visa voor Turkse en Marokkaanse arbeiders.

De krant De Morgen laat daarover, op 24/2 ll, een 35-jarige Turk uit Lokeren, aan het woord, die zich met zijn bedrijfje Expatgate heeft gespecialiseerd in het afhandelen van vergunningsaanvragen. Turgut is een van de sleutelfiguren in het vergunningenschandaal,

Hoeveel dat zoal verdient? “Ik vraag 1.500 à 2.000 euro per dossieraanvraag”, zegt Turgut. Deze prijs komt volledig op het conto van de werkgever. 

Fraude zwaar veroordelen

NVA’er Melikan Kucam werd op 30/6/2022, in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel voor mensensmokkel en corruptie.  Kucam had onder bevoegdheid van voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opgesteld met christelijke vluchtelingen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum, maar liet hen enorm hoge bedragen betalen.

Heeft het parket ondertussen al actie ondernomen naar de Turk Yildiz Turgut ingevolge zijn verklaringen aan De Morgen ?

Of is dat van minder belang omdat Theo Francken nu géén betrokken partij is ??

Standaard

2 gedachtes over “Verzamelingen*

Reacties zijn gesloten.