Geen categorie

+592 inwoners in Turnhout

Volgens de officiële cijfers wonen er op 31/12/2022, -46.872- personen in Turnhout. Vrij evenwichtig verdeeld in aantal mannen -23.380- en aantal vrouwen -23.492- vrouwen.

In de loop van dit jaar zal dit aantal nog worden aangepast met zij die einde van het jaar nog in het wachtregister waren opgenomen.

190 van deze 592 nieuwkomers, hebben een Belgische nationaliteit. Of slechts 1 op drie nieuwe inwoners.

In 2022 kwamen er ook -bijkomend- 102 Roemenen, 19 Polen en 160 Nederlanders in Turnhout wonen. Daardoor wonen er nu al bijna 2.000 Roemenen in onze stad, volgens nationaliteit; 302 Polen en 3.642 Nederlanders.

Let op, dit zijn niet de cijfers inzake herkomst. Die worden pas in de loop van het jaar bekend gemaakt.

Het aantal inwoners met Belgische nationaliteit schommelt al ruim 30 jaar rond de 36.500. En dat ondanks het gegeven dat sinds 1992 en tot en met 2021, meer dan 4.500 inwoners van vreemde herkomst, de Belgische nationaliteit hebben verkregen…

Het hoogste aantal inwoners van Turnhout met de Belgische nationaliteit, sinds 1/1/1991 werd met 36.913 inwoners, op 1/1/2004 opgetekend. Op die datum woonden er in totaal 37.906 mensen in onze stad.

Ook zonder de actuele cijfers inzake herkomst van de inwoners is het overduidelijk dat onze stad al meer dan 30 jaar te kampen heeft met een stadsvlucht van autochtonen.

Zodra alle cijfers ter beschikking zijn, kom ik er graag op terug.

Werkloosheidscijfers

Wat ik wel al kan meegeven zijn de cijfers werkloosheid van januari 2023, ook naar origine ! Met 2.246 werkzoekenden kwamen er op één maand maar liefst 98 werkzoekenden bij.

Maar bekeken naar origine worden de cijfers echt wel dramatisch, wetende dat er op één maand alweer 102 werklozen van niet-Belgische origine zijn bij te tellen. Dat betekent dat op dit ogenblik zowat 6 op de tien werklozen in onze stad, van vreemde origine zijn. Ruim 20% van die +102 werklozen van vreemde origine zijn jonge werklozen van -25 jaar !

Dweilen met de kraan open

Enkele dagen geleden pakte schepen Luc Op De Beeck uit met een nieuw tewerkstellingsgprogramma. Via Duo for a Job worden werkzoekenden met een niet-Europese migratieachtergrond aan vrijwillige mentoren ouder dan 50 jaar gekoppeld, die hun ervaring en kennis inzetten. De stad verwacht twintig duotrajecten in 2023 en voorziet daarvoor 10.000 euro https://www.gva.be/cnt/dmf20230127_95323046

Maar…enkel al afgelopen maand januari kwamen er 23 werklozen van -25 jaar, met een niet-Europese migratieachtergrond bij in onze stad. Dat is meer dan die twintig voorziene duo-trajecten… op een jaar !

Zoiets noemen ze toch dweilen met de kraan open ?!!

Standaard