Geen categorie

Zij komen niet van bij, wel van ver

De laatste dagen in de pers heel wat aandacht over het aantal mensen die het voorbije jaar bescherming vroegen in ons land.

Met meer dan 100.000 kwamen ze niet zozeer van bij maar wel van ver.

36.871 personen een verzoek om internationale bescherming , als asielzoeker en 63.356 personen die onder de noemer tijdelijke bescherming vallen, waarvan 61.899 afkomstig uit oorlogsland Oekraïne.

In Turnhout verblijven er 123 Oekraïense vluchtelingen. Carhy Berx -Provinciegouverneur- daarover in GVA van 19/1 : Turnhout trachten we te sparen omdat de stad disproportioneel veel inspanningen heeft gedaan tijdens de ‘vorige’ asielcrisissen, zoals die van Syrië en Afghanistan”. “De druk op die stad is zo mogelijk nog groter dan elders.”

Enkele gegevens uit het cijferverslag van het CGVS.

België behoort duidelijk tot de groep van lidstaten met relatief gezien – in verhouding tot de bevolking – het hoogst aantal verzoeken

België is duidelijk een belangrijk bestemmingsland geworden. Dit heeft te maken met een reeks factoren, waaronder zowel netwerkfactoren (verbonden met de organisatie van migratie) als pullfactoren (verbonden met de situatie in België). Het kan dan gaan om factoren verbonden met het asielsysteem (de organisatie van de opvang of de behandeling van de verzoeken), maar even goed om aspecten die vreemd zijn aan het asielsysteem zoals de socio-economische situatie in vergelijking met andere lidstaten, de mogelijkheid tot (illegale) tewerkstelling, … .

In 2022 waren 70,6% procent van de verzoekers mannen t.o.v. 29,4% vrouwen. Voor bepaalde landen zoals Afghanistan ligt het aandeel mannelijke verzoekers nog een pak hoger (93,2%)

HLN : Staatssecretaris De Moor :  Want maar liefst 40 procent van de mensen die in België asiel aanvroegen is al gepasseerd langs een ander EU-land. Als zij al uit de asielprocedure gehaald worden, komt er plaats vrij in de opvang en winnen de asieldiensten heel wat tijd. “Want ik blijf herhalen: België doet al zijn deel in Europa. Disproportioneel veel zelfs, in vergelijking met andere landen”, aldus De Moor. https://www.hln.be/binnenland/nog-nooit-zochten-zo-veel-mensen-een-toevluchtsoord-in-belgie-kentering-nog-niet-in-zicht~a9602b36/

De verborgen cijfers

En dan zijn er nog de cijfers in het kader van de gezinshereniging van personen buiten de EU.

In 2019 kregen er van 18.774 aanvragen, 14.133 een akkoord. Marokko voert de lijst aan met 2.646 aanvragen, waarvan er 1.765 werden ingewilligd

2020 klokt af op 13.272 aanvragen waarvan er ruim 12.200 een positief gevolg kregen. Ook in dat jaar trekken Marokkanen de kop met 1.696 die bijna allemaal werden ingewilligd

De laatste gekende cijfers zijn deze van 2021. Meer dan 20.100 aanvragen en voor 15.600 akkoord. En Marokkanen blijven massaal gezins herenigingen aanvragen en bekomen met van 2.250 aanvragen 1.800 akkoorden.

Goed om weten is dat in 2021, 30% van de aanvragen betrekking hadden op gezinshereniging met een erkende asielzoeker.

2022 zal wellicht ook een hoog aantal kennen, maar die cijfers zijn nog niet bekend gemaakt.

Ik noem het de verborgen cijfers waar niemand over spreekt.

Standaard