Geen categorie

Op glad ijs

We mogen dan al één van de warmste eindejaarsdagen beleven, dat neemt niet weg dat een aantal burgemeesters zich toch op glad ijs begeven. Meer bepaald wat het (niet) fusioneren betreft.

Begin deze maand werd die kat de bel aangebonden door Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek (5315 inwoners) Ondertussen werd een heus front opgericht

Burgemeesters vormen front tegen fusiespook

21 burgemeesters van Vlaamse gemeenten waaronder Steenokkerzeel, Beersel en Drogenbos hebben over de partijgrenzen heen een burgemeestersfront opgericht dat zich kant tegen mogelijk gedwongen fusies na 2024. Als eerste actie werd een brief gestuurd naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen met de vraag om hun partijstandpunt kenbaar te maken over eventuele gedwongen fusies na 2024.

Dat ook de burgemeester van Balen, Johan Leysen, maar tevens voorzitter van de machtige intercommunale I.O.K zich achter dit front schaart, gaat mijn kleine verstand al helemaal te boven !!

Nu, volgens Peter Reekmans hebben zowel CD&V als het Vlaams belang al laten weten tegen verplichte gemeentefusies te zijn, andere partijen blijven volgens Reekmans bewust vaag over het thema “uit angst voor de kiezer”. https://www.hln.be/binnenland/burgemeesters-van-kleine-gemeenten-gaan-strijd-aan-tegen-verplichte-gemeentefusies-partijen-moeten-kleur-bekennen~a12154d3/

Dan zetten ze daarmee alvast hun lokale afdelingen in Turnhout toch wel in hun hemd. Zeker nu meer dan ooit duidelijk blijkt dat er NOOIT een spontane fusie zal komen met de stadsregio in transitie !!

Voor CD&V-Turnhout is de fusie dan ook een speerpunt bij de komende verkiezingen. Een dialoog
op gang brengen met Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse en de Vlaamse overheid zal dan ook op de
agenda staan. Bij de Vlaamse overheid moet dan ook bedongen worden dat de subsidieregeling,
die de voorbije jaren van toepassing was voor gemeenten die vrijwillig fusioneren, zal verlengd
worden
, zo staat in hun verkiezingsprogramma 2018 te lezen. https://turnhout.cdenv.be/storage/local/turnhout/cd-v-partijprogramma-2018.pdf

In het verkiezingsprogramma van het VB lezen we inzake fusie v/d stadsregio het volgende :

De uitdagingen om van Turnhout de lokale economische motor van onze regio te worden, worden
maar schoorvoetend en ondermaats aangepakt. Het niveau van de Stadsregio blijft een te
vrijblijvend onderonsje van gemeenten (Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse) die
nochtans op elkaar zijn aangewezen. De oude fusiegedachte waar iedereen voor was in het
verleden, werd begraven voor een samenwerkingsverband dat niet structureel noch bindend is.

De tot voor kort door zowat alle partijen bepleite fusie van de vier gemeenten zou hierin structureel en
probleemoplossend kunnen zijn.
https://turnhout.vlaamsbelang.org/nl/site/programma/verkiezingsprogramma-turnhout

Wat ik me afvraag

indien enkel het VB en CD&V verplichte fusies afwijzen, gaan deze 21 burgemeesters hun kiezers dan ook aanraden enkel voor deze partijen te stemmen ?!

Wie zich op nog gladder ijs waagt is Frank Casteleyn, CD&V burgemeester van Jabbeke. Omwille van zijn verzet tegen een asielcentrum in Jabbeke, oogstte hij lof bij Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Onomwonden geeft hij in een interview in DM toe : dat streelt mijn ego. Tom Van Grieken heeft zijn partij omhooggestuwd: dat zo iemand mij steunt, doet deugd.” https://www.demorgen.be/politiek/cd-v-verliest-in-de-peilingen-maar-wat-zegt-onze-voorzitter-ik-heb-vijf-jaar-nodig-om-deze-partij-nieuw-leven-in-te-blazen~bf4ddea6/

Het VB zal in Jabbeke niet ver moeten zoeken voor kandidaten in 2024…

Standaard

2 gedachtes over “Op glad ijs

 1. Jef Konings zegt:

  Fusie gemeenten, belang van de centrumstad. Filip De Rynck, Prof. RU Gent in Lokaal, VVSG. Pas in 1882, na meer dan twintig eeuwen wiskundig puzzelen, is aangetoond dat de kwadratuur van de cirkel onoplosbaar is. Het is onmogelijk om de oppervlakte van een cirkel en een vierkant te laten samenvallen. En nu, in 2022, lanceert Wim Dries, de voorzitter van de VVSG, in deze Lokaal een bestuurskundige kwadratuur. De burgemeester van Genk erkent dat Genk zelf te klein is en dat een fusie met omliggende gemeenten nodig is, om zo echt op de schaal van en als een centrumstad te functioneren. Maar in dezelfde zin zegt hij dat voor hem de gemeentelijke autonomie heilig is. Ziedaar de kwadratuur van het bestuur: een fusie met een centrumstad in Vlaanderen laten samenvallen met de lokale autonomie. Of, minder wiskundig: hoe de voorzitter van de VVSG de burgemeester van Genk in de weg zit. Ergens in Vlaanderen. Twee kleine gemeenten die vinden dat ze een identiteit delen, willen fusioneren. Samen komen ze aan pakweg 20.000 inwoners. In een gedegen studie hebben ze hun bestuurskracht laten doorlichten. De consultants besluiten dat de schaalvergroting wel enige verbetering kan brengen, maar dat de schaal van de nieuwe gemeente suboptimaal blijft. Je hoeft er zelfs niet voor tussen de regels van het rapport te lezen: samen is hier niet sterk genoeg. Beide gemeenten weigeren de optie te laten bestuderen om aan te sluiten bij de respectieve centrumgemeenten. Wij en vooral de burgers van de twee gemeenten weten dus niet of dat eventueel een betere keuze zou zijn. Burgers staan op grote afstand, hebben geen enkel zicht op de vaak grote problemen in de interne keukens van hun gemeenten en kunnen mogelijke fusiescenario’s niet op een transparante manier vergelijken, want er ligt maar één scenario voor. Op nog andere plaatsen in Vlaanderen zien we hetzelfde patroon bij kleine gemeenten, gedreven door politieke allianties van dit moment op een bedje van zogenaamde gedeelde identiteiten. De kans is groot dat deze fusies doorgaan. Als er maar gefusioneerd wordt, dat lijkt de mantra nu. De twee gemeenten in ons niet fictieve voorbeeld staan sowieso voor een lastig transitieproces, voor het personeel en de burgers. Ondankbaar werk, omdat ondertussen het besef knaagt dat die transitie veel menselijke energie zal kosten maar voor de burgers te weinig baat zal opleveren, De huidige gemeentebestuurders hypothekeren het perspectief voor de nieuwe gemeentebestuurders en voor de burgers op de lange termijn. Ze beslissen nu autonoom dat de nieuwe gemeente nog minder autonomie zal hebben.
  Wim Dries gebruikt 2030 als toekomstperspectief. Dat is nog één legislatuur. Binnen die termijn passen rapporten van consultants die hun analyse van bestuurskracht beperken tot het huidige takenpakket. Dat is voor mij niet de insteek voor het debat over fusies. Welke lokale democratie en welk politiek profiel van lokale besturen staat ons voor ogen voor 2040- 2050? De finale argumentatie is niet, zoals nu te zeer geval is, technisch of financieel maar existentieel. Het lokale bestuur waarvoor ik wil kiezen, is sterk in crisismanagement als wellicht de belangrijkste vorm van management. Het lokale bestuur dat ik wil, is zo slim dat het meester is over zijn eigen data. Ik wil dat mijn lokaal bestuur sterk is in de regie voor alle vormen van zorg gekoppeld aan een krachtig (sociaal) woonbeleid dat performant werk maakt van verdichting en kwaliteit van publieke ruimte. Het lokale bestuur dat mij voor ogen staat, beheert het volledige wegennet en koppelt dat aan mobiliteitskeuzes en deelmobiliteit. Het is een lokaal bestuur dat een eigen lokaal arbeidsmarktbeleid kan voeren, gekoppeld aan het sociaal en economisch beleid. Een lokaal bestuur dat de energietransitie op wijk- of dorpsniveau kan realiseren, dat sterk is in waterbeheersing en radicale ontharding, dat? Met dat toekomstbeeld als toets voor bestuurskracht zouden studies voor mijn twee kleine gemeenten maar aan 1 +1=1,2 komen. In juni formuleerde ik hier al mijn zorg voor het scheeflopen van het fusiedebat. Sedertdien is mijn zorg alleen maar versterkt. Steeds meer kleine gemeenten zoeken steun bij elkaar en varen blind op dat ene alternatief, als het maar zonder ?de stad? is. Ondertussen is duidelijk dat deze Vlaamse regering geen initiatief zal nemen om meer sturend op te treden. Het staat niet in het regeerakkoord en de politieke moed zakt in de schoenen, steeds dichter bij het verkiezingsjaar 2024. Het risico dat we ook deze cruciale hervorming halfslachtig op zijn Vlaams laten voortmodderen, neemt met de dag toe. Dan kunnen we maar beter een moratorium op nieuwe fusies invoeren, zolang het alternatieve scenario van fusie met een centrumgemeente niet serieus is onderzocht en publiek met burgers is bediscussieerd. Dat geeft Wim Dries meer tijd om het vraagstuk van de kwadratuur van het bestuur in Genk op te lossen.

  Like

  • Als ik, alle cijfers op een rijtje zet wat de stadsregio in transitie betreft…dan is het vooral een kwestie van ‘welvaart NIET willen delen’ aan de ene kant, aan de andere kant is het adagium ‘hou de armoede en migratie maar in Turnhout, desnoods verzuipen jullie erin’… wat een rotmentaliteit toch

   Like

Reacties zijn gesloten.