Geen categorie

Niet in mijn naam !

Het lijkt erop dat ook in Turnhout de verkiezingscampagne van 2024 al begonnen is.

Wie de laatste dagen de gelegenheid had om mijn facebookpagina wat te volgen, zal zoals ikzelf ook, kunnen vaststellen dat de man van Stadsbelangen en Binktv, zijn eieren al duidelijk in het korfje van het VB heeft gelegd.

Vorige week kreeg ik van Binktv volgende vraag : Dre, ik zou met jou een terugblik op 2022 willen opnemen voor BINKtv. Heb je hiervoor interesse? Evntueel in de loop van volgende week opnemen?

Nu echter de afgelopen 24 uur erg duidelijk gebleken is dat Michaël de ene na de andere geloofsbelijdenis richting het VB stuurde, heb ik hem in niet mis te verstane bewoordingen laten weten NIET mee te werken aan een interview.

Ik laat u graag meelezen in mijn boodschap aan Michaël :

Dag Michaël, na uw aanhoudende geloofsbelijdenissen ten aanzien van het Vlaams Belang, als lijken het sollicitaties of zelfs bevestigingen van een reeds verworven plaats op hun lijst in 2024…

Het is dus met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat u Reccino en zijn ploeg zal versterken. Als gevolg daarvan zal Binktv, wellicht een propagandasite worden van extreem-rechts in Turnhout…

Vermits ik mijn positie/statuut als blogger in deze stad, zo neutraal mogelijk wil houden, zie ik dan ook af van een eerdere afspraak om voor Binktv een opname te hebben van ‘mijn overzicht van 2022’.

Ik hanteer het voorzorgsprincipe vermits ik absoluut geen vereenzelviging wens met extreem-rechts !!

Ik wil nogmaals duidelijk maken dat ik partijpolitiek dakloos ben. Maar dat ik vooral géén puppet on a string ben of wil zijn van extreem-rechts in onze stad !!

Standaard