Geen categorie

Als de liefde over is…

Afgaande op de commentaren die je in De Standaard kan lezen over het begrotings-prutswerk van de federale Vivaldi-regering, kan ik niet anders dan opmaken dat de liefde tussen de krant (DS) en deze regering over is…

Want naast De Morgen, was De Standaard de krant die ware propagandisten waren voor deze federale regering, terwijl geen kans onbenut werd gelaten om Jambon en zijn Vlaamse ploeg in het verdomhoekje te zetten.

Het meest striemende artikel kwam dan nog van Bart Brinckman, de man die de afgelopen jaren de indruk gaf kind aan huis te zijn bij Premier De Croo en andere Vivaldi-kornuiten.

Hij heeft het, in zijn analyse van de begroting, zelfs over een Lege staatskas die de deur opent  naar een regering van lopende zaken…

En juist omdat Vivaldi meteen een begroting wilde voor zowel 2023 als 2024, vrees ik dat hij gelijk zal krijgen en we van Vivaldi niet(s) veel meer mogen verwachten en zij zich zullen voortslepen naar mei 2024. Weliswaar voor een klein beetje bruto ministerieel loon minder…

Deze passage van Brinckman in DS is voor zijn normen en die van DS, dan ook buitengewoon striemend : “Het ambitieniveau om te hervormen lag lang niet bij elke coalitiepartner even hoog. Vivaldi faalt daarom als hervormingsregering. Zeven partijen mochten dan wel als een coalition of the willing van start gaan, op geen enkel moment borrelde een gezamenlijk project naar boven. Voor De Croo blijft dat toch een persoonlijk falen. Al maken diverse hyperactieve partijvoorzitters aan de zijlijn hem het leven niet makkelijk. De achttien maanden tot de volgende verkiezingen beloven erg geanimeerd te blijven. In geen geval belichaamt deze begroting een constructieve wapenstilstand binnen de regering, enkel een staakt-het-vuren.”  https://www.standaard.be/cnt/dmf20221011_97539239

13 oktober 2024

Over exact twee jaar mogen wij naar het stemlokaal trekken om een nieuwe gemeenteraad te verkiezen. Let wel : MOGEN want in Vlaanderen is de stemplicht voor lokale verkiezingen afgeschaft. Wat voor mij een domme beslissing is en blijft !

Of die twee jaar inzake het beleid van onze stad Turnhout ook erg geanimeerd zullen verlopen ?! Wat voor mij absoluut niet kan is dat het schepencollege zou vervellen tot een beleid in lopende zaken.

Meer dan ooit zal het van de dynamiek, om nog enkele belangrijke zaken te realiseren, afhangen om zoveel mogelijk kiezers op de been te krijgen. Zo moet er absoluut meer blauw op straat komen. En dat houdt ook in dat er in onze stad minstens een 10-tal agenten bijkomen. Ondanks de stijgende personeels- en energiekosten.

Extreem rechts tegenhouden

Wie de verkiezingsuitslag van 2018 nog eens ter hand neemt stelt vast dat de twee grootste partijen -NVA met 18,2%- en het -VB met 17,5%, qua uitslag, zeer dicht bij mekaar liggen.

De achtervolgers Vooruit (SP.a) met 13,8% en TIM met 13,4% zijn uitslaggewijs, mekaar ook waard.

Net zoals groen en CD&V, beiden met 12%. OpenVLD met 5,9% en PVDA met 5,2% en als hekkensluiter stadsbelangen met 1,9%

Als Turnhout in 2024 met evenveel -9- lijsten -en wie weet misschien zelfs meer dan 9- te maken krijgt zal er ongetwijfeld maar één grote winnaar zijn en dat is extreem rechts (VB) Maar ik wil nu al wel duidelijk stellen dat er ook met het VB géén enkele migrant minder zal zijn in onze stad. Het is immers NIET de lokale overheid die kan bepalen wie waar mag/wil gaan wonen.

Het is een open vraag of er gemeenschappelijke lijsten zullen worden gevormd ?!

Standaard

4 gedachtes over “Als de liefde over is…

  1. briers ghislain zegt:

    indien veel plaatselijke overheden aan de centrale overheid een duidelijk signaal geven , word ten langen leste het beleid toch bijgestuurd .

    Like

Reacties zijn gesloten.