Geen categorie

Er ligt iets op mijn lever

*In aanloop naar Turnhout kermis, zag ik een bericht passeren waarin Victor personeel vroeg voor Turnhout Kermis.

Een wafel met slagroom bij Victor is voor mij al vele jaren een guilty pleasure. Groot was dan ook mijn verbazing dat er in de verbruikzaal géén bediening meer werd aangeboden…maar de wafels smaken nog wel altijd even lekker.

Ik weet niet  welke kanalen zij gebruikt hebben om personeel te vinden maar er zijn in Turnhout 2.200 werklozen en enkele honderden leefloners…

Fata morgana Vivaldi

*Over werken gesproken : deze Vivaldi regering wil dat er in 2030 een werkzaamheidsgraad zal zijn van 80%. Absoluut nodig om de begroting min of meer in evenwicht te houden.

Doelstellingen bepalen…dat kan het kleinste kind. Maar hoe die dan kunnen worden behaald…dat weten zelfs de vele regeringen in ons land niet !

De werkzaamheidsgraad -van de 20 tot 64 jarigen- in juni even meegeven. Het cijfer ( ) is dat van januari

Brussel = 68,9% (67,9%)  Vlaanderen = 73,2% (73%) en Wallonië is 62,9% (65,1%)

De werkloosheidsgraad is als volgt Brussel = 12,4% (13,4%) Vlaanderen = 3% (2,8%) en Wallonië = telkens 8,7%

Stad Turnhout in juli = 10,4%

Ondertussen is de arbeidsmarkt aan het afkoelen en verwachten economen voor de volgende maanden nog nauwelijks een groei… De kans dat bedrijven (delen van) hun productie moeten afschakelen omwille van energieproblemen is ook reëel. Dit zou wel eens tot een opstoot van (tijdelijke) werkloosheid kunnen leiden !

De Koekestad

*Kan je nog met een gerust hart door Antwerpen lopen ? Het aantal druggerelateerde gewelddaden is haast niet meer bij te houden. Aanslagen, schietpartijen, moorden…

In de verslaggeving ervan duikt af en toe een naam op. Wat ik me afvraag is : zijn er ook -en hoeveel- originele Belgen, al of niet betrokken bij al deze gewelddelicten ?! Als dader, slachtoffer of geviseerde(n) van al die aanslagen ?

Standaard