Geen categorie

Ik heb het altijd gedaan*

Na een goedgevulde vakbondsloopbaan koesterde ik politieke ambities. Ambities die na een teleurstellende uitslag snel weer werden opgeborgen.

Vandaag ben ik blij dat ik géén politiek mandaat uitoefen, want ik stel vast dat de burgemeester van Turnhout het altijd gedaan heeft.

Oprijden van kermiskramen

*Op uitdrukkelijke vraag van de foormensen werd afgezien van een gezamenlijke intrede van de kermiswagens op de markt omwille van de veiligheid.
Met reacties als met deze burgemeester gaat alles naar de kl…n en gebeurt er niets meer in Turnhout als gevolg.

Tja, een Stoeberfestival van drie dagen met veel volk, een 11 juli en 21 juli met veel volk voor attracties en rockabilly, een 3-daagse Summer Sessions op het Warandeplein met veel volk en nu Turnhout kermis met -hopelijk- veel volk…er gebeurd/gebeurt inderdaad niets in onze stad volgens deze klagers en zagers.

*Op een veelgevolgde FB-groep, beklaagt een dame het feit dat haar GFT container in de IOK ophaalwagen is gevallen en ze tot 29 augustus moet wachten op een nieuwe ‘dat is nu toch niet realistisch met zo’n warm weer’…

Vrij snel volgde een reactie van doe je afval in een plastieken zakje en ga het bij de burgemeester voor de deur zetten…

*De burgemeester moet, als baas van de politie, ervoor zorgen dat politiecombi’s niet alleen maar rondrijden maar ook optreden bij foutief stilstaan van auto’s en zomaar ergens parkeren.

Nu maken wij deel uit van een politiezone en is het een politiecollege die de plak zwaait (en niet enkel de burgemeester van Turnhout)  maar blijft de operationele leiding wel in handen van de zonechef.

Anderzijds is het al sinds 1 juli 2014 zo dat heel wat inbreuken inzake stilstaan en parkeren worden bestraft met een gasboete. De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar. Dergelijke overtredingen kunnen dus WEL worden genoteerd in de combi.

Het loont de moeite om volgende documenten eens te raadplegen, zoals de website van de politie, waar je onder het tabblad over ons heel veel gegevens èn cijfers kan terugvinden…

https://www.politie.be/5364/  https://www.turnhout.be/stilstaan-en-parkeren  https://www.turnhout.be/ugp-2021pdf

Een dikke huid is nodig

Ach ja, politici hebben meestal wel een dikkere huid om zo’n reacties te kaderen. Ik ben trouwens zelf niet te beroerd om regelmatig eens een politieker op de korrel te nemen in mijn blogs.

Maar, van een heel andere orde zijn alle roddels, alle aanvallen op de burgemeester op sociale media enz. … in wat ik de zaak Danny, zwerfvuilophaler wil noemen.

Enkele mensen van een bepaalde partij hebben Danny ongelofelijk opgehitst omdat zijn afvalkar niet hetzelfde is als die van het stadspersoneel, dat hij recht heeft om de kledij te krijgen van het stadspersoneel enz. …

Luisteren : JA – Opjuinen : NEE, NOOIT

Danny is een persoon met een ernstige beperking en maakt of heeft geen deel uitgemaakt van het stadspersoneel. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de begeleiders van de instelling waar Danny verblijft om te waken over zijn doen en laten en zijn welbevinden !! (trouwens heeft Danny me zelf deze week aangesproken waar hij verblijft. Toen ik hem voorstelde om samen met hem- en zijn begeleider even te praten, kreeg ik als antwoord dat helpt ook niks )

Ik ben zelf bijna 10 jaar vrijwilliger bij een instelling die werken voor en met mensen met een beperking. Ik weet hoe fragiel het evenwicht is tussen luisteren naar wat deze mensen mij vertellen, mij in vertrouwen nemen en/of hen op te hitsen tegen hun begeleider(s). Dat laatste kan niet of nooit de bedoeling zijn, en gaat mijn bevoegdheid èn vrijwilligerswerk ver te buiten.

U zal dan ook begrijpen dat ik enorm boos en verontwaardigd ben dat men deze persoon gewoon heeft misbruikt om de burgemeester in diskrediet te brengen.

Zoiets doe je NIET. Met wie of om welke reden dan ook.

Dit is dermate grof dat je hiertegen zelfs géén dikke huid MAG kweken. Hier past enkel verontwaardiging !! En vooral een gewetensonderzoek voor hen die dit hebben veroorzaakt !

* https://www.youtube.com/watch?v=v07oca_feNY

Standaard

4 gedachtes over “Ik heb het altijd gedaan*

Reacties zijn gesloten.