Geen categorie

Is migratie verrijkend ?

In Turnhout wonen -2.275- kinderen en leerlingen, waarvan de thuistaal NIET het Nederlands is. Het betreft de cijfers van het schooljaar 2020/2021.

1.447 of 30% van het aantal lln, in het basisonderwijs en 828 in het secundair onderwijs, goed voor 27,3% van het aantal lln.

Even bijvermelden dat deze percentages als volgt waren in 2010 : 13,7% in het BO en 9,7% in het SO.

In 2015 respectievelijk 21,2% in het BO en 16,8% in het SO.

Ter kadering : sinds 2010 verdubbelde het aantal inwoners van vreemde herkomst van 8.589 naar 16.764.

Bij uitbreiding naar alle 13 Vlaamse centrumsteden, zijn er ruim 95.000 leerlingen in het basis- en secundair onderwijs waarbij de thuistaal NIET het Nederlands is. 61.289 in het BO en 33.986 in het SO.

Zonder twijfel hebben deze hoge cijfers ook een invloed op de kwaliteitsmetingen van het onderwijs.

De vraag of migratie verrijkend is, kan ik alvast, op basis van deze cijfers, duidelijk met NEEN beantwoorden wat het onderwijs betreft.

Een ander, interessant cijfer betreft de taal moeder/kind bij de geboorte. In Turnhout is dat bij amper 56% van de moeders, het Nederlands. Daarmee laten we enkel Oostende (53,8%) en Antwerpen (43,1%) achter ons.

Wat betreft het aantal minderjarigen die opgroeien in een gezin waar de ouder(s) niet werken scoort onze stad hoog, met 13%. Ook in deze rangschikking doen Oostende (13,2%) en Antwerpen (15,1%) het nog slechter.

Als je dan nog weet dat 55% van de werklozen in Turnhout van vreemde herkomst is en 58% van de leefloongerechtigden eveneens…

Dan is de conclusie dat migratie voor onze stad, socio-economisch, ook NIET verrijkend is !

Maar er zijn zeker een aantal mensen in Turnhout die het verrijkend vinden dat je in de stad in eethuizen, winkels en kapper/barbershops, van diverse culturen kan aanlopen ! Het weze hen gegund.

Standaard