Geen categorie

Hoofdstad van armoede èn Moslims

Dit is wat ik schreef in een vorige blog

Trump vergiste zich, toen hij Brussel een hell-hole noemde ! Het Brussels gewest is immers een –voornamelijk– Moslim enclave/exclave, waarin eigen leefregels en wetten gelden die bovendien –met verve– door de Linkse Brusselse overheden, ook politionele, worden gedoogd (Een ‘enclave‘ is een stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied wordt ingesloten. Een ‘exclave’ is een stuk eigen grondgebied dat door vreemd grondgebied wordt ingesloten. Vrijwel elke enclave is ook een exclave.)

In deze blog wat meer cijfers

Globaal wonen in het Brusselse gewest (cijfers 2019) 25,5% Moslims. Dat is maar liefst het driedubbele van het Belgische aantal -8,2%- en het vierdubbele van Vlaanderen, zijnde 6,3%

In België wonen in 2019 ruim 930.000 moslims. In het Brusselse gewest ruim 306.000…of 33% van alle moslims die in ons land wonen…

Maar ik wil de vis niet verdrinken in dit globale -weliswaar hoge- cijfer. Immers zijn er 6 gemeenten (van Brussel 19) waar meer dan 30% Moslims wonen. Deze zijn : Sint-Joost-Ten-Node =47,6%; Molenbeek = 42,9%; Schaarbeek = 38,7%; Anderlecht = 32,2%; Brussel stad = 31,8% en Koekelberg = 30,8%

Samen zijn deze 6 gemeenten goed voor bijna 50% van de inwoners van het Brusselse gewest !!

Parallel

Opvallende parallel is het gegeven dat in de 3 gemeenten met het hoogst aantal Moslim-inwoners, ook het hoogst aantal leefloongerechtigden zijn gevestigd.

Zo in Sint-Joost waar 47,6% inwoners, Moslim zijn en 77,75/1000 inwoners leefloon krijgen.

Molenbeek heeft 42,9% Mosliminwoners en 81,51/1000 leefloongerechtigden

Schaarbeek met 38,7% Moslims telt 68,66/1000 leefloners.

Maar ook omgekeerd is de vaststelling te maken dat hoe kleiner het aantal Moslim-inwoners, hoe kleiner het aantal leefloongerechtigden.

Dat is het geval in Sint-Pieters-Woluwe, waar 7,9% Moslims wonen en 13,6/1000 leefloners. Oudergem telt 8,7 Moslims en 23,24/1000 leefloners en Ukkel met 9,1% Moslims heeft 23,79 leefloners.

In de periode 03/21 tot 02/22 waren in ons land 218.018 inwoners één of meer maanden leefloongerechtigd. Bijna 60.000 van hen in het Brusselse gewest of 27%…. Noteer dat het Brussels gewest met 1.217.070 inwoners slechts 10% van de totale Belgische bevolking (=11.569.034 inwoners) huisvest !

Ook nog even de cijfers van de werkloosheidsgraad vermelden die voor het Brusselse gewest, 14,7% beloopt en voor Vlaanderen 5,5%

Maar ook in deze valt een parallel te trekken met de cijfers van het aantal Moslims en leefloners.

Molenbeek heeft een wlheidsgraad van 20,9%; Sint-Joost 20,4%; Anderlecht = 17,6% en Brussel stad = 16,6%; Schaarbeek = 16,3% en Koekelberg = 15,1%

Bronnen :

http://www.npdata.be/BuG/448-Moslims/

https://viewstat.actiris.brussels/viewstat_werkloosheid_basisstatistieken.html?lang=NL

https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard