Geen categorie

Koopkracht ècht beschermen

Beste lezers van mijn blog,

Ik heb er eerder reeds op gewezen dat de indexering een geweldig mooi en goed instrument is, maar…het beschermt je koopkracht maar gedeeltelijk.

Om die koopkracht wèl efficiënter te beschermen doe ik in een brief aan de Minister van pensioenen en aan de Minister van financiën het voorstel om bij elke indexaanpassing eveneens de belastingschalen te indexeren, zodat de belastinginhouding op het pensioen hetzelfde blijft.

Lees even mee in mijn brief :

Geachte Mevrouw Lalieux,

Geachte Heer Van Peteghem,

De bewering dat de automatische indexkoppeling, de beste bescherming is voor de koopkracht -hoe belangrijk ook- is echter maar ten dele waar.

Sta mij toe dit aan te tonen op basis van mijn eigen pensioen.

*December 2020 had ik recht op een bruto-pensioen van 2.241,19 €, netto = 1.734,62 €

*Mei 2022 is het brutobedrag van mijn pensioen ingevolge indexaanpassingen verhoogd tot 2.425,94 €, netto = 1.830,5 €

Bruto is mijn pensioen verhoogd met 184,75 €…waarvan ik netto ‘maar’ 95,88 € krijg uitbetaald.

Immers is de inhouding ZIV gestegen met 6,56 €

De solidariteitsbijdrage verhoogd met 3,7 €

En de fiscale inhouding verhoogd met 78,61 €

Totaal verhoging inhoudingen = 88,87 €

Met andere woorden, van de toegepaste indexverhogingen is er een voorafname van 48% door de overheid en blijft er maar 52% over om mijn koopkracht te beschermen…

Het lijkt mij aangewezen om bij elke indexverhoging ook de belastingschalen te indexeren. Eventueel tot een te bepalen plafond. In dat geval zou de koopkracht effectief tot -bijna- 100 % beschermd worden.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Dré Wolput

Turnhout

Standaard