Geen categorie

Toen in Turnhout

Graf van Grootjuffer
 Johanna de Boer. Laatste begijn. Geboren Rotterdam 27.01.1908 – overleden Turnhout 28.01.2002.

In een recent gesprek vroeg ik me af, tot wanneer de Turnhoutse brandweerkazerne gevestigd was op de De Merodelei en waar juist. In mijn zoektocht op internet kwam ik bij het stadsarchief terecht, ‘Turnhout in het verleden’ wat werd opgemaakt door Erik Adriaensen

En zo kwam ik te weten dat de nieuwe brandweerkazerne (langs de Parklaan) op 26/5/2000 feestelijk werd ingehuldigd.

Maar ook 20 jaar geleden, in 2002 zijn er een aantal opmerkelijke zaken die 20 jaar later zeker nog eens onder de aandacht mogen worden gebracht.

Zoals het gegeven dat de Vlaamse regering in 2002 besliste om Turnhout toe te voegen aan het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden. Waar  Turnhout zich, 20 jaar later, positioneert inzake (kans)armoede kon of kan je lezen in deze uitgebreide studie. https://wolput.com/2022/04/14/turnhout-onder-de-scanner/

Met nieuwjaar werd de invoering van de Euro in de EU een feit. (behalve in GB, die 20 jaar later de EU hebben verlaten) De waarde van de euro werd vastgelegd op 40,3399 BF.

De oprichting van de politiezone regio Turnhout dateert eveneens van 2002. Net zoals de opening van het 4e grootste complex van Utopolis in België, op 16/12/2000. Ondertussen noemen ze zich de UGC-cinema’s in Turnhout.

Einde 2002 telde Turnhout 39.222 inwoners, waarvan 36.899 Belgen. 20 jaar later spreken we over 46.000 inwoners, waarvan 29.306 Belgen van herkomst.

Stadskantoor

Op 28/1/2002 overleed de laatste begijn van Turnhout –Grootjuffer Johanna De Boer– op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Waar Turnhout in die periode 76 verschillende nationaliteiten herbergde zijn er dat in 2021,  al 123 geworden.

Twintig jaar geleden, op 6/2/2002 engageerde het schepencollege zich voor de huisvesting van de stadsdiensten in de Blairon-kazerne. De geboorte van het stadskantoor !

Voor de Turnhoutse politiek en samenleving was 2002 een belangrijk scharnierjaar !

Standaard