Geen categorie

Oude wijn en voetbal

De Vlaamse vakbonden en werkgevers willen een RSZ-korting voor werkgevers die langdurig werklozen aanwerven. De Vlaamse regering moet nog haar zegen geven.

Al sinds 1/1/2017 bestaat er een premie -van 4.250 €- bij aanwerving van een langdurig werkloze tussen 25 en 55 jaar. Alweer een leeftijdsdiscriminatie ingebouwd dus…

Twee jaar later bleek deze premie niet zo’n groot succes. Luidens het antwoord op een parlementaire vraag van NVA’er Axel Ronse, werd de premie in die twee jaar, slechts 1.138 keer uitgekeerd aan werkgevers.

Nog volgens parlementslid Ronse in 2019, kunnen de middelen misschien beter ingezet worden voor extra opleidingen. Dat zou de kloof met de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. ‘Werkgevers zijn op zoek naar skills, niet naar subsidies’, aldus Ronse.

Oude wijn in nieuwe zakken

In het nieuwe voorstel van de SERV komen vakbonden en werkgevers zeker ook deels tegemoet aan deze terechte bekommernis.

Vermits werkgevers niet happig zijn op administratieve premie-rompslomp, wil men dat omzetten in een rsz-korting èn  verbreden tot alle langdurig werklozen, dus ook huisvrouwen, leefloners of zieken. Aldus de tijd.

Het zal misschien wel niet de bedoeling zijn, maar een huisvrouw decimeren tot langdurig werkloze vind ik wel erg denigrerend…

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/weldra-rsz-korting-voor-aanwerving-langdurig-werkloze/10376396

Opmerkelijke èn verrassende transfer

Een andere NVA’er, met name Lorin Parys, verlaat dan weer de politiek. Een gedreven parlementariër met een gedegen dossierkennis, werd vandaag  benoemd tot nieuwe CEO van de Pro League, de koepel boven het profvoetbal. 

Naast het lopende dossier propere handen, krijgt hij zeker ook nog het rsz en fiscale dossier van profvoetballers op zijn tafel. Benieuwd of en hoe hij het standpunt wat zijn partij terzake heeft ingenomen in 2019, gestand zal kunnen doen. Ik wens hem alvast een succesvol leiderschap toe, zeker niet met lange ij… https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723946

Nog een stimulans ?

Waar federaal minister Frank Vandenbroucke mee uitpakt. Namelijk de uitbreiding en versterking van de werkbonus vanaf 1 april. Die bonus is een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor wie werkt.

De bovengrens voor wie in aanmerking komt, werd uitgebreid. Nu komt ook wie tot 2.848 euro bruto per maand verdient in aanmerking voor een netto-verhoging van het loon met 150 €/jaar. Omgerekend 14 €/maand. Amper één uurloon meer dus. Net iets beter dan een klets in uw gezicht.

Of dergelijke stimulansen dè oplossing zijn? Persoonlijk meen ik van niet en sluit mij aan bij de bedenking van Axel Ronse : Werkgevers zijn op zoek naar skills, niet naar subsidies’

En die vaardigheden betreffen niet enkel de technische aspecten maar zeker en vooral ook de sociale vaardigheden èn in de eerste plaats de goesting om te willen werken !!

De SERV vraagt dat de arbeidsbemiddelaar al na een week inschat of nieuwe werkzoekenden op eigen houtje een job kunnen vinden. Zo niet, moet de VDAB die persoon binnen twee weken uitnodigen voor een gesprek. Vandaag kan dat tot zes weken duren. Ook het controleren en sanctioneren van werkonwilligen moet strikter.

Ook in deze oproep kan ik mij voor 200% terugvinden !

Standaard