Geen categorie

Kasteeltje te klein

3 Daagse Klein Kasteeltje : 1970
Een foto uit 1970, toen het Klein Kasteeltje nog een militaire functie had- 3daagse

Vandaag is er aan het Klein Kasteeltje in Brussel, aanmeldcentrum voor asielzoekers, een 24 uren staking bezig.

Vermomd als een staking voor meer personeel is dit vooral een politieke staking. Want de stakers eisen ook meer opvang voor asielzoekers want elk bed is bezet…

Hoeveelheid aanvragen

Net zoals in 2020 al het geval, blijkt ook nu dat het grootste aantal asielaanvragen van Afghanen komt. In januari dit jaar waren ze goed voor 285 van de 1.377 asielaanvragen. Diezelfde maand werd voor 1.365 personen een beslissing genomen met een beschermingspercentage van 28,5%

De ‘werklast’ van het CVGS beloopt in januari 17.075 personen of 13.870 dossiers waarover nog een beslissing moet worden genomen. Een maand eerder, in december waren het nog 12.790 dossiers als ‘werklast’.

Opmerkelijk : in december schreef het CGVS nog het volgende : De maand december was een keerpunt, aangezien de werkreserve daalde. Het CGVS beschikt over het nodige personeel om de achterstand in 2021 verder weg te werken. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk de wachttijden voor beslissingen opnieuw zo kort mogelijk te maken.

Tot en met augustus werden in ons land -15.048- asielaanvragen (+hervestiging) ingediend. Vanaf juni is er met 1.948 aanvragen een sterke stijging die zich in juli, met 2.392 aanvragen en augustus met 2.862 aanvragen stevig verderzet.

In september piekt het aantal aanvragen op 3.326, mede omwille van een flink aantal (1.121) geëvacueerde Afghanen. De werklast einde september behelst 19.432 personen, goed voor 15.772 dossiers.

Voor 16.550 personen werden dit jaar al beslissingen genomen maar de beschermingsgraad schommelt van maand tot maand. Zoals hierboven al geschreven was die beschermingsgraad 28,5%, februari = 30,5%; maart = 37,9%; april = 32,2%; mei = 39,7%; juni = 35,5%; juli : 44,3%; augustus = 47,2% en in september is al meer dan de helft van de beslissingen positief, namelijk 51,2%

In 2020 werden 17.114 beslissingen genomen, waarvan 34,1% = 5.836 personen, een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daarbij 1.331 Syriërs; 612 personen uit Eritrea en 573 Afghanen. Vragen hierbij : hoeveel van de 11.278 geweigerden zijn er teruggekeerd ?? Of zitten die ondertussen allemaal ergens in ons land bij die duizenden anderen sans papiers ? En hoeveel van die 5.836 personen die wel bescherming kregen in ons land, zijn ondertussen al geïntegreerd op de arbeidsmarkt en aan het werk ??

Afghanen

Al ruim 2 jaar bezetten de Afghanen de eerste plaats in de top 10 van de landen waaruit de meeste aanvragers komen.

Enkel al voor dit jaar gaat het om 5.339 Afghanen. Los van de vraag hoeveel van hen een positieve beslissing zullen krijgen, zullen ze wellicht allemaal in ons land blijven…want er is een (Europese) afspraak dat géén van hen zal worden teruggestuurd naar hun land.

Begin februari was de doorlooptijd voor een asielaanvraag maar liefst 369 dagen. Een snellere en meer transparante asielprocedure was toen één van de prioriteiten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.https://www.hln.be/binnenland/asielprocedure-duurt-gemiddeld-een-jaar~a7e58fba/

Vandaag blijkt dat van een kortere procedure nog niets in huis is gekomen. Sammy Mahdi twittert, ook al vandaag,  “Maar we moeten ons opvangregels ook aanpassen. Al erkend in een ander land of asielaanvraag in ander land? Dan zou je hier geen automatisch recht mogen hebben op opvang.”

Maar Sammy toch, je moet dat niet twitteren maar wel gewoon DOEN. Of ben je bevreesd voor een internationale blaam als je deze onterechte aanvragers géén bed-bad-brood opvang meer zou aanbieden ??

Standaard