Geen categorie

Goede cijfers

Idee, Bevoegdheid, Visie, Doel

Bij mijn maandelijkse update van de werkloosheidscijfers in Turnhout, valt er goed nieuws te melden.

Vergeleken met vorig jaar juli, zijn er maar liefst 313 werkzoekenden minder. Dat er 101 werkzoekenden meer zijn dan vorige maand, is in grote mate te wijten aan de instroom van schoolverlaters.

Althans zo noemden we dat vroeger. Nu komen die in de statistieken onder de noemer B.I.T, voluit beroepsinschakelingstijd. Waar vroeger de schoolverlaters, die na een bepaalde wachttijd nog niet aan de slag waren, een uitkering kregen, zijn de voorwaarden daartoe al sinds enkele jaren helemaal anders en veel strenger geworden. https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35

Inzoemen op cijfers

In absolute aantallen, waren in juli vorig jaar 372 werklozen afkomstig uit Azië en 393 werklozen afkomstig uit Afrika. Goed voor een dikke 29% van de totaliteit.

Een jaar later zijn de absolute cijfers 326 werklozen uit Azië en 321 uit Afrika, goed voor een dikke 28% van de totaliteit.

De cijfers voor Roemeense werklozen zijn respectievelijk 120 en dit jaar 106. De Nederlanders tekenen voor 235 vorig jaar en nu voor 198. Samengeteld betekende dat vorig jaar 13,6% van het totale aantal werkzoekenden en dit jaar 13,3% van de totaliteit

Vaststellingen

*het aantal laaggeschoolde werklozen blijft rond de 50% hangen.

*wat het aantal langdurige werklozen betreft, met name + 2 jaar werkloos is de toestand steeds uitzichtlozer, ja zelfs zo goed als hopeloos. In juni vorig jaar waren er 888, of 34% van het totale aantal. Een jaar later tellen we 890 personen die +2 jaar werkloos zijn en vertegenwoordigen ze al 39% van het totale aantal werkzoekenden…

Géén tsunami

Maar de belangrijkste vaststelling is ongetwijfeld dat de verwachte toename van volledige werkloosheid, omwille van de omzetting van tijdelijke naar volledige werklozen er NIET is gekomen en wellicht ook niet meer zal komen.

Integendeel zelfs, in juli 2019, toen er nog geen sprake was van de pandemie, laat staan van lock-downs, telde Turnhout bijna 200 (197) werklozen meer dan in juli 2021 ! Ook nog in 2019 waren 384 werklozen afkomstig uit Azië en 366 uit Afrika. Of ruim 30%.

Dat wil ook zeggen dat de globale economie/tewerkstelling in onze stad en regio, zich na de coronacrisis, méér dan behoorlijk heeft herpakt !

Dat is alvast een opsteker in het kader van de socio-economische situatie die onze stad best kan gebruiken.

https://arvastat.vdab.be/

Standaard