Geen categorie

Politionele  informatie

Je veilig voelen of niet, is dat enkel een subjectief gevoel ? De meningen hierover zullen zeker verschillen. Wat  wel duidelijk is : een veiligheidsgevoel is niet enkel afhankelijk van de hoegrootheid van misdaadcijfers of van de hoeveelheid blauw op straat, maar ook van een heleboel andere samenlevings-factoren.

De resultaten van de stadsmonitor geven aan dat één op vier Turnhoutenaren te kampen heeft met aan algemeen onveiligheidsgevoel en dat 26% ALTIJD een mijdgedrag heeft op bepaalde plaatsen in Turnhout. Het vertrouwen in de politie stijgt ondertussen van 36% naar 43%

Wat kan er aan gebeuren

En wat kan de overheid, samen met de politie daar aan doen ? In het verleden bestond één van de oplossingen uit een betere verlichting van straten en pleinen. Omwille van besparingsmotieven werd enkele jaren later beslist zoveel mogelijk verlichting tijdens de nacht uit te schakelen…

Recent organiseerde de politie een controle op overlast en overlastplaatsen en kondigde aan dat meer te zullen doen. En voor steeds weerkerende ambrasmakers werkt men al enkele jaren met plaatsverboden. Meer politie op straat bij dag en nacht, maar niet enkel in de combi, is zeker ook belangrijk https://www.hln.be/turnhout/amokmakers-krijgen-plaatsverbod-tijdens-turnhout-kermis-al-vijf-jongeren-op-zwarte-lijst~a0a89f3e/?fbclid=IwAR0QzeHN7qGhDaENdJW44veE6UCgz32e5Jdsmmut-gl9dmCIam4hmoZmoxE

Sinds een tijdje gebruikt de politie van de regio Turnhout ook meer en meer de sociale mediakanalen zoals facebook en twitter. Zo komen we ook heel wat te weten over waar er alcohol- en drugscontroles werden gehouden en met welke resultaten. Evenzeer de opbrengsten van de controles op het niet betalen van de verkeersbelasting.

Ook een bijna vast item op hun FB-pagina zijn de resultaten van de veelvuldige controles op de drugslijn Turnhout-Tilburg en omgekeerd. Mèt resultaat, ook wat de -talrijke- aanhoudende zwartrijders betreft op de Lijn.

Hulp gevraagd bij opsporingen

Bij opsporingen van zowel vermiste personen als  verdachten zijn de FB berichten ook een veel gedeeld item. Maar als het over foto’s en/of videobeelden van verdachten gaat, is de vaststelling dat dit veelal maar is, nadat er al een tijd verstreken is, sinds het plegen van de feiten. Maar dat heeft dan weer te maken, dat het parket daarvoor eerst toestemming moet geven. De inhoud van het dossier zoals, wat werd al ondernomen om de verdachten op het spoor te komen bijvoorbeeld, zal daarbij wellicht bepalend zijn.

Waar we veel minder over lezen zijn de snelheidscontroles in onze stad. Het lijkt wel of de snelheidshandhaving, vooral in de 30km zones, zowat onbestaande is…

Ik stel ook vast dat de lokale pers de informatie via het FB-kanaal van de politie gretig deelt. En dat is goed, want niet iedereen heeft een fb-account.

Hoever te gaan met informatie

En toch moeten we ons de vraag stellen, of alle feiten van belang de pers halen ?! Zo vertelden vrienden me van een voorval waarbij iemand, in de nacht van 27 juni, zwaar toegetakeld werd, in het bijzijn van een 12-jarige dochter, door een persoon met een stukgeslagen fles, in het park Begijnenveldekens.

De vraag die op zo’n verhaal volgt is dan en waarom komt daar niks van in de gazetten ?! Vraag is of de politie terzake is tussengekomen ofwel dat er na de feiten klacht werd neergelegd ?

Hoe dan ook, we moeten ons de vraag durven stellen, hoe ver de  transparantie in politionele communicatie moet gaan ?! Maar ons tegelijk ook afvragen of de pers alles wat zij wel weten van dergelijke zaken, en wat politioneel bevestigd is, wel wil delen met hun lezers/kijkers

Waar voor je geld krijgen als burger

Correct, snel en efficiënt optreden bij problemen, zoals overlast en het regelmatig herhalen hiervan zal wellicht meer bijdragen tot een beter algemeen veiligheidsgevoel dan alles open en bloot op straat te gooien.

Gezien voor elke inwoner van Turnhout, dit jaar 170 € naar de werking van de politie gaat, mogen daar best wel deze concrete verwachtingen tegenover staan.

Standaard