Geen categorie

Geven en nemen

Turnhout Stadskantoor - Campus Majoor Blairon photo - Ludo Verhoeven photos  at pbase.com

Tijdens het pinksterweekend van 2018 konden we, in tegenstelling tot vorig en dit jaar, genieten van de stadsparkfeesten.

Het was ook de periode waarin politieke partijen zich stilaan begonnen voor te bereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met het zoeken naar kandidaten maar ook met de eerste blauwdrukken van een verkiezingsprogramma.

Een verkiezingsprogramma is één, verkozen worden en in de meerderheid geraken is twee en komen tot een bestuursakkoord is drie. Vooral bij dat laatste speelt meer dan anders het spel van geven en nemen. Speerpunten uit verkiezingsprogramma’s worden dan wel eens, zonder slag of stoot, verliespunten.

Ik vergelijk even de programma’s van CD&V en NVA met de stand van zaken vandaag in het Turnhout beleid.

*beide partijen pleitten voor het afschaffen van de 15% regel  bij woningbouwprojecten. Deze regel, waarbij in grote projecten ook 15% sociale woningen moeten worden voorzien is echter nog steeds van toepassing. Zowel CD&V als NVA hebben dit dus weggeven aan de linkerflank in de coalitie.

Nie Fusie, nooit

*meer nog dan voor NVA, was een fusie met Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout een speerpunt voor CD&V. Deze partij stelde zelfs uitdrukkelijk “Met zijn allen” betekent dat ook de regio deelt in lusten en lasten en niet alle problemen naar Turnhout doorschuift. “Met zijn allen” kan meerdere structuren inhouden, evenwel niet de vrijblijvende stadsregiostructuur van dit ogenblik, omdat het niet werkt en niet iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Maar CD&V veranderd het geweer helemaal van schouder als Francis Stijnen in mei vorig jaar aankondigde Zeg niet langer Stadsregio Turnhout, maar spreek over het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout. 

Tot nader order een nieuwe (en oude, want al eens gebruikte) benaming voor een even hol en leeg vat ! https://www.gva.be/cnt/dmf20200515_04960931

CD&V speerpunten makkelijk inwisselbaar

*het geweer van schouder veranderen lijkt wel dè specialiteit van CD&V binnen deze coalitie. Zo ook in dit standpunt : Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen;

Nu was het blijkbaar aan CD&V schepen Luc Op De Beeck, om regelrecht tegen deze stelling in te gaan. In oktober vorig jaar sluit hij een akkoord met VDAB, waarbij het OCMW het alleenrecht krijgt voor de begeleiding van leefloners. Duidelijk dus wel een versterking van diensten waardoor het gevaar op pamperen  weer wat groter werd… Bovendien is begeleiding, opleiding , èn bemiddeling naar werk, een taak van VDAB waarvoor zij via de belastingbetaler middelen krijgen en niet van het OCMW. Met dergelijk akkoord betalen wij als belasting betaler dus wel twee keer https://www.gva.be/cnt/dmf20201028_97811725

Er is wat het sociale aspect betreft heel weinig genomen door NVA en CD&V maar heel veel gegeven aan de linksen

Een vodje papier

Tot slot nog dit : de cijfers tonen ook aan dat er maar weinig tot niets te doen valt aan de instroom van nieuwkomers en de stadsvlucht van Belgen. In 2018 wonen in Turnhout 30.210 inwoners van Belgische en 14.002 van niet Belgische herkomst. In 2020 is dat respectievelijk 29.607 en 15.828. In deze cijfers speelt zeker ook het effect van gezinshereniging.

En hetzelfde wat het terugsturen van illegalen betreft. Zelfs na een incident waarbij bijna 40 wagens werden beschadigd door een illegaal, meende het parket dat de feiten te licht wogen om hem gevangen te zetten…Dus bleef het bij een ‘vodje papier’ om het land te verlaten

Dré Wolput

23/5/2021

Standaard