Geen categorie

Sint-Truiden, Diest, Middelkerke…

De pers puilde ruim twee weken uit over het nieuws dat Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, en anderen via haar, waren voorgekropen in de pikorde van de vaccinaties.

Alhoewel ieder weldenkend mens zich toen al wel kon voorstellen dat  zij niet de enige zou zijn en dat Sint-Truiden ook niet enige plaats zou zijn.

Zo blijkt dat er nu ook in Diest, waar al iemand daarvoor werd ontslagen en in Middelkerke, eveneens voorkruipers aan het werk waren.

Meermaals lezen en horen we dan ook dat de pers het heeft over fraude. En dat is mijn inziens een totaal foute benoeming/beoordeling van deze feiten.

Waarom

Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier die in strijd is met de wet. Kenmerken van fraude zijn: er is sprake van een misleidende voorstelling, er wordt geprobeerd een economisch voordeel te behalen, er is opzet… Dit betekent vervalsen of bedriegen. Meestal wordt het bedriegen of vervalsen van zaken die met geld te maken hebben bedoeld.

Géén van beide

Het voorkruipen in de pikorde bij vaccinaties voldoet aan géén van beide definities. Er is immers géén sprake van (het overtreden van) een desbetreffende wet, noch van een economisch  voordeel of het behalen van een financieel voordeel !

Wat dan wel

Het gaat in deze  over het misbruiken van je functie,  als burgemeester of als bevelhebber van de brandweer, of als ambtenaar of betrokkene in een vaccinatiecentrum…

Het ondermijnen van je eigen functioneel en moreel gezag, dat is het duidelijk WEL !!

Van fraude, zoals wat met fraude wordt bedoeld is in deze feiten geen sprake. Maar wie weet zal het woord vaccinatiefraude toch nog het woord van het jaar worden maar dan in de betekenis van voorkruiperij

Dat Bart Somers, via de gouverneur, in de zaak Heeren -burgemeester Sint-Truiden, een onderzoek laat instellen, om het hoe en wat om na te gaan en of er eventueel sancties moeten worden genomen…is puur voor de galerij en dus louter tijdverlies. Hij heeft immers géén enkele wettelijke poot om op te staan

Dat ook in Middelkerke onregelmatigheden zijn vastgesteld…het zijn de eigen luizen van J.M. Dedecker die bijten. Als je als burgemeester regelmatig laat horen geen gevolg te zullen geven aan deze of gene maatregel. Als je zelf op zoek gaat naar een truukje om een terrassenoorlog te lanceren…tja, dan mag je -al dan niet gespeeld- bezwaarlijk verbaasd en verontwaardigd zijn dat het ook bij andere verantwoordelijken, wel eens de spui(t)gaten kan uitlopen.

En wat Diest betreft : mogelijk is er daar sprake van een voortvarendheid inzake het ontslag van een betrokkene…

Ondertussen is het afwachten of en hoeveel plaatsen er nog moeten worden toegevoegd aan het lijstje Sint-Truiden, Diest en Middelkerke…

Standaard