Geen categorie

Geprezen en bekrozen

Dat niet iedereen in Turnhout en/of daarbuiten gelukkig is met mijn blogs, zal of mag niemand verwonderen. Maar of dan verwijten als neo-koloniaal en racistisch terecht zijn…dat is dan weer enkele bruggen te ver.

De aanleiding waarom ik dit schrijf is terug te vinden in mijn recente blog https://wolput.com/2021/05/05/twee-keer-ja/

Vooraf…

…wil ik enkele zaken scherp en duidelijk stellen, zoals a) ik ben geen woke-denker b) evenmin ben ik een BLM aanhanger maar integendeel wel een ALM -all lives matter- verdediger  c) ik ben vooral ook géén racist  d) nog nooit heb ik iemand minderwaardig gevonden om welke reden dan ook. Niemand zal mij in eender welke blog op het tegendeel kunnen betrappen !!

Wat mijn blogs betreft

Ik focus hoofdzakelijk op de sociaal-economische context waarin onze stad zich bevindt. Als stad, als participant in de stadsregio en als één van de 13 Vlaamse centrumsteden. De meest in het oog springende indicatoren zoals samenstelling van de bevolking, leefloon en werkloosheid komen dan ook regelmatig aan bod. En ja, het is effectief zo dat die socio-economische toestand belabberd is !

De cijfers in mijn blogs zijn altijd afkomstig van officiële databanken.

Gebruik of misbruik maken van mijn cijferblogs

Uiteraard zijn mijn blogs openbaar en mogen ook door iedereen worden gebruikt in de context waarvoor ze bedoeld zijn: sociaal-economisch. Het is niet mijn verantwoordelijkheid als een persoon of partij deze cijfers zou gebruiken om welke andere reden dan ook.

Bovendien hanteer ik bij het bloggen twee belangrijke invalshoeken en die zijn : de mensen informeren en beleidsmensen ertoe aanzetten deze informatie doelgericht te gebruiken in acties rond werkloosheid en armoede.

Trouwens tijdens besprekingen over de Sihamegate, in de Antwerpse gemeenteraad bleek dat heel wat gemeenteraadsleden een stem uitbrengen in dossiers die ze, in het beste geval, maar halfsegat hebben gelezen. Het is mogelijk dat deze vaststelling niet opgaat voor de Turnhoutse gemeenteraad…maar mijn blogs kunnen hen tenminste mee ondersteunen, als ze dat al willen…

Stoppen met bloggen

Géén grijs haar op mijn hoofd dat daaraan denkt.

Integendeel. Het is juist omdat de zwaar gesubsidieerde en wokegerichte voornamelijk linkse media, geen aandacht (mogen of willen) hebben voor deze problemen (lokaal en/of bovenlokaal) dat ik mijn blog wil aanhouden. En als ze er al iets over brengen, zoals recent in GVA over de aangroei van de Turnhoutse bevolking, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat er een krampachtige poging werd ondernomen om de objectieve cijfermatige waarheid te omzeilen.

En ja, ik denk rechts (dat is géén ziekte) en al wie dat in verband brengt met racisme en fascisme dwaalt, of zelfs nog veel erger dan dwalen ! En ja, ik huldig al heel mijn loopbaan en nu nog steeds het principe dat solidariteit zonder grenzen NIET kan blijven bestaan. En ja ik ben een fiere Vlaming maar ook een fiere Belg (mag het ?!)

En ja, ik zal zoveel mogelijk blijven bloggen omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op die informatie die maar al te vaak niet terug te vinden is in de reguliere media !

Niet de hemel in prijzen

Het kan verkeren in het leven. Vroeger werd ik in mijn -vertegenwoordigend-  werk geprezen omwille van de analyses die ik maakte. Tegenwoordig moet ik er mij rekenschap van geven dat degelijke en correcte analyses in dit woke tijdperk liever bekrozen worden. ’t Zal me worst wezen hoor wokers !! Ik heb niet de behoefte om door jullie de hemel te worden in geprezen

Standaard