Geen categorie

Bemoedigende cijfers

Stock market or forex trading graph : Stockfoto

Zaterdag mogen de horecaterrassen -eindelijk- terug open en er blijkt mooi weer op komst te zijn met behoorlijk aangename temperaturen.

Maar ook de coronacijfers gaan -eindelijk- de goede richting uit. Zo nam het aantal patiënten op I.C. op exact 14 dagen af met -122-  van 946 (19/4) tot 824 (3/5)

En ook de vaccinaties zijn zo stilaan onder stoom gekomen. Met 3.133.908 (minstens) eerste spuitjes behalen we in België -tot op vandaag- een vaccinatiegraad van 27,2%. Voor Vlaanderen is dat 28,07%, Wallonië=27,61%, de Oostkantons zijn goed voor 28,75%.

Het ‘zieke’ broertje in deze is, hoe kan het anders, Brussel met 20,82%. Niet te verwonderen dat de minister-president -Vervoort- een vaccinatiepaspoort wil invoeren. Maar, hoe kan het anders, kreeg hij van Unia al meteen de wind van voor wegens mogelijke discriminatie.

https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/vaccinatieteller-belgie-hoeveel-belgen-hebben-hun-vaccinatie-tegen-het-coronavirus-achter-de-rug-wanneer-is-het-aan-u~b7bedf0c/

Wanneer gaat die veel geld opslorpende instelling -Unia- nu eindelijk eens de juiste prioriteiten leggen ? Ze hadden het afgelopen jaar beter al hun energie gebruikt om de zogenaamde moeilijk bereikbare doelgroepen, -waarvan er te veel denken dat hun god (wie dat ook mag zijn) wel zal bepalen wie ziek zal worden en sterven van corona-, te overtuigen zich WEL te laten vaccineren !!

Werkloosheid

Ook de werkloosheidscijfers van de stad Turnhout -april 2021- zijn bemoedigend. Met 269 werkzoekenden minder dan vorig jaar. 203 wzua’ers -dat zijn de werklozen die effectief uitkeringen krijgen- minder, wat een boost geeft aan de vermindering van de globale cijfers werkloosheid.

Minder doppers, grotere knelpunten

Maar…dat mag ons niet verblinden voor de bestaande knelpunten. En dat zijn -hoofdzakelijk- de volgende

-Het aandeel van werklozen van vreemde origine blijft even groot en schommelt al een hele tijd rond de 54%

-het aantal werklozen onder de noemer andere (voornamelijk leefloners) blijft al enkele jaren op hetzelfde niveau plakken. Deze cijfers evolueren als volgt : april 2015 = 267, april 2016 = 285, april 2017 = 332, april 2018 = 444, april 2019 = 444, april 2020 = 443 en april 2021 = 436

-bekeken naar werkloosheidsduur is er enkel een afname van het aantal kortdurende werklozen. Meer bepaald -115 voor wie minder dan 3 maanden werkloos was; -119 voor wie minder dan 6 maanden werkloos is geweest en -95 voor wie minder dan één jaar werkloos was.

Daar staat tegenover dat in de groep die minstens één jaar maar minder dan twee jaar werkloos was een stijging van +36 te noteren valt en +25 voor de groep die langer dan twee jaar werkloos is

-Ondanks een vermindering -met 97- van het aantal laaggeschoolden, stijgt wel hun aandeel in de totale cijfers. Waar dat vorig jaar 49,7% was, is dat een jaar later 51,4%…

Het is met deze knelpunten dat VDAB dringend aan de slag moet en ook de stad mag absoluut niet versagen, wat de leefloners betreft !!

Standaard