Geen categorie

Het lot van centrumstad Turnhout…

Foto's - slagvanturnhout
Foto : De Slag Van Turnhout

…Is zwaar om dragen. En dat vooral op socio-economisch vlak. Ik som de zaken nog eens even op : hoge werkloosheidscijfers met een meerderheid van laaggeschoolden, hoge armoedecijfers die zich ondermeer uiten in een groot aantal geboorten in kansarme gezinnen, erg lage opbrengsten in de personenbelasting, een flink stuk bevolking van vreemde herkomst, vestiging + gezinshereniging van veel erkende vluchtelingen, aanhoudende stadsvlucht van Belgen, een lage welvaartsindex…

Maar minder inkomsten en meer personeel om bvb bij het OCMW al die dossiers te beheren heeft ook een nadelig effect op de uitrusting –lees vernieuwing, verbetering en heraanleg- van straten, pleinen en stoepen…

De ene centrumstad is de andere niet.

Voorbije week werden de gunstige cijfers van de actie WERK -een 2 jaar durende trajectbegeleiding voor leefloners-, in organisatie van Ocmw en stad Turnhout, de wijde wereld ingestuurd. Maar, de cijfers leefloon worden er niet echt veel gunstiger door.

Ik maak even de vergelijking van de leefloonsituatie in de 13 Vlaamse centrumsteden. De cijfers zijn deze van november 2020.

  • 8  centrumsteden hebben minder leefloners, afkomstig uit NIET EU-landen, dan Belgen. Turnhout staat bij die andere 5 met -in verhouding tot de Belgische leefloners- het hoogste aantal leefloners van buiten de EU en dit van alle centrumsteden.

De positivo’s onder ons kunnen dus zeggen dat Turnhout op de eerste plaats staat. De realisten, zoals ik, zeggen dat Turnhout de slechtste cijfers heeft…

  • Ook even kijken naar de cijfers van de leefloners afkomstig uit een ander EU-land. Daar heeft Turnhout, na GENT het hoogste aantal gerechtigden ten aanzien van de gehele bevolking. Dat Gent zoveel EU’ers heeft in leefloon, is in grote mate te wijten aan de aanwezigheid van een zeer grote groep Roma-zigeuners. (voornamelijk uit Bulgarije)
  • En als we alle cijfers bij mekaar tellen, niet EU, Belgen en EU ziet de top 3 er als volgt uit : Gent = 1,92%; Oostende = 1,53% en Turnhout = 1,53%. (% ten overstaan aantal inwoners) In Antwerpen is maar 1,17% van de bevolking leefloongerechtigd…

Er moet toch één blaffende hond zijn

Streeknieuws

Zelf stuur ik mijn boodschappen over Turnhoutse problemen, en zelfs ruimer dan de socio-economische, de wijde wereld in via deze blog. Boodschappen vaak -ook rechtstreeks- aan en  voor zowel lokale als bovenlokale politici…

Ik doe dat omdat ik het mij aantrek. Maar heeft dat dan ook enige invloed, behalve het gegeven dat ik een zeer groot lezerspubliek bereik ?

Ach, op alle niveau’s vindt je wel politiekers waar, zoals bij een oliejekker, alles vanaf druipt.  Eigenlijk denk ik vaak : Dré, koop je ook een dergelijke oliejekker. En trek je die problemen allemaal niet zo aan.

Maar, er zijn –persgewijs– al zo weinig tot geen blaffende honden in onze stad, dat ik die rol maar blijf vervullen.

Standaard