Geen categorie

Politieke peilingen

Nationalisme geen drijfveer in stemhokje (Brussel) - De Standaard Mobile

Je kan bij een politieke peiling de cijfers kapot analyseren of je kan trachten bepaalde tendensen bloot te leggen. In deze blog leg ik daar de nadruk op.

En die tendensen zeggen mij dat er voor deze coalitie zwaar, heel zwaar weer op komst is. Niet nu meteen maar wel zodra er na corona,  meer ruimte zal (moeten) komen om de nadruk te leggen op het  herstel van de economie èn de openbare financiën.

Met de steeds heter wordende adem van het extreem linkse PTB/PVDA in de nek. Zij winnen ten overstaan van de verkiezingen 2019 maar liefst 7 zetels, van 12 naar 19. Dat zijn er dan 3 meer dan de PS die volgens de laatste peiling van 19 naar 16 zetels gaat.

Als er moet gepraat worden over besparingen -bvb in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg- en/of over bijkomende lasten, dan zal PS-voorzitter Magnette zich daartegen hardnekkiger dan ooit tegen verzetten.

Overigens levert deze coalitie ten aanzien van hun aantal zetels bij de start op 1/10 ll, maar liefst 4 zetels in volgens de peiling. 2 in Vlaanderen, bij groen en 2 in Wallonië; -3 bij de PS en +1 bij de MR.

Opvallend is ook dat de extremisten er heel hard op vooruitgaan in zetelaantal. Waar de links-extremisten van PTB/PVDA in 2019, 12 zetels behaalden springen ze nu naar 19.

En de extremisten van rechts, het VB gaan van 18 naar 22 zetels. Van 30 naar 41 zetels dus, waardoor momenteel ruim 27% van de kamerzetels bezet worden door extremistische partijen.

In Vlaanderen zijn die 22 zetels van het VB nog steeds dood kapitaal, omwille van het cordon. Ten aanzien van extreem links bestaat dergelijk cordon niet zo expliciet.

Het zou me dan ook niet verwonderen dat de linkse partijen in Wallonië, de PTB/PVDA er zonder al te veel schroom zouden bijnemen bij de volgende verkiezingen.

In een coalitie met links Vlaanderen komen PS, Ecolo, SP.a, groen en PTB/PVDA dan aan een totaal van 65 zetels volgens de laatste peiling. Zonder de liberalen dus.

Maar ook in Vlaanderen kan dergelijk links front ontstaan, weliswaar aangevuld met de liberalen.

Indien de zetels van het VB (22) dan nog steeds beschouwd worden als dood kapitaal komt rechts in ons land in de minderheid tegenover een virtuele meerderheid van een links blok van +50% van de 128 zetels die er dan wel toe doen (150 -22 VB zetels) 65 zetels voor (extreem) links en 63 voor rechts. Als dan de CD&V in Vlaanderen zijn 11 zetels aan dit wagonnetje hangt, zoals nu aan Vivaldi, ontstaat er een federale meerderheid van 76 op 150 zetels !!

Zij die altijd al beweerden dat het cordon rond het VB de levensverzekering is van (extreem) links zullen dan volmondig gelijk krijgen. En dat is dichterbij dan velen zullen denken…

Enkel indien het VB zich wel degelijk wil heroriënteren en bepaalde mandatarissen aan de kant schuift, kan dit scenario worden vermeden ! Enkel dan zullen ook hun kiezers zich kunnen bogen op een echte parlementaire vertegenwoordiging die zich ook vertaald in een deelname aan een coalitie.

Zij zouden al kunnen beginnen met hun kandidatuur van de homofobe Jef Elbers voor het VAF terug in te trekken.

Standaard