Geen categorie

Jongeren en hun vrijheid

Afbeeldingsresultaat voor fotos' van feestende jongeren

Als we opiniemakers en belangengroepen moeten geloven, dan lijkt het wel of de jongeren het zwaarst worden getroffen door de beperkende maatregelen.

Cijfers die objectiveren

Hoe groot is deze groep jongeren (tot en met 24 jaar) volgens leeftijdscategorie

O tot 4 jaar = 338.755 M en 329.421 V

5 tot 9 jaar = 324.538 M en 309.113 V

10 tot 14 jaar = 341.151 M en 325.452 V

15 tot 19 jaar = 338.714 M en 323.416 V

20 tot 24 jaar = 309.917 M en 297.021 V

Vraag : wegen de beperkende maatregelen voor elk van deze leeftijdsgroepen even zwaar ? Wellicht NIET. Voor de leeftijdsgroepen tot 9 jaar betreft het vooral het gebrek aan familiale contacten, zoals grootouders. Maar dat is dan ook een wederzijds probleem.

Leerachterstand is  voor de leerlingen in het lager en secundair onderwijs wel algemeen van toepassing denk ik. En daar is dan weer te weinig aandacht voor omdat men teveel -eenzijdig- focust op vrijetijds-activiteiten die niet of in mindere mate, mogen doorgaan.

De zomerkampen zijn vorig jaar nagenoeg allemaal kunnen doorgaan zij het met een maximum aantal deelnemers per groep.

En ondertussen zijn er ook al versoepelingen voor de jeugdbewegingsactiviteiten en het uitoefenen van een hobby. Wat ik wel betreur is dat de chiro deze versoepelingen op hun website aankondigt door te zeggen dat de maatregelen wel vervelend zijn. Dat deze vooral noodzakelijk zijn omdat hun leden niet ziek zouden worden of hun gezinsleden niet ziek te maken…had er best ook wel mogen bijstaan. https://chiro.be/corona

Hoe  verloopt de epidemie bij jongeren

In de statistieken van Sciensano kan je lezen dat het aantal besmettingen in de groep van de 10 tot 19 jarigen één van de hoogste is van de groep van 0 tot 59 jaar…Vanaf de leeftijd van 60 jaar dalen die cijfers gevoelig om opnieuw te stijgen vanaf 80 jaar en zelfs exponentieel vanaf de leeftijdsgroep 90+.

Het gevolg is dan ook logisch, dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar het aantal besmettingen met 7,9%  (was nog 5,8% in het rapport van 8/2 en al 7,2% in rapport van 21/2) -met stip- het hoogste is van alle leeftijdsgroepen. Tegelijk is in deze groep het aantal testen met 1.7331/100.000 (was 3.438 in rapport van 8/2)  het tweede laagste van alle leeftijdsgroepen.

Deze cijfers tonen toch ook aan dat deze groep niet enkel veel beweeglijker is dan alle andere leeftijdsgroepen maar vooral ook veel meer besmettingen oploopt en die ook kan overdragen…

Louter cijfermatig is de aanhoudende roep om meer vrijheid te geven aan de jeugd dus niet te verantwoorden. Ook niet voor de +18 jarigen. Ik kan me niet voorstellen dat we in de zomer een festival als Tomorrowland kunnen laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld naartoe komen.

Als dan deze groepen ook nog die vrijheid nemen, zonder zich te bekommeren om de maatregelen, zoals afgelopen weekend alweer in Antwerpen en Brussel…dat zijn de mosselen nog niet aan wal.

De gegevens die ik in deze blog vermeld komen uit het epidemiologisch rapport van sciensano van 22/2 ll. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf

Standaard