Geen categorie

Risico’s

Bouclier de coronovirus, Triangle d’avertissement, Danger, Point de Danger - Photo de Allemagne libre de droits

Het was even schrikken toen ik deze morgen mijn digitale gazet opende. Uit de besmettingscijfers van terugkerende reizigers blijkt dat vooral terugkeerders uit Midden- en Oost-Europa in hoge mate besmet bleken. Tot 13% kwam besmet terug van daar. “Er was een zeer gegronde reden om de quarantaine verplicht te maken”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). (GVA https://www.gva.be/cnt/dmf20210107_97839527 )

Als ik dat lees gaan mijn bekommernissen in de eerste plaats naar de Oost-Europese arbeidsmigranten die in de Corsendonk-appartementen naast onze deur verblijven. Ik heb dan ook onmiddellijk contact genomen met de huisvestingsverantwoordelijke. Uit hun antwoord blijkt dat degene die, ondanks het verbod van het uitzendbureau, wel op vakantie zijn geweest niet meer terug keren.

Er worden voorlopig geen nieuwe medewerkers meer uit andere Europese landen aangenomen, uitgezonderd mensen die al langere tijd in België en/of Nederland aanwezig zijn.

Deze nieuwe medewerkers worden door een interne verpleegkundige eerst getest d.m.v. een sneltest en gaan vervolgens in quarantaine, waarna ze na afloop van de quarantaine periode nogmaals getest worden alvorens aan het werk te gaan.

Voor alle huidige bewoners geldt het feit dat er vanuit de werkgever reeds sinds begin December de verplichting geldt om deze sneltest af te nemen.

Dagelijks worden ook alle medewerkers bij aanvang dienst gecontroleerd op hun lichaamstemperatuur, en bij eventuele verhoging van deze temperatuur of bij andere lichamelijke klachten gaan deze medewerkers direct 10 dagen in quarantaine.

Er is geen enkele reden om aan dit antwoord te twijfelen. Trouwens gaat het hier ook om een te controleren en op te volgen groep van Oost-Europese arbeidsmigranten (voornamelijk Polen en Roemenen)

Grotere ongecontroleerde groep

Maar daarmee is uiteraard het risico van uit Oost-Europa ingevoerde besmettingen, voor onze stad helemaal niet van de baan. Volgens de bevolkingscijfers van 1/1/2010 woonden in Turnhout 1.555 Roemenen en 228 Polen. In deze cijfers zijn uiteraard die verblijven van Corsendonk en andere seizoenarbeiders NIET inbegrepen. Deze aantallen zijn het afgelopen jaar zeker aangegroeid zodat je mag uitgaan van minstens 2.000 Roemenen en Polen bij het begin van 2021.

Als nog maar 1/4 van hen naar hun thuisland zou zijn geweest tijdens de Kerst- en nieuwjaarsperiode, waarvan wellicht ook maar een beperkt gedeelte (de meesten zijn met de auto gereisd) bij terugkomst ook effectief getest werd…dan kom je al snel op een potentieel van zowat 100 (en wellicht nog meer) nieuwe besmettingen waarbij de quarantaineplicht niet is toegepast. Bovendien mogen controles daarop ten vroegste vanaf 11/1 worden ingezet.

Ik mag hopen dat de stedelijke overheid, via eventuele contactpersonen in deze gemeenschappen, er toch in gelukt om één en ander op te volgen. En datzelfde geldt mogelijk ook voor andere gemeenschappen waarvan ik momenteel over geen cijfers beschik.

Standaard