Geen categorie

Turnhoutse weet je datjes

Tien mensen geweerd uit centrum Turnhout tijdens eindejaarsperiode | Radio  2, de grootste familie

*Inwoners van vreemde herkomst.

In 2018 telde onze stad 14.084 inwoners van vreemde herkomst. Of 31,9%. Een jaar later stijgt dit aantal met 1.744 personen tot 15.828 inwoners van vreemde herkomst, of 34,8%

Bij de jongeren van O tot 17 jaar is 52,9% van niet-Belgische herkomst. In de leeftijdsgroep van 18 tot 49 jaar is 40% van vreemde herkomst.

Vanaf de leeftijd van 50 jaar zakt het aandeel niet-Belgische inwoners fors. Zo in de leeftijdsgroep 50 – 64, zijn er 1.563 niet-Belgen of 17,2%. Van 65 – 79 tellen we 622 personen van vreemde herkomst of 10,3% en bij de 80+ is nog 6,7% van niet-Belgische herkomst ofwel 167 personen

*Erkende vluchtelingen

Einde januari 2019 woonden 690 vluchtelingen in Turnhout. 65% mannen en 35% vrouwen. 520 van hen situeren zich in de leeftijdsgroep tussen 18 en 54 jaar.

*Tijdelijke werkloosheid

Omwille van de coronacrisis en de lockdown periodes voerde de overheid een soepele regeling in voor tijdelijke werkloosheid. Om u een idee te geven van de impact daarvan : tot en met oktober werden in Turnhout 424.471 dagen tijdelijke werkloosheid betaald door R.V.A.

Als ik dat omreken naar een equivalent volledige werklozen (aantal dagen delen door 26 -is een volledige werkloosheidsmaand- en dat bedrag delen door 10 -maanden- ) zou dit een ‘leger’ van 1.632 bijkomende volledig werklozen zijn…elke maand opnieuw.

Het uitgekeerde bedrag voor Turnhout = 29.704.325 euro. Hierbij is geen rekening gehouden met de energiepremie en de recente beslissing van 10 € extra vanaf de 52e werkloosheidsdag. Voor de maanden november en december (lockdown) komen hier nog enkele miljoenen euro’s bij.

*Turnhoutse fietsstraten

  • Er is een uitbreiding van de fietsstraten op komst. Een zeer belangrijke bepaling is dat in dergelijke straat je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers mag inhalen.

Maar als de Baron Du Fourstraat fietsstraat gaat worden heb je daar wel een probleem. Zo is er de in- uitgang van de Turnovaparking. Op bepaalde tijdstippen, zoals aanvang en einde scholen, heb je in deze straat heel veel fietsers en veelal zelfs in een lange sliert.

In dat geval mag of kan je dan die parking niet uitrijden, want dan kan je niet anders dan één of meerdere fietsers in te halen…(voorbij rijden dus)

Maar dat is makkelijk op te lossen door de fietsstraat maar te beginnen, net voorbij de in-uitrit van de Turnovaparking.

cijfers : https://integratiebeleid.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2020_Vlaamse-LIIM_Turnhout_0.pdf https://stadsregioturnhout.incijfers.be/jive/report?id=demografie&input_geo=gemeente_13040

Standaard