Geen categorie

Er zit geen beweging in

Afbeeldingsresultaat voor fotos van grenzen
Februari, als kortste maand van het jaar en in dit schrikkeljaar zelfs één dag langer, is een maand waarin de daling van de werkloosheid duidelijk stagneert. Op jaarbasis is er in Vlaanderen nog een daling van 3,4% en op maandbasis nog maar 0,8%. In onze stad, Turnhout stelden we vorige maand al een stiiging vast van 6%, tot 2.203 werklozen. En in februari tellen we geen enkele werkloze minder.

Het beweegt niet meer

Er zit dus geen beweging in het grote aantal werklozen.  Behoudens  dat de aantallen, bekeken naar origine, nog verder uiteen groeien. Zo waren er vorige maand 1030 werklozen van Belgische origine, goed voor 46,7%. Deze maand zijn er nog maar 1022 werklozen van Belgische origine, of 45,8%.  Eén jaar geleden telden we 1092 wl van Belgische origine en 1164 niet-Belgen. Nu zijn het 1O22 wl van Belgische (-70) en 1208 (+44) wl van niet-Belgische orgine.  Op Vlaams niveau is in 2/20, 57,5% van de werklozen van Belgische origine.
Er is ook géén beweging vast te stellen in de categorie andere. (*) De 459 andere van januari zijn in februari nog met evenveel. Mag ik daaruit concluderen dat de lopende programma’s/trajecten voor nieuwkomers binnen het OCMW nog géén of veel te weinig soelaas brengen ?

 

Hoe dan ook geven deze cijfers aan, dat de daling van de werkloosheid sinds januari 2020 is omgezet in een stijging en nu –althans voorlopig– stabiliseert in Turnhout.

Er beweegt wel wat inzake asielzoekers

 

Maar er dienen zich bovendien andere, zware problemen aan. Zo komen er steeds meer mensen van vreemde origine bij in onze stad, vooral dan in het kader van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen.

 

De instroom van asielzoekers in ons land kende vorig jaar alweer een sterke stijging (+18,3%) en ook in januari waren er bijna 2.800 verzoeken om asiel.

 

Ondertussen drummen enkele tienduizenden aan de grens van Europa om binnen te komen. En nee, dat zijn zeker niet enkel de Syrische vluchtelingen die door Poetin en Erdogan worden weg-gebombardeerd…Als daar wel beweging in komt…

Economie dondert onderuit

 

Omwille van de coronacrisis komt er ongetwijfeld een zware economische terugval, waardoor de werkloosheid zal toenemen.

 

Alles op een rijtje gezet : indien er een nieuwe vluchtelingencrisis zoals in 2015/2016 op ons afkomt, dan meen ik oprecht dat we dat niet meer aankunnen…Niet in het land, niet in Vlaanderen en zeker niet in Turnhout !! De nodige -financiële èn morele- draagkracht, lees : verdraagzaamheid, is daartoe niet meer aanwezig. Het wir schaffen das is verder weg dan ooit !! https://wolput.com/2020/02/29/corona-ambras/
(*) ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld.

 

Bronnen : Arvastat en CGVS

Standaard