Geen categorie

Turnhout moet leefbaar blijven

Afbeeldingsresultaat voor fotos stadhuis TurnhoutFoto: De Tijd

 

De rekenfout die werd opgemerkt in de meerjarenbegroting, stelt de stad en het beleid niet echt voor onoverkomelijke problemen. Dat in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Hoe die fout er is ingeslopen, maakt momenteel onderdeel uit van een onderzoek. Een externe audit zelfs naar de net op tijd opgevallen opvallende rekenfout.

Doen wat werd beloofd

De voorziene 100 miljoen voor investeringen en beleid de volgende 5 jaar zouden alleszins behouden blijven. Dat is een goede zaak en ook erg noodzakelijk.

 

Wat niet zou mogen is dat het aantal politieagenten wordt afgebouwd. Daarvoor is de criminaliteit in onze stad nog véél te hoog. Ook niet wat de parkeercontrole betreft. Zeker niet nu het willekeurig parkeren stilaan wat beter onder controle komt.

 

De investeringen in straten en wegen zijn ook absoluut noodzakelijk. Al moeten we ons realiseren dat één en ander best wel flink wat hinder zal veroorzaken. Zo bijvoorbeeld bij een duurzame heraanleg van de Warandestraat. Niet alleen zal dan heel wat busverkeer van De Lijn moeten worden omgeleid maar ook het autoverkeer beschikt dan een hele tijd niet, over één van de belangrijkste uitvalswegen uit onze stad.

Ik hoor nu al het geklaag en gezucht opstijgen, maar je kan géén enkele omelet bakken zonder eieren te breken.

Is Turnhout een probleemstad of een stad met problemen

Af en toe is het goed om even in de recente geschiedenis van de stad te duikelen. Ik doe dat ondermeer wat de criminaliteit betreft. Enkele sensationele overvallen, al dan niet met machete, spectaculaire ontsnappingen uit de Turnhoutse gevangenis, politiehelikopters boven de stad…we haalden de voorbije weken meermaals het (inter)nationale nieuws.

 

Zo’n zaken voeden al snel de perceptie dat er steeds meer misdadigheid in het spel is en dat je de stad best kan mijden.

Wat zeggen de cijfers

Elk crimineel feit is er één te veel. Ik neem als vertrekbasis 2014. En dat doe ik omdat de stad toen een actieplan moest voorleggen aan Vlaanderen in het kader van de toe te kennen subsidies uit het stedenfonds. In die doelstellingen ondermeer : we doen de lokale criminaliteits- en overlastproblemen en de onveiligheidsgevoelens bij de burgers dalen. Is dat gelukt ?

 

De cijfers tonen duidelijk aan van JA. Zo waren er 4.465 criminele feiten in 2014; 4.438 feiten in 2018 en 2.026 in de eerste zes maanden van 2019. Dat is een daling, niet enkel in absolute cijfers maar ook als je kijkt naar het aantal criminele feiten per 1000/inwoners.
Anderzijds zit Turnhout hiermee op de flow van de algemene verlaging van de criminaliteit. Zo waren in het Vlaamse gewest in 2014, 475.784 criminele feiten wat in 2018 is gedaald naar 431.121 feiten.

 

In de reeks van 13 Vlaamse centrumsteden zit Turnhout in de middenmoot. Alhoewel een loutere vergelijking niet opgaat. Met 9,11 feiten/1000 scoort deze stad hoger dan Mechelen (8,93/1000) en Aalst (7,44)  Anderzijds lager dan Brugge (9,45/1000) en Oostende (10,7/1000) maar die twee laatste steden ontvangen jaarlijks enkele miljoenen toeristen op hun grondgebied.

 

En wat dan de politiezone Turnhout betreft (6 gemeenten + Turnhout) Totaal aantal feiten in de zone, in 2018 = 7281 waarvan 4064 feiten in Turnhout. De overige -3.217- feiten werden vastgesteld in de overige 6 gemeenten, samen goed voor -82.307- inwoners. Gemideld geeft dat voor de zone (- Turnhout) 3,9 feiten per 1000 inwoners. Turnhout scoort dat cijfer X 3…

 

Ja, de cijfers inzake criminaliteit nemen af. Maar niet in die mate dat de perceptie terzake helemaal fout zou zitten en de onveiligheidsgevoelens bij de burgers zouden gedaald  zijn…

Klik om toegang te krijgen tot rapport_2019_trim2_gem_Turnhout_nl.pdf

 

Een andere doelstelling in 2014 was : we maken Turnhout proper en net. De cijfers terzake ken ik niet maar ik meen gerust te kunnen stellen dat die doelstelling NIET werd gehaald. Nog niet ?

Officiële inspectie – Visitatie

 

Bijna een decennium geleden, in het voorjaar van 2011 kwam de visitatiecommissie in het kader van het Vlaams stedenbeleid langs in Turnhout. Ik ga uiteraard niet het ganse rapport van 30 pagina’s weergeven maar wel enkele aandachtspunten.
Een van de vaststellingen was dat er ook in 2011 al sprake was van een stadsvlucht. Wetende dat op dit ogenblik minder dan 30.000 inwoners van onze stad van Belgische herkomst zijn, is die stadsvlucht nog steeds niet gestopt…

 

De commissie beveelde het stadsbestuur aan om rond inspraak en participatie de leerervaringen van de voorbije jaren te verwerken in een toekomstgerichte visie. Wat dat betreft is er weinig tot géén sprake van een (toekomst)visie maar is er eerder sprake van afleer-ervaringen…

 

Een besluit van de visitatiecommissie -in 2011- was ook dat bij de burger in sommige gevallen nog een negatief beeld van de stad aanwezig is, zoals ook de enquète over netheid liet zien. Feit is dat Turnhout vooral gespaard blijft van een aantal fenomenen zoals (ondermeer) hoge criminaliteitcijfers en een sterke instroom van asielzoekers…Dit is de kracht van Turnhout, die beter uitgespeeld kan worden zowel feitelijk als naar de beleving van de (toekomstige) inwoners.

Na 2011 liep het helemaal anders

Vooral wat asielzoekers betreft is het helemaal anders, helemaal fout gelopen zelfs in het licht van dit besluit van 2011. Wij hebben op dit ogenblik zelfs één van de hoogste cijfers wat het aantal erkende asielzoekers èn nieuwkomers betreft die in onze stad wonen. Dat weerspiegelt zich in het straatbeeld maar vooral ook in de sterk gestegen cijfers inzake leefloon en werklozen van vreemde origine.

 

Verder ook nog in het besluit van de commissie in 2011 : het stadsbestuur mag vooruit lopen, maar niet verder dan de elastiek aankan.  Recent verklaarde huidig burgemeester Paul Van Miert nog dat we als stad -wat betreft het aantal nieuwkomers – op het einde van die elastiek zitten en dat de druk op de samenleving erg groot is. Waakzaamheid inzake leefbaarheid in de stad is geboden, aldus Van Miert.

https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/turnhout-is-bij-snelste-groeiers-van-vlaanderen-waakzaam-zijn-voor-leefbaarheid-van-de-stad~a50ec344/

 

Zo ook nog in het besluit : communicatie is een belangrijke randvoorwaarde voor de jonge stad. Een positief stadsgevoel bewerken bij de inwoners in voortdurende samenwerking met het middenveld en opion leaders…

Zoals ik eerder al stelde is deze belangrijke randvoorwaarde absoluut NIET (meer) ingevuld…

 

Open communicatie over bijvoorbeeld stand van zaken wat instroom van nieuwkomers betreft en de gevolgen hiervan zoals ik al vernoemde is blijkbaar helemaal uit den boze (Maar daar heb je gelukkig mijn blogs voor uiteraard…)

 

Mijn besluit : Turnhout is een stad met problemen, zonder twijfel. Maar Turnhout heeft, mits grondige bijsturing op een aantal vlakken zeker meer -positief- potentieel dan nu tot uiting komt. Maar Turnhout is absoluut, in zijn geheel, géén probleemstad !!

Klik om toegang te krijgen tot visitatierapport%20Turnhout.pdf

Standaard

2 gedachtes over “Turnhout moet leefbaar blijven

  1. Leen van den broeck zegt:

    Iedereen maakt fouten maar dit had toch wel eerder aan het licht kunnen komen ,dat zal met ons huisbuget niet kunnen mijn man doet geregeld controle !

    Like

Reacties zijn gesloten.