Geen categorie

Investeren in Turnhout ?!

Afbeeldingsresultaat voor fotos van beursverrichtingen

Tè warm op de Turnhoutse terrassen, maar met alles dicht te houden en een ventilator in de buurt, is het ter hoogte va mijn PC best wel te doen. Zelfs in die mate dat ik nog eens in belangrijk cijfermateriaal ben gaan snuisteren. Meer bepaald in de databank van Provincie.incijfers.be
https://provincies.incijfers.be/databank?report=kiezen_op_kaart&openinputs=true&keepworkspace=true

Ik maak jullie graag deelgenoot van enkele belangrijke gegevens. Om te beginnen enkele globale cijfers voor Turnhout. In 2018 tellen we 44.211 inwoners verdeeld over 19.600 private huishoudens. 8594 zijn jonger dan 18 jaar, 27.094 tussen de 18 en 64, 6020 tussen 65-70 en 2503 zijn +80 jaar.

Sociale woning

+10% unieke huishoudens staan op de wachtlijst voor een sociale woning (1.980) Wat meer dan het dubbele is van gans Vlaanderen (4,7). 396 huishoudens moeten permanent een beroep doen op een budgetmeter electriciteit. Goed voor 20,4 per 1000 afneempunten.

Verhoogde tegemoetkoming ziekenkas

22% van de jongeren tussen 0 en 24 jaar, (2.676) hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dit hoge aantal heeft ook te maken met het hoge aantal geboortes in kansarme gezinnen. Vlaanderen klopt in deze af op 14,5%. Van de inwoners tussen 25 en 64 jaar hebben 3.543 recht op deze tegemoetkoming of 15%.. In 2007 waren deze cijfers respectievelijk 10% (0-24) en 9,5% voor de groep tussen 25 en 64 jaar.

Herkomst en armoede

Inzake herkomst telt onze stad 15,6% inwoners van BUITEN de EU of rijke oesolanden. Uit studies van de E.U -SILC, blijkt dat volwassenen, geboren buiten de EU, 400% mèèr armoederisico lopen dan volwassenen in België geboren. 710 mensen hadden in 2017 recht op een leefloon, 16,5 per 1000 inwoners. 2,5 keer meer dan in Vlaanderen (6,13/1000)

Nog inzake armoederisico is het goed om weten dat 35,8% Turnhoutenaren alleenwonende personen zijn. Er zijn ook 902 alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind.

Wie werkt wel/niet

Er is een erg lage werkzaamheidsgraad in onze stad. Slechts 64,2% van de bevolking tussen 18 en 65 jaar is ook effectief aan de slag. Een gevolg daarvan is een hoge werkloosheidsgraad van 11,35% (gemiddelde over 2018 met 2.342 werklozen)

Een ander, opvallend cijfer is dat van de jobratio. Deze was in 2006, 113 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd ( +18 en -65) maar daalde in 2016 tot 103 jobs per 100. Deze daling is voornamelijk te wjten aan jobverlies in Turnhout. Ondanks de economische heropleving…

Met een werkzaamheidsgraad van amper 64% en een bevolking op beroepsactieve leeftijd van 27.094 inwoners kan je dus ruwweg stellen dat slechts  17.400 inwoners effectief een inkomen hebben uit arbeid…(als werknemer en/of zelfstandige) of ten aanzien van de gehele bevolking iets minder dan…39% !!

Diversiteit

Tot slot van deze cijferreeks nog wat gegevens over diversiteit. Wat de nieuwkomers betreft staat Turnhout in 2014, met 9,8/1000 4e in de ranglijst v/d 13 Vlaamse centrumsteden. In 2015 met 12,5/1000 schuift Turnhout op naar plaats 3. In het jaar 2016 kwamen 19,6/1000 nieuwkomers in Turnhout terecht, eveneens goed voor een 3e plaats en in 2017 daalt dat aantal naar 12,7/1000 en worden we terug naar plaats 4 verdrongen.
In absolute cijfers zijn dat achtereenvolgens : 2014 = 209 M en 206 V; 2015 = 296 M en 240 V, 2016 = 502 M en 349 V en in 2017 tenslotte betreft het 282 M en 273 V. Opgelet het betreft alleen de nieuwkomers zoals bepaald in het Vlaams inburgeringsdecreet.
Voor 25,4% (1110) van de lln in het basisonderwijs is Nederlands NIET de thuistaal en dat is ook zo voor 20,6% (564) van de lln in het secundair onderwijs. Globaal gaat het dus over 23% van de lln in het basis- en secundair onderwijs samen.

Ik denk dat ik zo stilaan begin te begrijpen waarom de 7 leegstaande winkelpanden -enkel in de Gasthuisstraat- blijven leegstaan en waarom er -ogenschijnlijk- weinig progressie zit in de invulling van het shoppinggedeelte van Turnova…maar blijven hopen is de boodschap!!

Standaard