Geen categorie

Vieze smaak !

Afbeeldingsresultaat voor Fotos turnhout stadje van m'n hert

Ik was vrijdag ll uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van UNIZO Turnhout. En daar was ik duidelijk niet alleen. Naar ik vernam waren er ruim 200 deelnemers ingeschreven.
Velen van hen keken er wellicht naar uit een babbel te kunnen doen met de nieuwe burgemeester en/of de schepenen.
Burgemeester Van Miert stak de Turnhoutse ondernemers alvast een riem onder het ondernemershart door hen alle nodige en haalbare steun toe te zeggen. Volgens hem zijn het immers ook die ondernemers die ervoor zorgen dat de stad (en andere overheden) over de nodige financies beschikt, om het beleid inzake veiligheid, properheid, bestrijding armoede… mee mogelijk te maken.

Ik wil uiteraard die belangrijke bijdrage van ondernemers in Turnhout niet onderschatten, maar ze evenmin overschatten. Natuurlijk klinkt zoiets goed op een receptie van ondernemers. Vermits ikzelf was uitgenodigd als ‘actief blogger’, wil ik deze uitspraak -al bloggend- toch wel even nuanceren.

Er zijn immers -gelukkig maar- ook heel wat andere Turnhoutenaren die als niet-ondernemer een belangrijk aandeel hebben in de stedelijke financies. Als ik mijn eigen situatie bekijk, kom ik tot de vaststelling dat ik -als bruggepensioneerde- elk jaar toch nog een flinke bijdrage lever.

Jaarlijks minstens 11.000 euro aan belastingen + 7,5% gemeentebelasting. (en ook nog eens 2.500 euro aan RSZ)
Toen ik in 2014 verplicht mijn groepsverzekering moest laten uitbetalen werd ook daar een flink bedrag afgehouden. Liefst  41.000 euro + 3000 euro gemeentebelasting. En als kleine eigenaar betaal ik elk jaar ook nog onroerende voorheffing. Wees ervan overtuigd dat er zoals ik heel wat inwoners zijn in onze stad !

Uit het bestuursakkoord weten we dat Turnhout hard wil werken aan zijn uitstraling. Opnieuw een echte centrumstad worden waar het goed is -voor iedereen- om te wonen. Een stad waar men graag naartoe komt om te shoppen of te genieten van de plaatselijke horeca.

Het is een streefdoel, aldus de burgemeester, dat de mensen uit onze buurgemeenten niet langer een vieze smaak in de mond krijgen als ze over Turnhout spreken.

Ik wens de burgemeester en de schepenen alvast heel veel succes toe om deze noodzakelijke ommezwaai te bekomen !

Standaard