Geen categorie

S.S.S.

foto van Chantal Dierckx.

Een vreemde titel ? Niet erg, want ik maak meteen duidelijk wat ik hiermee wil zeggen.

Stad Stop Sluikstorten!!

In deze Vlaamse flitsweek tegen zwerfvuil, doe ik een uitdrukkelijke oproep aan het stadsbestuur. In mijn waarneming neemt ‘de berg sluikstorten en zwerfafval’ in Turnhout enkel maar toe. Daqelijks zie ik in mijn woonomgeving -Loechtenberg- ganse vuilzakken op de parking rondslingeren. Of allerlei afval tussen de glascontainers. Dagelijks zijn er wel één of meerdere meldingen -met foto- op de FB-pagina ‘de Turnhoutse sluikstortjes” Soms kiepert men zelfs een ganse keuken in de grachtkant (zie foto) Meer en meer hoor ik Turnhoutenaren die zich hardop de vraag stellen of het nog zin heeft om netjes de afvalregels te volgen. De stad komt het toch allemaal opruimen…weliswaar op ‘onze kosten’. Is er wel voldoende repressief optreden tegen deze groeiende kwaal ? Of is er een gedoogbeleid ?

Stad Stop Stoeprijden !!

Waar men komt langs Turnhoutse wegen, kom je steeds meer en overal fietsende stoeprijders tegen. En nee, ik heb het niet over de dappere, gehelmde kleuter die op weg naar school over de stoep fietst. Maar wel over de -veel te- talrijke jongere en minder jonge fietsers, blank en gekleurden die over de stoepen racen. Iedereen kan zien, waarnemen dat het geen toevallige fietser meer betreft. Nee, je kan terecht spreken over een echte plaag… Daarom ook deze uitdrukkelijke oproep aan het Turnhoutse beleid.

In het verkeer is er een plaats voor iedereen, maar moet ook iedereen op zijn plaats blijven. Verkeersregels zijn belangrijk. Te belangrijk om bij steeds intenser wordend verkeer in onze stad -ongeacht het gebruikte vervoersmiddel- allerlei overtredingen te gedogen.

Of dit beleid voldoende bereidheid zal/kan tonen om in deze beide oproepen een ‘T’ te plaatsen achter STOP ?! Een en ander zal volgend jaar zeker mee beslissend zijn om te weten of dit beleid nog langer zal worden gedoogd

 

Standaard