Geen categorie

VDAB wel/niet streng ?!

De pers maakte vandaag enkele cijfers bekend van schorsingen die VDAB heeft opgelegd aan werklozen. De werkgeversorganisatie VOKA-Antwerpen/Waasland reageerde furieus en zegt dat VDAB veel te laks omgaat met werklozen.
http://www.gva.be/cnt/dmf20170821_03028184/vdab-neemt-duizend-werklozen-uitkering-af-omdat-ze-niet-hard-genoeg-naar-werk-zoeken-maar-dat-is-niet-genoeg

Wie heeft gelijk ?

Nu de tewerkstelling weer groeit, heb ik het gevoel dat we ook nu weer opnieuw te maken krijgen met een probleem dat al enkele decennia bestaat. Met name dat er een vrij grote ‘restgroep’ is in de werkloosheid die niet aan de slag kunnen/mogen/willen.

Uiteraard spelen daarbij medische beperkingen, familiale omstandigheden, mobiliteit, geen of gebrekkige taalkennis, enz. Maar ook een gebrekkige attitude en het zich ‘te’ goed voelen in het werkloos zijn…

Zolang we echter al deze mensen blijven meetellen als werklozen, ter beschikking van de arbeidsmarkt, blijven de statistieken een vals beeld geven van het aantal werklozen. Vanuit mijn vrijwilligerswerk stel ik ook vast dat bij nogal wat van deze werklozen het nodige doorzettingsvermogen ontbreekt.

Niet verwonderlijk omdat velen van hen ook een tegemoetkoming krijgen als persoon met een handicap. En dat is een tegemoetkoming die je niet zomaar in de schoot krijgt geworpen !! (zoals bvb een inkomensvervangende tegemoetkoming) http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/inkomensvervangende-tegemoetkoming.htm

Tegelijk zoekt de werkgever voor zijn vacatures altijd weer naar de witte raaf. (soms zelfs letterlijk en figuurlijk te nemen) Begrijpelijk van zijn kant uit…Maar in alle jaren dat ik actief bezig was met werklozen, ben ik eigenlijk nooit een witte raaf tegengekomen! Die zijn immers niet werkloos !

Maar ik begrijp ook Voka wel. Er zijn zoveel vacatures zeggen ze. “Het standaardantwoord van de VDAB luidt dan vaak dat de ‘gevraagde competenties niet in overeenstemming zijn met de beschikbare profielen’.

Ik kan die uitleg nog enigszins begrijpen, maar zouden er onder de 33.072 werkzoekenden in de stad Antwerpen echt geen twintig of dertig mensen te vinden zijn die een zesdaagse opleiding tot vorkheftruckchauffeur kunnen volgen?” aldus Voka.

Dit is echt wel een pertinente vraag en zeker niet enkel wat heftruckchauffeurs betreft. Ik vind het een uitdaging dat vakbonden en werkgevers, samen met VDAB rond de tafel gaan zitten. Het is niet langer aanvaardbaar dat dergelijke profielen niet kunnen worden voorzien, al dan niet na een gepaste maar verplichte opleiding !!

Of moeten we, ondanks de grote werkloosheid, toch gaan zoeken in het buitenland ??

http://www.gva.be/cnt/dmf20170818_03024815/waarom-moeten-we-vorkheftruckers-uit-polen-halen-als-hier-zo-veel-mensen-zonder-werk-zitten

Standaard