Geen categorie

Vloeken -2-

Afbeeldingsresultaat voor fotos federale overheidsdiensten

Heel wat gepensioneerden, namelijk zij die een minimumpensioen genieten, ontvangen deze maand een brief. De -weinige- informatie die deze brief bevat kon en kan niet anders worden begrepen dan een ‘vermindering’ van 80 à 100 euro pensioen per maand. Een voorbeeld van zeer slechte  communicatie vanuit de federale pensioendienst.

De vele klachten en vragen die ik hierover heb ontvangen, bracht ik in bespreking met OKRA. Zo kwam ik te weten dat deze vermindering eigenlijk een vermeerdering van pensioen is. Alhoewel vermeerdering (van 0,7%) echt wel relatief te noemen is. Omdat er ook minder bedrijfsvoorheffing werd afgehouden vanaf deze maand, hebben de andere gepensioneerden ook ‘opslag’ gekregen van enkele euro’s (7 à 8 per maand)

Okra verspreidde een persbericht, waar NIEMAND van de media aandacht aan besteed heeft. Zelfs de ombudsman pensioenen kon zijn uitleg enkel maar kwijt in de brievenrubriek van de gazet van Antwerpen. Tja, we beleven nu eenmaal tijden waarin elk woord, elke tweet, elke beweging van Trump absolute prioriteit geniet in onze media.

Wat er met de pensioentjes van onze ‘oudjes’ allemaal gebeurt is nog minder dan bijzaak.

Hierbij alvast het persbericht van OKRA, waarbij je de uitleg van een vermindering die moet begrepen worden als een vermeerdering kan lezen

PERSBERICHT
Slechte communicatie Federale Pensioendienst doet vraag naar dienstverlening stijgen
OKRA en de pensioendienst van CM krijgen van hun leden veel vragen i.v.m. verhoging en inhaalpremie voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers.

Vanaf 1 januari 2016 stegen de laagste pensioenen die voor een volledige beroepsloopbaan (45 jaar, effectieve of gelijkgestelde periodes en gemengde loopbaan) worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen met 0,7%. Deze verhoging nam de vorm aan van een eenmalige inhaalpremie die in december 2016 werd uitbetaald. Die eenmalige premie is gelijk aan 0,7% van het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen dat in de loop van het jaar 2016 maandelijks betaald werd.

Om de maandelijkse verhoging door te voeren moesten de computersystemen van de Federale Pensioendienst (FPD) en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) worden aangepast. Daarom opteerde de regering in afwachting daarvan voor een eenmalige inhaalpremie, die in december 2016 aan de betrokken begunstigden werd uitbetaald.

Inhoudelijk is OKRA nooit een voorstander geweest van deze maatregel. “Enkel gepensioneerden met een minimumpensioen én een loopbaan van 45 jaar ontvangen deze minieme verhoging.  Nochtans moest deze maatregel een sociale correctie op de taxshift betekenen  voor de gepensioneerden, die al bij al dus serieus in de kou zijn blijven staan,” zegt Niek De Meester van de OKRA studiedienst.  “De overgrote meerderheid komt immers niet in aanmerking, en vooral voor vrouwen (gemiddeld kortere loopbaanduur) is deze verhoging bijzonder discriminatoir”. Tot slot is er geen verhoging voorzien van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De dossiers waarvoor een IGO wordt betaald zijn, na het verhogen van de gewaarborgde minimumpensioenen voor volledige loopbanen, dus te herberekenen.  Dit heeft als resultaat een vestzak-broekzakoperatie.

Maar daarnaast stelt OKRA zich ook grote vragen bij de communicatie van de Federale Pensioendienst hieromtrent. Rechthebbenden krijgen deze dagen een brief van waarin de herberekening van hun minimumpensioen wordt ‘uitgelegd’.

Het maandbedrag van december 2016 wordt er vergeleken met het maandbedrag van januari 2017. Maar doordat in de maand december ook de eenmalige premie voor heel 2016 omvat, lijkt het of de gepensioneerde in kwestie er flink op achteruit gaat. Men beperkt de uitleg bovendien tot getallen, zonder enige inhoudelijke verklaring.

Vele gepensioneerden die de brief ontvangen begrijpen er dan ook niets van en schakelen een hulplijn in, zoals OKRA of CM Pensioendienst. “Wij proberen de mensen zo goed als mogelijk verder te helpend door wel een geschikte uitleg te geven.

Desondanks dringen wij erop aan dat de Federale Pensioendienst een nieuwe communicatie zou versturen die wel de nodige uitleg verschaft.”

Meer informatie bij
Niek De Meester, OKRA studiedienst / LCM pensioendienst, 0496/43.00.28
Dré Wolput, OKRA lid en belangenbehartiger, 0475/20.44.30 (persoonlijk verhaal in zijn omgeving)

Standaard