Geen categorie

Vieren en herdenken

November heeft met 11/11 en 15/11 twee belangrijke officiële data. Net zoals juli met 11/7 en 21/7. De plechtigheid van 11 november, naar aanleiding van de herdenking van 98 jaar Wapenstilstand was sober en tegelijk indrukwekkend.
De bloemenhulde en daarna enkele toespraken op het stadhuis, lokten flink wat volk. Sinds enkele jaren ook met de aanwezigheid van leerlingen uit Turnhoutse scholen. Een goede oefening , in aanloop naar 11 november 2018. Dan immers herdenken we de 100-jarige Wapenstilstand als einde van de Groote oorlog. In die periode 1914-1918 sneuvelden er tienduizenden soldaten en burgers, wereldwijd.

Ik hoop dat het monument De Madelon tegen november 2018, een zeer grondige poets- en opknapbeurt zal krijgen.

Het plechtig Te Deum op 15/11 telde veel minder aanwezigen. Het Koningsfeest/Koningsdag is qua organisatie misschien ook wel aan een opfrisbeurt toe. Misschien een combinatie tussen een kerkelijke en burgerlijke plechtigheid ? En waarom staat de Burgemeester op zo’n dag in zijn eentje. Met een college van 9 mensen en een gemeenteraad van 35 verkozenen ?? Die ochtend van 15/11 vernamen wij ook dat de glans van het Koningshuis sterk afgenomen is. Dat zou je bij het bezoek van ons Koningspaar Filip en Mathilde aan Turnhout, op 25 februari van dit jaar echter niet gezegd hebben.

Wellicht heeft één en ander vooral te maken met de onwelvoeglijke strapatsen van sommige leden van ons Koningshuis. Veel minder met het huidige koningspaar zelf, vermoed ik.

Ook de stadsregio Turnhout, welke pas een langetermijnplan voor de volgende 15 jaar goedkeurde, dacht met extra subsidies, de geboorte van een regioraad te kunnen vieren. Vlaams Minister Homans stak hier echter een stokje voor. Volgens mij ook helemaal terecht.

Sinds het ontstaan van dit samenwerkingsverband (1999) tussen Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout en Beerse ben ik altijd pleitbezorger gebleven voor een echte fusie. Dan en enkel dan kan er een echte meerwaarde worden gecreëerd voor de ruim 80.000 burgers/inwoners van deze gemeenten. Tot op heden kan ik echter niets aanduiden wat ook maar enige meerwaarde heeft gehad voor de inwoners. Zelfs afspraken -bijvoorbeeld- om te komen tot een degelijke spreiding van sociale huisvesting of een eerlijke spreiding van (erkende) vluchtelingen komen er maar niet!

Dat er geen interesse is voor een fusie van deze 4 gemeenten heeft heel weinig te maken met het romantische begrip behoud van de eigenheid, maar vooral met de -soms zelfs uitgesproken- gedachte dat Turnhout zijn problemen maar zelf moet oplossen ! Een nieuw politiek orgaan zoals een regioraad zal daar dan ook niets aan veranderen. Tenzij misschien enkele extra zitpenningen voor enkele verkozenen des volks.

De koudwatervrees voor een echte fusie moet nu maar eens eindelijk verdwijnen !!

Standaard

Een gedachte over “Vieren en herdenken

Reacties zijn gesloten.